Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/0172(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0165/2017

Keskustelut :

PV 03/10/2017 - 17
CRE 03/10/2017 - 17

Äänestykset :

PV 04/10/2017 - 9.8
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0375

Pöytäkirja
Tiistai 3. lokakuuta 2017 - Strasbourg

17. Matkustaja-alusten turvallisuussäännöt ja -määräykset ***I - Jäsenvaltioiden satamiin tai satamista liikennöivillä matkustaja-aluksilla olevien henkilöiden rekisteröinti ***I - Tarkastusjärjestelmä säännöllisen ro-ro-alusliikenteen ja suurnopeusmatkustaja-alusliikenteen turvallisen harjoittamisen varmistamiseksi ***I (keskustelu)
CRE

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi matkustaja-alusten turvallisuussäännöistä ja -määräyksistä annetun direktiivin 2009/45/EY muuttamisesta [COM(2016)0369 - C8-0208/2016 - 2016/0170(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Daniela Aiuto (A8-0167/2017)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yhteisön jäsenvaltioiden satamiin tai satamista liikennöivillä matkustaja-aluksilla olevien henkilöiden rekisteröinnistä annetun neuvoston direktiivin 98/41/EY ja jäsenvaltioiden satamiin saapuvia ja/tai satamista lähteviä aluksia koskevista ilmoitusmuodollisuuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/65/EU muuttamisesta [COM(2016)0370 - C8-0209/2016 - 2016/0171(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tarkastusjärjestelmästä säännöllisen ro-ro-alusliikenteen ja suurnopeusmatkustaja-alusliikenteen turvallisen harjoittamisen varmistamiseksi, satamavaltioiden suorittamasta valvonnasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/16/EY muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 1999/35/EY kumoamisesta [COM(2016)0371 - C8-0210/2016 - 2016/0172(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Dominique Riquet (A8-0165/2017)

Daniela Aiuto, Izaskun Bilbao Barandica ja Dominique Riquet esittelivät mietinnöt.

Vytenis Povilas Andriukaitis (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Joëlle Bergeron (JURI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Helga Stevens (LIBE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Wim van de Camp PPE-ryhmän puolesta, Kosma Złotowski ECR-ryhmän puolesta, Gesine Meissner ALDE-ryhmän puolesta, James Carver EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Konstantinos Papadakis, Werner Kuhn, Isabella De Monte, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Seán Kelly, Janusz Zemke, Notis Marias, Nicola Caputo ja Maria Grapini.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: José Inácio Faria ja Georgios Epitideios.

Puheenvuorot: Vytenis Povilas Andriukaitis, Daniela Aiuto, Izaskun Bilbao Barandica ja Dominique Riquet.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: kohta 9.6, kohta 9.7 ja istunnon pöytäkirja 4.10.2017, kohta 9.8.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö