Edellinen 
 Seuraava 
RCVVOTESPVTACRE
Pöytäkirja
Tiistai 3. lokakuuta 2017 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Poliittisten ryhmien kokoonpano
 3.Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa käytävien neuvottelujen tämänhetkinen tilanne (keskustelu)
 4.Äänestykset
  
4.1.Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa käytävien neuvottelujen tämänhetkinen tilanne (äänestys)
  
4.2.Tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittaminen sähkö- ja elektroniikkalaitteissa ***I (äänestys)
  
4.3.ICCAT:n yleissopimusalueella sovellettavat hoito-, säilyttämis- ja valvontatoimenpiteet ***I (äänestys)
  
4.4.Naisten taloudellinen voimaannuttaminen yksityisellä ja julkisella sektorilla EU:ssa (äänestys)
  
4.5.Kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksien kaventuminen kehitysmaissa (äänestys)
  
4.6.Kyberrikollisuuden torjunta (äänestys)
  
4.7.EU:n poliittiset suhteet ASEANiin (äänestys)
 5.Äänestysselitykset
 6.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 7.Istunnon jatkaminen
 8.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 9.Moldovan tilanne (keskustelu)
 10.Lapsiavioliittojen lopettaminen (keskustelu)
 11.EU:n ja Egyptin kumppanuuden painopisteet vuosiksi 2017–2020 (keskustelu)
 12.Oikaisu (työjärjestyksen 231 artikla)
 13.Vuonna 2017 Bonnissa Saksassa järjestettävä YK:n ilmastokokous (COP 23) (keskustelu)
 14.Ryanairin perumat tuhannet lennot ja lentomatkustajien oikeuksia koskevan asetuksen (EY) N:o 261/2004 täytäntöönpano (keskustelu)
 15.Delegoidun säädöksen vastustaminen: Tieteelliset kriteerit hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien määrittämiseksi (keskustelu)
 16.Poliittisten ryhmien kokoonpano
 17.Matkustaja-alusten turvallisuussäännöt ja -määräykset ***I - Jäsenvaltioiden satamiin tai satamista liikennöivillä matkustaja-aluksilla olevien henkilöiden rekisteröinti ***I - Tarkastusjärjestelmä säännöllisen ro-ro-alusliikenteen ja suurnopeusmatkustaja-alusliikenteen turvallisen harjoittamisen varmistamiseksi ***I (keskustelu)
 18.Seuraavan istunnon esityslista
 19.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (156 kb) Läsnäololista (64 kb) Äänestysten tulokset (107 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (1803 kb) 
 
Pöytäkirja (75 kb) Läsnäololista (11 kb) Äänestysten tulokset (37 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (105 kb) 
 
Pöytäkirja (240 kb) Läsnäololista (63 kb) Äänestysten tulokset (534 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (1744 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö