Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/0172(COD)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A8-0165/2017

Debatten :

PV 03/10/2017 - 17
CRE 03/10/2017 - 17

Stemmingen :

PV 04/10/2017 - 9.8
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0375

Notulen
Dinsdag 3 oktober 2017 - Straatsburg

17. Veiligheidsvoorschriften en -normen voor passagiersschepen ***I - Registratie van de opvarenden van passagiersschepen die vanuit of naar havens in de lidstaten varen ***I - Inspectiesysteem voor de veilige exploitatie van ro-ro-veerboten en hogesnelheidspassagiersvaartuigen op geregelde diensten ***I (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2009/45/EG inzake veiligheidsvoorschriften en -normen voor passagiersschepen [COM(2016)0369 - C8-0208/2016 - 2016/0170(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Daniela Aiuto (A8-0167/2017)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 98/41/EG van de Raad inzake de registratie van de opvarenden van passagiersschepen die vanuit of naar havens in de lidstaten van de Gemeenschap varen en tot wijziging van Richtlijn 2010/65/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende meldingsformaliteiten voor schepen die aankomen in en/of vertrekken uit havens van de lidstaten [COM(2016)0370 - C8-0209/2016 - 2016/0171(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende een inspectiesysteem voor de veilige exploitatie van ro-ro-veerboten en hogesnelheidspassagiersvaartuigen op geregelde diensten en tot wijziging van Richtlijn 2009/16/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende havenstaatcontrole en tot intrekking van Richtlijn 1999/35/EG van de Raad [COM(2016)0371 - C8-0210/2016 - 2016/0172(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Dominique Riquet (A8-0165/2017)

Daniela Aiuto, Izaskun Bilbao Barandica en Dominique Riquet leiden de verslagen in

Het woord wordt gevoerd door Vytenis Povilas Andriukaitis (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Joëlle Bergeron (rapporteur voor advies van de Commissie JURI), Helga Stevens (rapporteur voor advies van de Commissie LIBE), Wim van de Camp, namens de PPE-Fractie, Kosma Złotowski, namens de ECR-Fractie, Gesine Meissner, namens de ALDE-Fractie, James Carver, namens de EFDD-Fractie, Konstantinos Papadakis, niet-fractiegebonden lid, Werner Kuhn, Isabella De Monte, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Seán Kelly, Janusz Zemke, Notis Marias, Nicola Caputo en Maria Grapini.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door José Inácio Faria en Georgios Epitideios.

Het woord wordt gevoerd door Vytenis Povilas Andriukaitis, Daniela Aiuto, Izaskun Bilbao Barandica en Dominique Riquet.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.6, punt 9.7 en punt 9.8 van de notulen van 4.10.2017.

Juridische mededeling - Privacybeleid