Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Вторник, 3 октомври 2017 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Състав на политическите групи
 3.Актуално състояние на преговорите с Обединеното кралство (разискване)
 4.Време за гласуване
  4.1.Актуално състояние на преговорите с Обединеното кралство (гласуване)
  4.2.Ограничение за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване ***I (гласуване)
  4.3.Мерки за управление, опазване и контрол, приложими в зоната на конвенцията на Международната комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан (ICCAT) ***I (гласуване)
  4.4.Икономическо овластяване на жените в частния и публичния сектор в ЕС (гласуване)
  4.5.Провеждане на борба със стесняването на пространството, предоставяно на гражданското общество в развиващите се държави (гласуване)
  4.6.Борбата с киберпрестъпността (гласуване)
  4.7.Политическите отношения между ЕС и АСЕАН (гласуване)
 5.Обяснениe на вот
 6.Поправки на вот и намерения за гласуване
 7.Възобновяване на заседанието
 8.Одобряване на протокола от предишното заседание
 9.Положението в Молдова (разискване)
 10.Прекратяване на сключването на брак в детска възраст (разискване)
 11.Приоритети за партньорството между ЕС и Египет за периода 2017-2020 г. (разискване)
 12.Поправкa (член 231 от Правилника за дейността)
 13.Конференция на ООН по изменението на климата през 2017 г. в Бон, Германия (COP23) (разискване)
 14.Хиляди отменени полети на Ryanair и прилагането на Регламент 261/2004/ЕО за правата на пътниците във въздушния транспорт (разискване)
 15.Противопоставяне на акт за изпълнение: Научни критерии за определянето на свойствата, нарушаващи функциите на ендокринната система (разискване)
 16.Състав на политическите групи
 17.Правила за безопасност и стандарти за пътническите кораби ***I - Регистрация на лица, които плават на борда на пътнически кораби, които оперират по направление към или от пристанища на държавите членки ***I - Система от проверки с оглед на безопасната експлоатация на ро-ро фериботите и високоскоростните пътнически кораби по редовни линии ***I (разискване)
 18.Дневен ред на следващото заседание
 19.Закриване на заседанието
 Списък на присъствалите
Протокол (171 kb) Списък на присъствалите (64 kb) Резултати от различните гласувания (122 kb) Поименни гласувания (1803 kb) 
 
Протокол (78 kb) Списък на присъствалите (12 kb) Резултати от различните гласувания (37 kb) Поименни гласувания (116 kb) 
 
Протокол (271 kb) Списък на присъствалите (71 kb) Резултати от различните гласувания (564 kb) Поименни гласувания (1760 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност