Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Protokols
Otrdiena, 2017. gada 3. oktobris - Strasbūra
 1.Sēdes atklāšana
 2.Politisko grupu sastāvs
 3.Pašreizējais stāvoklis sarunās ar Apvienoto Karalisti (debates)
 4.Balsošanas laiks
  4.1.Pašreizējais stāvoklis sarunās ar Apvienoto Karalisti (balsošana)
  4.2.Dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošana elektriskās un elektroniskās iekārtās ***I (balsošana)
  4.3.ICCAT konvencijas apgabalā piemērojamie pārvaldības, saglabāšanas un kontroles pasākumi ***I (balsošana)
  4.4.Sieviešu ekonomisko iespēju palielināšana privātajā un publiskajā sektorā ES (balsošana)
  4.5.Vēršanās pret pilsoniskās sabiedrības darbības iespēju samazināšanos jaunattīstības valstīs (balsošana)
  4.6.Cīņa pret kibernoziedzību (balsošana)
  4.7.ES politiskās attiecības ar ASEAN (balsošana)
 5.Balsojumu skaidrojumi
 6.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 7.Sēdes atsākšana
 8.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 9.Stāvoklis Moldovā (debates)
 10.Bērnu laulību izbeigšana (debates)
 11.ES un Ēģiptes partnerības prioritātes 2017.–2020. gadam (debates)
 12.Kļūdu labojums (Reglamenta 231. pants)
 13.ANO 2017. gada Klimata pārmaiņu konference (COP 23) Bonnā (Vācija) (debates)
 14.Tūkstošiem atceltu aviokompānijas "Ryanair" reisu un Regulas par gaisa transporta pasažieru tiesībām (EK) Nr. 261/2004 izpilde (debates)
 15.Iebildumu izteikšana pret īstenošanas aktu: zinātniskie kritēriji endokrīni disruptīvu īpašību noteikšanai (debates)
 16.Politisko grupu sastāvs
 17.Pasažieru kuģu drošības noteikumi un standarti ***I - To personu reģistrācija, kas atrodas uz pasažieru kuģiem, kuri kursē uz dalībvalstu ostām vai no tām ***I - Regulārā satiksmē izmantotu Ro-Ro prāmju un ātrgaitas pasažieru kuģu drošas ekspluatācijas inspekciju sistēma ***I (debates)
 18.Nākamās sēdes darba kārtība
 19.Sēdes slēgšana
 Apmeklējumu reģistrs
Protokols (155 kb)  Apmeklējumu reģistrs (64 kb)
 
Protokols (75 kb)  Apmeklējumu reģistrs (11 kb)  Balsojumu rezultāti (35 kb)  Balsojumi pēc saraksta (105 kb)
 
Protokols (242 kb)  Apmeklējumu reģistrs (64 kb)  Balsojumu rezultāti (610 kb)  Balsojumi pēc saraksta (1758 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika