Indeks 
Zapisnik
PDF 241kWORD 75k
Utorak, 3. listopada 2017. - Strasbourg
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Sastav klubova zastupnika
 3.Stanje pregovora s Ujedinjenom Kraljevinom (rasprava)
 4.Glasovanje
  
4.1.Stanje pregovora s Ujedinjenom Kraljevinom (glasovanje)
  
4.2.Ograničenje uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi ***I (glasovanje)
  
4.3.Mjere za upravljanje, očuvanje i kontrolu primjenjive na području primjene Konvencije ICCAT-a ***I (glasovanje)
  
4.4.Ekonomsko osnaživanje žena u privatnom i javnom sektoru u EU-u (glasovanje)
  
4.5.Sužavanje prostora za djelovanje civilnog društva u zemljama u razvoju (glasovanje)
  
4.6.Borba protiv kiberkriminala (glasovanje)
  
4.7.Politički odnosi EU-a s ASEAN-om (glasovanje)
 5.Obrazloženja glasovanja
 6.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 7.Nastavak zasjedanja
 8.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 9.Situacija u Moldovi (rasprava)
 10.Zaustavljanje prakse dječjih brakova (rasprava)
 11.Prioriteti partnerstva EU-Egipat za razdoblje od 2017. do 2020. (rasprava)
 12.Ispravak (članak 231. Poslovnika)
 13.Konferencija UN-a o klimatskim promjenama 2017. u Bonnu u Njemačkoj (COP23) (rasprava)
 14.Tisuće otkazanih letova Ryanaira i provedba Uredbe o pravima putnika u zračnom prometu 261/2004/EZ (rasprava)
 15.Prigovor provedbenom aktu: Znanstvena mjerila za utvrđivanje endokrino štetnih svojstava (rasprava)
 16.Sastav klubova zastupnika
 17.Sigurnosna pravila i norme za putničke brodove ***I - Upis osoba koje putuju putničkim brodovima koji plove prema lukama ili iz luka država članica ***I - Sustav inspekcijskih pregleda radi sigurnog obavljanja linijske plovidbe ro-ro putničkih brodova i brzih putničkih plovila ***I (rasprava)
 18.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 19.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Antonio TAJANI
predsjednik

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 9:00 h.


2. Sastav klubova zastupnika

Sophie Montel, Mireille D'Ornano i Florian Philippot nisu članovi Kluba zastupnika ENF od 3. listopada 2017.

Zasjedaju kao nezavisni zastupnici.


3. Stanje pregovora s Ujedinjenom Kraljevinom (rasprava)

Izjava Komisije: Stanje pregovora s Ujedinjenom Kraljevinom (2017/2847(RSP))

Govorili su: Jean-Claude Juncker (predsjednik Komisije), Michel Barnier (glavni pregovarač), i Matti Maasikas (predsjedatelj Vijeća).

Govorili su: Manfred Weber, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Gianni Pittella, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Raffaele Fitto, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Guy Verhofstadt, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Martina Anderson, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Philippe Lamberts, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Nigel Farage, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Janice Atkinson, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Diane Dodds, nezavisna zastupnica, Esteban González Pons, Roberto Gualtieri, James Nicholson, Cecilia Wikström, Barbara Spinelli, Alyn Smith, David Coburn, kako bi postavio pitanje povezano s poštovanjem Poslovnika, Gerard Batten, Harald Vilimsky, Steven Woolfe, Elmar Brok, Richard Corbett, Hans-Olaf Henkel, Catherine Bearder, Helmut Scholz, Molly Scott Cato, Patrick O'Flynn, Laurenţiu Rebega, Diane James, Danuta Maria Hübner, Mercedes Bresso, Zdzisław Krasnodębski, Morten Løkkegaard, Miguel Viegas, Jean Lambert, Gerolf Annemans, Zoltán Balczó, Mairead McGuinness, Josef Weidenholzer, Anneleen Van Bossuyt i Marian Harkin.

PREDSJEDA: Mairead McGUINNESS
potpredsjednica

Govorili su: Kateřina Konečná, Terry Reintke, Auke Zijlstra, David McAllister, Birgit Sippel, Peter van Dalen, Luke Ming Flanagan, Steeve Briois, György Schöpflin, Pervenche Berès, Angel Dzhambazki, Paloma López Bermejo, Janusz Lewandowski, Nicola Danti, Julie Girling, Jérôme Lavrilleux, Bernd Lange, Seán Kelly, Ramón Jáuregui Atondo, Luděk Niedermayer, Patrizia Toia, Gunnar Hökmark, Jens Geier, Jeroen Lenaers, Carlos Zorrinho, Georgios Kyrtsos, Enrique Guerrero Salom, Christofer Fjellner, Marc Tarabella, Carlos Coelho, Marita Ulvskog, Maria Spyraki, Jeppe Kofod, Othmar Karas, Bogusław Liberadzki i Derek Vaughan.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Andrzej Grzyb, Juan Fernando López Aguilar, Branislav Škripek, Izaskun Bilbao Barandica i Indrek Tarand.

PREDSJEDA: Antonio TAJANI
predsjednik

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, Maria Grapini i Notis Marias.

Govorio je Michel Barnier.

Prijedlozi rezolucije podneseni na osnovi članka 123. stavka 2. Poslovnika kojima se zaključuje rasprava:

—   Guy Verhofstadt (koordinator i predsjednik kluba ALDE), Manfred Weber (predsjednik kluba PPE), Gianni Pittella (predsjednik kluba S&D), Gabriele Zimmer (predsjednica kluba GUE/NGL), Philippe Lamberts i Ska Keller (supredsjednici kluba Verts/ALE), Danuta Maria Hübner (predsjednica Odbora AFCO), o trenutačnom stanju pregovora s Ujedinjenom Kraljevinom (2017/2847(RSP)) (B8-0538/2017);

—   Jonathan Arnott, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, o trenutačnom stanju pregovora s Ujedinjenom Kraljevinom (2017/2847(RSP)) (B8-0539/2017).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 4.1 zapisnika od 3.10.2017..

°
° ° °

Govorio je Angelo Ciocca o sudbini dvaju talijanskih građana koje tuniške vlasti 18 dana drže u pritvoru u luci Sfax (predsjednik je odgovorio da će od Europske službe za vanjsko djelovanje tražiti da se poduzmu odgovarajuće mjere).


4. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.


4.1. Stanje pregovora s Ujedinjenom Kraljevinom (glasovanje)

Izjava Komisije: Stanje pregovora s Ujedinjenom Kraljevinom (2017/2847(RSP))

Prijedlozi rezolucija B8-0538/2017 i B8-0539/2017

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE B8-0538/2017

Usvojen (P8_TA-PROV(2017)0361)

(Prijedlog rezolucije B8-0539/2017 se ne razmatra.)

PREDSJEDA: Ulrike LUNACEK
potpredsjednica


4.2. Ograničenje uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2011/65/EU o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi [COM(2017)0038 - C8-0021/2017 - 2017/0013(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestiteljica: Adina-Ioana Vălean (A8-0205/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA-PROV(2017)0362)


4.3. Mjere za upravljanje, očuvanje i kontrolu primjenjive na području primjene Konvencije ICCAT-a ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju mjera za upravljanje, očuvanje i kontrolu primjenjivih na području primjene Konvencije Međunarodne komisije za zaštitu atlantskih tuna (ICCAT) i o izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1936/2001, (EZ) br. 1984/2003 i (EZ) br. 520/2007 [COM(2016)0401 - C8-0224/2016 - 2016/0187(COD)] - Odbor za ribarstvo. Izvjestitelj: Gabriel Mato (A8-0173/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA-PROV(2017)0363)


4.4. Ekonomsko osnaživanje žena u privatnom i javnom sektoru u EU-u (glasovanje)

Izvješće o ekonomskom osnaživanju žena u privatnom i javnom sektoru u EU-u [2017/2008(INI)] - Odbor za prava žena i jednakost spolova. Izvjestiteljica: Anna Hedh (A8-0271/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA-PROV(2017)0364)

Govorili su:

James Carver kako bi upozorio na problem sa svojim glasačkim uređajem.


4.5. Sužavanje prostora za djelovanje civilnog društva u zemljama u razvoju (glasovanje)

Izvješće o sužavanju prostora za djelovanje civilnog društva u zemljama u razvoju [2016/2324(INI)] - Odbor za razvoj. Izvjestiteljica: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0283/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA-PROV(2017)0365)


4.6. Borba protiv kiberkriminala (glasovanje)

Izvješće o borbi protiv kiberkriminaliteta [2017/2068(INI)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Elissavet Vozemberg-Vrionidi (A8-0272/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA-PROV(2017)0366)


4.7. Politički odnosi EU-a s ASEAN-om (glasovanje)

Izvješće o političkim odnosima EU-a s ASEAN-om [2017/2026(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Reinhard Bütikofer (A8-0243/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA-PROV(2017)0367)


5. Obrazloženja glasovanja

Obrazloženja glasova u pisanom obliku:

Obrazloženja glasova u pisanom obliku u smislu članka 183. Poslovnika nalaze se na internetskoj stranici Parlamenta u dijelu namijenjenom zastupnicima.

Usmena obrazloženja glasovanja:

Prijedlog rezolucije o trenutačnom stanju pregovora s Ujedinjenom Kraljevinom (2017/2847(RSP)) (B8-0538/2017)
Jasenko Selimovic, Alex Mayer, Krisztina Morvai, Mairead McGuinness, Ruža Tomašić, Nikos Androulakis, Momchil Nekov, Michela Giuffrida, Michaela Šojdrová, Marlene Mizzi, Jonathan Arnott, Janusz Korwin-Mikke, Morten Messerschmidt, Seán Kelly, Tomáš Zdechovský, Matt Carthy, Neena Gill, Daniel Hannan, Nicola Caputo i Danuta Jazłowiecka

Izvješće: Gabriel Mato - A8-0173/2017
Rosa D'Amato, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, i Estefanía Torres Martínez

Izvješće: Anna Hedh - A8-0271/2017
Urszula Krupa, Adam Szejnfeld, Estefanía Torres Martínez, Michaela Šojdrová, Krisztina Morvai, Marek Jurek, Mairead McGuinness, Tania González Peñas, Morten Messerschmidt, Seán Kelly, Branislav Škripek i Danuta Jazłowiecka

Izvješće: Teresa Jiménez-Becerril Barrio - A8-0283/2017
Monica Macovei, Estefanía Torres Martínez, José Inácio Faria i Mairead McGuinness

Izvješće: Elissavet Vozemberg-Vrionidi - A8-0272/2017
Philippe Juvin, Tomáš Zdechovský, Adam Szejnfeld, Stefano Maullu, Petras Auštrevičius, Jiří Pospíšil, Morten Messerschmidt, Seán Kelly, Stanislav Polčák i Monica Macovei

Izvješće: Reinhard Bütikofer - A8-0243/2017
Ilhan Kyuchyuk, Adam Szejnfeld, Monica Macovei, Tomáš Zdechovský i Stanislav Polčák.


6. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se na internetskoj stranici Europarl, „Plenarna sjednica”, „Glasovi”, „Rezultati glasovanja” (Rezultati poimeničnog glasovanja) i u tiskanom obliku u prilogu „Rezultati poimeničnog glasovanja”.

Elektronička verzija na stranici Europarl redovito se ažurira u razdoblju od najviše dva tjedna nakon dana glasovanja.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.

(Sjednica je prekinuta u 13:55 h.)


PREDSJEDA: Ioan Mircea PAŞCU
potpredsjednik

7. Nastavak zasjedanja

Sjednica je nastavljena u 15:02 h.


8. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.


9. Situacija u Moldovi (rasprava)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Situacija u Moldovi (2017/2848(RSP))

Christos Stylianides (povjerenik Komisije) dao je izjavu u ime potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Govorili su: Cristian Dan Preda, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Victor Boştinaru, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Anna Elżbieta Fotyga, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Petras Auštrevičius, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Jiří Maštálka, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Igor Šoltes, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, James Carver, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Jean-Luc Schaffhauser, u ime Kluba zastupnika ENF-a, David McAllister, Knut Fleckenstein, Bas Belder, Norica Nicolai, Rebecca Harms, Franz Obermayr, Marian-Jean Marinescu, Andi Cristea, Monica Macovei, Bronis Ropė, Edouard Ferrand, Elmar Brok, Ryszard Czarnecki, Tunne Kelam, Kazimierz Michał Ujazdowski, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Fulvio Martusciello, Andrzej Grzyb, Mirosław Piotrowski, Eduard Kukan i Siegfried Mureşan.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Ilhan Kyuchyuk, Fabio Massimo Castaldo, Georgios Epitideios, Cristian-Silviu Buşoi, Jean-Paul Denanot, Eleftherios Synadinos i Maria Grapini.

Govorio je Christos Stylianides.

Prijedlozi rezolucije koji se podnose u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika objavit će se naknadno.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: na jednom od sljedećih zasjedanja.


10. Zaustavljanje prakse dječjih brakova (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000064/2017) koje je postavio Vilija Blinkevičiūtė, u ime Odbora FEMM, Komisiji: VP/HR - Stajanje na kraj dječjim brakovima (2017/2663(RSP)) (B8-0328/2017)

Vilija Blinkevičiūtė obrazložila je pitanje.

Věra Jourová (povjerenica Komisije), u ime potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, odgovorila je na pitanje.

Govorili su: Anna Maria Corazza Bildt, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Iratxe García Pérez, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Arne Gericke, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Beatriz Becerra Basterrechea, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Kostadinka Kuneva, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Linnéa Engström, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, i Daniela Aiuto, u ime Kluba zastupnika EFDD-a.

PREDSJEDA: Pavel TELIČKA
potpredsjednik

Govorili su: Mylène Troszczynski, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Lampros Fountoulis, nezavisni zastupnik, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Marek Jurek, Liliana Rodrigues, Jadwiga Wiśniewska, Charles Goerens, Ángela Vallina, Margot Parker, André Elissen, Jaromír Štětina, Pina Picierno, Branislav Škripek, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Anna Maria Corazza Bildt, Eleonora Forenza, Kristina Winberg, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Marek Jurek, Georg Mayer, Carlos Coelho, Edouard Martin, Bernd Kölmel, Marco Zullo, Dominique Bilde, Jiří Pospíšil, Marc Tarabella i Pirkko Ruohonen-Lerner.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Csaba Sógor, Caterina Chinnici, Nicola Caputo, Julie Ward, Wajid Khan, Ruža Tomašić, Hilde Vautmans, Kateřina Konečná i Takis Hadjigeorgiou.

Govorila je Věra Jourová.

Prijedlog rezolucije koji se podnosi na osnovi članka 128. stavka 5. Poslovnika i kojim se zaključuje rasprava:

—   Vilija Blinkevičiūtė, u ime Odbora FEMM, o zaustavljanju prakse dječjih brakova (2017/2663(RSP)) (B8-0535/2017).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 9.12 zapisnika od 4.10.2017..


11. Prioriteti partnerstva EU-Egipat za razdoblje od 2017. do 2020. (rasprava)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Prioriteti partnerstva EU-Egipat za razdoblje od 2017. do 2020. (2017/2874(RSP))

Miguel Arias Cañete (povjerenik Komisije) dao je izjavu u ime potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Govorili su: Cristian Dan Preda, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Victor Boştinaru, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Bas Belder, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Marietje Schaake, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Marisa Matias, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Barbara Lochbihler, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Fabio Massimo Castaldo, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Mario Borghezio, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Georgios Epitideios, nezavisni zastupnik, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elena Valenciano, Anders Primdahl Vistisen, Jean-Luc Schaffhauser, Pier Antonio Panzeri i Neena Gill.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Elly Schlein, Costas Mavrides, Takis Hadjigeorgiou, Eleonora Forenza i Malin Björk.

Govorio je Miguel Arias Cañete.

Rasprava je zaključena.


12. Ispravak (članak 231. Poslovnika)

Ispravak P7_TA(2012)0010(COR01) bio je najavljen na jučerašnjoj plenarnoj sjednici (točka 8 zapisnika od 2.10.2017.).

Budući da nijedan klub zastupnika niti određeni broj zastupnika koji odgovara najnižem potrebnom pragu nisu zatražili da se o njemu glasuje (članak 231. stavak 4. Poslovnika), ispravak se smatra odobrenim.


13. Konferencija UN-a o klimatskim promjenama 2017. u Bonnu u Njemačkoj (COP23) (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000068/2017) koje su postavili Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres Martínez, Marco Affronte, Mireille D'Ornano et Piernicola Pedicini, u ime Odbora ENVI, Vijeću: Konferencija UN-a o klimatskim promjenama koja će se održati 2017. u Bonnu (COP23) (2017/2620(RSP)) (B8-0329/2017)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000069/2017) koje su postavili Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres Martínez, Marco Affronte et Piernicola Pedicini, u ime Odbora ENVI, Komisiji: Konferencija UN-a o klimatskim promjenama koja će se održati 2017. u Bonnu (COP23) (2017/2620(RSP)) (B8-0330/2017)

Adina-Ioana Vălean obrazložila je pitanja.

PREDSJEDA: David-Maria SASSOLI
potpredsjednik

Matti Maasikas (predsjedatelj Vijeća) i Miguel Arias Cañete (povjerenik Komisije) odgovorili su na pitanja.

Govorili su: Peter Liese, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Gilles Pargneaux, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Jadwiga Wiśniewska, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Gerben-Jan Gerbrandy, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Estefanía Torres Martínez, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Marco Affronte, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Julia Reid, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Marcus Pretzell, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Zoltán Balczó, nezavisni zastupnik, Andrzej Grzyb, Miriam Dalli, Neoklis Sylikiotis, Bas Eickhout, John Stuart Agnew, Olaf Stuger, Eleftherios Synadinos, Francesc Gambús, Jo Leinen, Stefan Eck, Yannick Jadot, Piernicola Pedicini, Annie Schreijer-Pierik, Edouard Martin, Rebecca Harms, Dubravka Šuica, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tibor Szanyi, Damiano Zoffoli, Max Andersson, Seán Kelly, Nikos Androulakis, Sofia Ribeiro, Christel Schaldemose, Maria Spyraki, Carlos Zorrinho, José Inácio Faria, Simona Bonafè i Nicola Caputo.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Franc Bogovič, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Linnéa Engström i Julie Ward.

Govorili su: Miguel Arias Cañete i Matti Maasikas.

PREDSJEDA: Dimitrios PAPADIMOULIS
potpredsjednik

Prijedlog rezolucije koji se podnosi na osnovi članka 128. stavka 5. Poslovnika i kojim se zaključuje rasprava:

—   Adina-Ioana Vălean, u ime Odbora ENVI, Peter Liese, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Gilles Pargneaux, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Julie Girling, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Gerben-Jan Gerbrandy, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Estefanía Torres Martínez, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Marco Affronte, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, i Piernicola Pedicini, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, o Konferenciji UN-a o klimatskim promjenama koja će se održati 2017. u Bonnu u Njemačkoj (COP23) (2017/2620(RSP)) (B8-0534/2017).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 9.13 zapisnika od 4.10.2017..


14. Tisuće otkazanih letova Ryanaira i provedba Uredbe o pravima putnika u zračnom prometu 261/2004/EZ (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Tisuće otkazanih letova Ryanaira i provedba Uredbe o pravima putnika u zračnom prometu 261/2004/EZ (2017/2876(RSP))

Matti Maasikas (predsjedatelj Vijeća) i Violeta Bulc (povjerenica Komisije) dali su izjave.

Govorili su: Deirdre Clune, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Ismail Ertug, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Kosma Złotowski, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Pavel Telička, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Matt Carthy, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Karima Delli, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Rosa D'Amato, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Janusz Korwin-Mikke, nezavisni zastupnik, Dieter-Lebrecht Koch, Inés Ayala Sender, Anneleen Van Bossuyt, Matthijs van Miltenburg, Merja Kyllönen, Jakop Dalunde, Daniela Aiuto, Massimiliano Salini, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Notis Marias, Gesine Meissner, João Pimenta Lopes, Michael Cramer, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Isabella De Monte, Izaskun Bilbao Barandica, Tania González Peñas, Wim van de Camp, Bogusław Liberadzki, Stelios Kouloglou, Ivo Belet, Olga Sehnalová, Carlos Coelho, Karoline Graswander-Hainz, Pascal Arimont, Nicola Caputo, Maria Grapini i Hugues Bayet.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Andrey Novakov, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Michael Cramer, Tibor Szanyi, Paloma López Bermejo, Igor Šoltes, Jonathan Arnott, José Inácio Faria, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Arne Gericke, Takis Hadjigeorgiou i Mairead McGuinness.

Govorili su: Violeta Bulc i Matti Maasikas.

Rasprava je zaključena.


15. Prigovor provedbenom aktu: Znanstvena mjerila za utvrđivanje endokrino štetnih svojstava (rasprava)

Prijedlog rezolucije koji je u skladu s člankom 106. stavcima 2. i 3. te stavkom 4. točkom (c) Poslovnika podnio Odbor ENVI, o Nacrtu uredbe Komisije o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1107/2009 određivanjem znanstvenih mjerila za utvrđivanje endokrino štetnih svojstava (D048947/06 - 2017/2801(RPS)) (B8-0542/2017)

Jytte Guteland i Bas Eickhout (autori) predstavili su prijedlog rezolucije.

PREDSJEDA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
potpredsjednik

Govorio je: Vytenis Povilas Andriukaitis (povjerenik Komisije).

Govorili su: Angélique Delahaye, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Miriam Dalli, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Arne Gericke, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Gerben-Jan Gerbrandy, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Anja Hazekamp, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Martin Häusling, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Mairead McGuinness, Christel Schaldemose, Frédérique Ries, Yannick Jadot, Sirpa Pietikäinen, Guillaume Balas, Miroslav Mikolášik, Karin Kadenbach i Cristian-Silviu Buşoi.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Nicola Caputo, Notis Marias i Michèle Rivasi.

Govorio je Vytenis Povilas Andriukaitis.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 9.9 zapisnika od 4.10.2017..


16. Sastav klubova zastupnika

Sophie Montel, Mireille D'Ornano i Florian Philippot od 4. listopada 2017. bit će članovi kluba EFDD.


17. Sigurnosna pravila i norme za putničke brodove ***I - Upis osoba koje putuju putničkim brodovima koji plove prema lukama ili iz luka država članica ***I - Sustav inspekcijskih pregleda radi sigurnog obavljanja linijske plovidbe ro-ro putničkih brodova i brzih putničkih plovila ***I (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2009/45/EZ o sigurnosnim pravilima i normama za putničke brodove [COM(2016)0369 - C8-0208/2016 - 2016/0170(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestiteljica: Daniela Aiuto (A8-0167/2017)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive Vijeća 98/41/EZ o upisu osoba koje putuju putničkim brodovima koji plove prema lukama ili iz luka država članica Zajednice i o izmjeni Direktive 2010/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća o službenom postupku prijave za brodove koji dolaze u luke i/ili odlaze iz luka država članica [COM(2016)0370 - C8-0209/2016 - 2016/0171(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestiteljica: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017)

Izvješće o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o sustavu inspekcijskih pregleda radi sigurnog obavljanja linijske plovidbe ro-ro putničkih brodova i brzih putničkih plovila, o izmjeni Direktive 2009/16/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o nadzoru države luke i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 1999/35/EZ [COM(2016)0371 - C8-0210/2016 - 2016/0172(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: Dominique Riquet (A8-0165/2017)

Daniela Aiuto, Izaskun Bilbao Barandica i Dominique Riquet predstavili su izvješće.

Govorio je Vytenis Povilas Andriukaitis (povjerenik Komisije).

Govorili su: Joëlle Bergeron (izvjestiteljica za mišljenje Odbora JURI), Helga Stevens (izvjestiteljica za mišljenje Odbora LIBE), Wim van de Camp, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Kosma Złotowski, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Gesine Meissner, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, James Carver, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Konstantinos Papadakis, nezavisni zastupnik, Werner Kuhn, Isabella De Monte, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Seán Kelly, Janusz Zemke, Notis Marias, Nicola Caputo i Maria Grapini.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: José Inácio Faria i Georgios Epitideios.

Govorili su: Vytenis Povilas Andriukaitis, Daniela Aiuto, Izaskun Bilbao Barandica i Dominique Riquet.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 9.6, točka 9.7 i točka 9.8 zapisnika od 4.10.2017..


18. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 611.537/OJME).


19. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 22:40 h.

Klaus Welle

Antonio Tajani

glavni tajnik

predsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ispričani:

Comi, Crowley, Händel, Le Pen, Maydell, Seymour

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti