Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/0172(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A8-0165/2017

Rozpravy :

PV 03/10/2017 - 17
CRE 03/10/2017 - 17

Hlasovanie :

PV 04/10/2017 - 9.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0375

Zápisnica
Utorok, 3. októbra 2017 - Štrasburg

17. Bezpečnostné pravidlá a normy pre osobné lode ***I - Registrácia osôb na palubách osobných lodí plávajúcich do prístavov alebo z prístavov členských štátov ***I - Systém inšpekcií v záujme bezpečnej prevádzky prievozných lodí ro-ro a osobných vysokorýchlostných plavidiel v pravidelnej preprave ***I (rozprava)
CRE

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2009/45/ES o bezpečnostných pravidlách a normách pre osobné lode [COM(2016)0369 - C8-0208/2016 - 2016/0170(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajkyňa: Daniela Aiuto (A8-0167/2017)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica Rady 98/41/ES o registrácii osôb na palubách osobných lodí plávajúcich do prístavov alebo z prístavov členských štátov Spoločenstva a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/65/EÚ o ohlasovacích formalitách lodí plávajúcich do prístavov a/alebo z prístavov členských štátov [COM(2016)0370 - C8-0209/2016 - 2016/0171(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajkyňa: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o systéme inšpekcií v záujme bezpečnej prevádzky prievozných lodí ro-ro a osobných vysokorýchlostných plavidiel v pravidelnej preprave, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/16/ES o štátnej prístavnej kontrole a ruší smernica Rady 1999/35/ES [COM(2016)0371 - C8-0210/2016 - 2016/0172(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Dominique Riquet (A8-0165/2017)

Daniela Aiuto, Izaskun Bilbao Barandica a Dominique Riquet uviedli svoje správy

V rozprave vystúpil Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Joëlle Bergeron (spravodajkyňa výboru JURI požiadaného o stanovisko), Helga Stevens (spravodajkyňa výboru LIBE požiadaného o stanovisko), Wim van de Camp v mene skupiny PPE, Kosma Złotowski v mene skupiny ECR, Gesine Meissner v mene skupiny ALDE, James Carver v mene skupiny EFDD, Konstantinos Papadakis – nezaradený poslanec, Werner Kuhn, Isabella De Monte, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Seán Kelly, Janusz Zemke, Notis Marias, Nicola Caputo a Maria Grapini.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili José Inácio Faria a Georgios Epitideios.

Vystúpili: Vytenis Povilas Andriukaitis, Daniela Aiuto, Izaskun Bilbao Barandica a Dominique Riquet.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.6, bod 9.7 a bod 9.8 zápisnice zo dňa 4.10.2017.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia