Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Tisdagen den 3 oktober 2017 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.De politiska gruppernas sammansättning
 3.Läget i förhandlingarna med Förenade kungariket (debatt)
 4.Omröstning
  4.1.Läget i förhandlingarna med Förenade kungariket (omröstning)
  4.2.Begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning ***I (omröstning)
  4.3.Förvaltnings-, bevarande- och kontrollåtgärder som ska tillämpas i konventionsområdet för Iccat ***I (omröstning)
  4.4.Kvinnors ekonomiska egenmakt i den privata och den offentliga sektorn i EU (omröstning)
  4.5.Det krympande utrymmet för det civila samhället i utvecklingsländerna (omröstning)
  4.6.Bekämpning av it-brottslighet (omröstning)
  4.7.EU:s politiska förbindelser med Asean (omröstning)
 5.Röstförklaringar
 6.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 7.Återupptagande av sammanträdet
 8.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 9.Situationen i Moldavien (debatt)
 10.Avskaffande av barnäktenskap (debatt)
 11.Prioriteringarna för partnerskapet mellan EU och Egypten 2017–2020 (debatt)
 12.Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen)
 13.FN:s klimatkonferens 2017 i Bonn, Tyskland (COP23) (debatt)
 14.Ryanairs tusentals inställningar av flyg och verkställandet av förordning (EG) nr 261/2004 om flygpassagerares rättigheter (debatt)
 15.Invändning mot en genomförandeakt: vetenskapliga kriterier för att fastställa hormonstörande egenskaper (debatt)
 16.De politiska gruppernas sammansättning
 17.Säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för passagerarfartyg ***I – Registrering av personer som färdas ombord på passagerarfartyg som ankommer till eller avgår från hamnar i gemenskapens medlemsstater ***I – Inspektionssystem för säker drift av ro-ro-passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg i reguljär trafik ***I (debatt)
 18.Föredragningslista för nästa sammanträde
 19.Avslutande av sammanträdet
 Närvarolista
Protokoll (154 kb)  Närvarolista (64 kb)
 
Protokoll (74 kb)  Närvarolista (11 kb)  Omröstningsresultat (34 kb)  Omröstningar med namnupprop (106 kb)
 
Protokoll (241 kb)  Närvarolista (64 kb)  Omröstningsresultat (533 kb)  Omröstningar med namnupprop (1745 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy