Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/0172(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A8-0165/2017

Debaty :

PV 03/10/2017 - 17
CRE 03/10/2017 - 17

Głosowanie :

PV 04/10/2017 - 9.8
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0375

Protokół
Wtorek, 3 października 2017 r. - Strasburg

17. Reguły i normy bezpieczeństwa statków pasażerskich ***I - Rejestracja osób podróżujących na pokładzie statków pasażerskich płynących do portów państw członkowskich lub z portów państw członkowskich ***I - System inspekcji na potrzeby bezpiecznego użytkowania promów typu ro-ro i szybkich jednostek pasażerskich wykonujących regularne usługi ***I (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 2009/45/WE w sprawie reguł i norm bezpieczeństwa statków pasażerskich [COM(2016)0369 - C8-0208/2016 - 2016/0170(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawczyni: Daniela Aiuto (A8-0167/2017)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 98/41/WE w sprawie rejestracji osób podróżujących na pokładzie statków pasażerskich płynących do portów państw członkowskich Wspólnoty lub z portów państw członkowskich Wspólnoty i zmieniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/65/UE w sprawie formalności sprawozdawczych dla statków wchodzących do lub wychodzących z portów państw członkowskich [COM(2016)0370 - C8-0209/2016 - 2016/0171(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawczyni: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie systemu inspekcji na potrzeby bezpiecznego użytkowania promów typu ro-ro i szybkich jednostek pasażerskich wykonujących regularne usługi oraz zmieniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/16/WE w sprawie kontroli państwa portu i uchylającej dyrektywę Rady 1999/35/WE [COM(2016)0371 - C8-0210/2016 - 2016/0172(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawczyni: Dominique Riquet (A8-0165/2017)

Daniela Aiuto, Izaskun Bilbao Barandica i Dominique Riquet przedstawiły swoje sprawozdania.

Głos zabrał Vytenis Povilas Andriukaitis (członek Komisji).

Głos zabrali: Joëlle Bergeron (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej JURI), Helga Stevens (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej LIBE), Wim van de Camp w imieniu grupy PPE, Kosma Złotowski w imieniu grupy ECR, Gesine Meissner w imieniu grupy ALDE, James Carver w imieniu grupy EFDD, Konstantinos Papadakis niezrzeszony, Werner Kuhn, Isabella De Monte, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Seán Kelly, Janusz Zemke, Notis Marias, Nicola Caputo i Maria Grapini.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: José Inácio Faria i Georgios Epitideios.

Głos zabrali: Vytenis Povilas Andriukaitis, Daniela Aiuto, Izaskun Bilbao Barandica i Dominique Riquet.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.6, pkt 9.7 i pkt 9.8 protokołu z dnia 4.10.2017.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności