Index 
Jegyzőkönyv
PDF 244kWORD 74k
2017. október 3., Kedd - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.A képviselőcsoportok tagjai
 3.Az Egyesült Királysággal folytatott tárgyalások állása (vita)
 4.Szavazások órája
  4.1.Az Egyesült Királysággal folytatott tárgyalások állása (szavazás)
  4.2.Egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozása ***I (szavazás)
  4.3.Az ICCAT hatálya alá tartozó területen alkalmazandó állománygazdálkodási, állományvédelmi és ellenőrzési intézkedések ***I (szavazás)
  4.4.A nők gazdasági szerepvállalása az uniós magán- és állami szektorban (szavazás)
  4.5.A civil társadalom szűkülő mozgásterének kezelése a fejlődő országokban (szavazás)
  4.6.A kiberbűnözés elleni küzdelem (szavazás)
  4.7.Az EU ASEAN-nel fennálló politikai kapcsolatai (szavazás)
 5.A szavazáshoz fűzött indokolások
 6.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 7.Az ülés folytatása
 8.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 9.A moldovai helyzet (vita)
 10.A gyermekházasságok megszüntetése (vita)
 11.Az EU-Egyiptom partnerség prioritásai a 2017 és 2020 közötti időszakban (vita)
 12.Helyesbítés (az eljárási szabályzat 231. cikke)
 13.Az ENSZ 2017. évi bonni (Németország) éghajlatváltozási konferenciája (COP23) (vita)
 14.A Ryanair többezer járattörlése és a légi utasok jogairól szóló 261/2004/EK rendelet alkalmazása (vita)
 15.Végrehajtási jogi aktussal szembeni kifogás: az endokrin károsító tulajdonság meghatározását szolgáló tudományos kritériumok (vita)
 16.A képviselőcsoportok tagjai
 17.A személyhajókra vonatkozó biztonsági szabályok és követelmények ***I - A tagállamok kikötőibe érkező vagy onnan induló személyhajókon utazó személyek nyilvántartása ***I - A ro-ro komphajók és gyorsjáratú személyszállító vízi járművek biztonságos üzemeltetésének érdekében végzett ellenőrzések rendszere ***I (vita)
 18.A következő ülésnap napirendje
 19.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI elnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 9.00-kor nyitják meg.


2. A képviselőcsoportok tagjai

Sophie Montel, Mireille D'Ornano és Florian Philippot már nem az ENF képviselőcsoport tagjai; tagságuk megszűnésének napja: 2017. október 3.

A független képviselők között foglalnak helyet.


3. Az Egyesült Királysággal folytatott tárgyalások állása (vita)

A Bizottság nyilatkozata: Az Egyesült Királysággal folytatott tárgyalások állása (2017/2847(RSP))

Felszólal: Jean-Claude Juncker (a Bizottság elnöke), Michel Barnier (a tárgyalócsoport vezetője), és Matti Maasikas (a Tanács soros elnöke).

Felszólal: Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Gianni Pittella, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Raffaele Fitto, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Martina Anderson, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Philippe Lamberts, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Nigel Farage, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Janice Atkinson, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Diane Dodds, független, Esteban González Pons, Roberto Gualtieri, James Nicholson, Cecilia Wikström, Barbara Spinelli, Alyn Smith, David Coburn, ügyrendi kérdésben, Gerard Batten, Harald Vilimsky, Steven Woolfe, Elmar Brok, Richard Corbett, Hans-Olaf Henkel, Catherine Bearder, Helmut Scholz, Molly Scott Cato, Patrick O'Flynn, Laurenţiu Rebega, Diane James, Danuta Maria Hübner, Mercedes Bresso, Zdzisław Krasnodębski, Morten Løkkegaard, Miguel Viegas, Jean Lambert, Gerolf Annemans, Zoltán Balczó, Mairead McGuinness, Josef Weidenholzer, Anneleen Van Bossuyt és Marian Harkin.

ELNÖKÖL:
Mairead McGUINNESS alelnök

Felszólal: Kateřina Konečná, Terry Reintke, Auke Zijlstra, David McAllister, Birgit Sippel, Peter van Dalen, Luke Ming Flanagan, Steeve Briois, György Schöpflin, Pervenche Berès, Angel Dzhambazki, Paloma López Bermejo, Janusz Lewandowski, Nicola Danti, Julie Girling, Jérôme Lavrilleux, Bernd Lange, Seán Kelly, Ramón Jáuregui Atondo, Luděk Niedermayer, Patrizia Toia, Gunnar Hökmark, Jens Geier, Jeroen Lenaers, Carlos Zorrinho, Georgios Kyrtsos, Enrique Guerrero Salom, Christofer Fjellner, Marc Tarabella, Carlos Coelho, Marita Ulvskog, Maria Spyraki, Jeppe Kofod, Othmar Karas, Bogusław Liberadzki és Derek Vaughan.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Andrzej Grzyb, Juan Fernando López Aguilar, Branislav Škripek, Izaskun Bilbao Barandica és Indrek Tarand.

ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI elnök

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, Maria Grapini és Notis Marias.

Felszólal: Michel Barnier.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

—   Guy Verhofstadt (az ALDE képviselőcsoport koordinátora és elnöke), Manfred Weber (a PPE képviselőcsoport elnöke), Gianni Pittella (az S&D képviselőcsoport elnöke), Gabriele Zimmer (a GUE/NGL képviselőcsoport elnöke), Philippe Lamberts és Ska Keller (a Verts/ALE képviselőcsoport társelnökei), Danuta Maria Hübner (az AFCO bizottság elnöke), az Egyesült Királysággal folytatott tárgyalások aktuális állásáról (2017/2847(RSP)) (B8-0538/2017);

—   Jonathan Arnott, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, az Egyesült Királysággal folytatott tárgyalások aktuális állásáról (2017/2847(RSP)) (B8-0539/2017).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.10.3-i jegyzőkönyv, 4.1. pont .

°
° ° °

Felszólal: Angelo Ciocca két olasz állampolgár sorsáról, akiket a tunéziai hatóságok 18 napja fogva tartanak Sfax kikötőjében (Az elnök közli, hogy fel fogja kérni az Európai Külügyi Szolgálatot, hogy tegye meg a megfelelő lépéseket).


4. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


4.1. Az Egyesült Királysággal folytatott tárgyalások állása (szavazás)

A Bizottság nyilatkozata: Az Egyesült Királysággal folytatott tárgyalások állása (2017/2847(RSP))

Állásfoglalási indítványok B8-0538/2017 és B8-0539/2017

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B8-0538/2017

Elfogadva. (P8_TA-PROV(2017)0361)

(A B8-0539/2017 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)

ELNÖKÖL:
Ulrike LUNACEK alelnök


4.2. Egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozása ***I (szavazás)

Jelentés az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 2011/65/EU irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2017)0038 - C8-0021/2017 - 2017/0013(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Adina-Ioana Vălean (A8-0205/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA-PROV(2017)0362)


4.3. Az ICCAT hatálya alá tartozó területen alkalmazandó állománygazdálkodási, állományvédelmi és ellenőrzési intézkedések ***I (szavazás)

Jelentés az Atlanti Tonhal Védelmére Létrehozott Nemzetközi Bizottságot (ICCAT) létrehozó egyezmény hatálya alá tartozó területen alkalmazandó állománygazdálkodási, állományvédelmi és ellenőrzési intézkedések megállapításáról, valamint az 1936/2001/EK, az 1984/2003/EK és az 520/2007/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2016)0401 - C8-0224/2016 - 2016/0187(COD)] - Halászati Bizottság. Előadó: Gabriel Mato (A8-0173/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA-PROV(2017)0363)


4.4. A nők gazdasági szerepvállalása az uniós magán- és állami szektorban (szavazás)

Jelentés a nők gazdasági szerepvállalásáról az uniós magán- és állami szektorban [2017/2008(INI)] - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadó: Anna Hedh (A8-0271/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA-PROV(2017)0364)

Felszólalások

James Carver jelzi, hogy gond van szavazógépével.


4.5. A civil társadalom szűkülő mozgásterének kezelése a fejlődő országokban (szavazás)

Jelentés a civil társadalom szűkülő mozgásterének kezeléséről a fejlődő országokban [2016/2324(INI)] - Fejlesztési Bizottság. Előadó: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0283/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA-PROV(2017)0365)


4.6. A kiberbűnözés elleni küzdelem (szavazás)

Jelentés a kiberbűnözés elleni küzdelemről [2017/2068(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Elissavet Vozemberg-Vrionidi (A8-0272/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA-PROV(2017)0366)


4.7. Az EU ASEAN-nel fennálló politikai kapcsolatai (szavazás)

Jelentés az EU ASEAN-nel fennálló politikai kapcsolatairól [2017/2026(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Reinhard Bütikofer (A8-0243/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA-PROV(2017)0367)


5. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások az eljárási szabályzat 183. cikke értelmében a Parlament honlapján, a képviselők számára fenntartott oldalakon találhatók.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Állásfoglalási indítvány az Egyesült Királysággal folytatott tárgyalások aktuális állásáról (2017/2847(RSP)) (B8-0538/2017)
Jasenko Selimovic, Alex Mayer, Krisztina Morvai, Mairead McGuinness, Ruža Tomašić, Nikos Androulakis, Momchil Nekov, Michela Giuffrida, Michaela Šojdrová, Marlene Mizzi, Jonathan Arnott, Janusz Korwin-Mikke, Morten Messerschmidt, Seán Kelly, Tomáš Zdechovský, Matt Carthy, Neena Gill, Daniel Hannan, Nicola Caputo és Danuta Jazłowiecka

Gabriel Mato -jelentés - A8-0173/2017
Rosa D'Amato, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, és Estefanía Torres Martínez

Anna Hedh -jelentés - A8-0271/2017
Urszula Krupa, Adam Szejnfeld, Estefanía Torres Martínez, Michaela Šojdrová, Krisztina Morvai, Marek Jurek, Mairead McGuinness, Tania González Peñas, Morten Messerschmidt, Seán Kelly, Branislav Škripek és Danuta Jazłowiecka

Teresa Jiménez-Becerril Barrio -jelentés - A8-0283/2017
Monica Macovei, Estefanía Torres Martínez, José Inácio Faria és Mairead McGuinness

Elissavet Vozemberg-Vrionidi -jelentés - A8-0272/2017
Philippe Juvin, Tomáš Zdechovský, Adam Szejnfeld, Stefano Maullu, Petras Auštrevičius, Jiří Pospíšil, Morten Messerschmidt, Seán Kelly, Stanislav Polčák és Monica Macovei

Reinhard Bütikofer -jelentés - A8-0243/2017
Ilhan Kyuchyuk, Adam Szejnfeld, Monica Macovei, Tomáš Zdechovský és Stanislav Polčák.


6. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az Europarl weboldalon találhatók: „Plenáris ülés”, „Szavazások”, „A szavazások eredménye” (A név szerinti szavazások eredménye), valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.

(Az ülést 13.55-kor felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Ioan Mircea PAŞCU alelnök

7. Az ülés folytatása

Az ülés 15.02-kor folytatódik.


8. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


9. A moldovai helyzet (vita)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A moldovai helyzet (2017/2848(RSP))

Christos Stylianides (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

Felszólal: Cristian Dan Preda, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Victor Boştinaru, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Anna Elżbieta Fotyga, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Petras Auštrevičius, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Jiří Maštálka, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Igor Šoltes, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, James Carver, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Jean-Luc Schaffhauser, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, David McAllister, Knut Fleckenstein, Bas Belder, Norica Nicolai, Rebecca Harms, Franz Obermayr, Marian-Jean Marinescu, Andi Cristea, Monica Macovei, Bronis Ropė, Edouard Ferrand, Elmar Brok, Ryszard Czarnecki, Tunne Kelam, Kazimierz Michał Ujazdowski, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Fulvio Martusciello, Andrzej Grzyb, Mirosław Piotrowski, Eduard Kukan és Siegfried Mureşan.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Ilhan Kyuchyuk, Fabio Massimo Castaldo, Georgios Epitideios, Cristian-Silviu Buşoi, Jean-Paul Denanot, Eleftherios Synadinos és Maria Grapini.

Felszólal: Christos Stylianides.

Az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése szerint benyújtandó állásfoglalási indítványok később kerülnek kihirdetésre.

A vitát berekesztik.

Szavazás: egy későbbi ülésen.


10. A gyermekházasságok megszüntetése (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000064/2017) felteszi: Vilija Blinkevičiūtė, a FEMM bizottság nevében, a Bizottsághoz: VP/HR - A gyermekházasságok megszüntetése (2017/2663(RSP)) (B8-0328/2017)

Vilija Blinkevičiūtė kifejti a kérdést.

Věra Jourová (a Bizottság tagja), a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében, válaszol a kérdésre.

Felszólal: Anna Maria Corazza Bildt, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Iratxe García Pérez, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Arne Gericke, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Beatriz Becerra Basterrechea, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Kostadinka Kuneva, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Linnéa Engström, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, és Daniela Aiuto, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Pavel TELIČKA alelnök

Felszólal: Mylène Troszczynski, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Lampros Fountoulis, független, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Marek Jurek, Liliana Rodrigues, Jadwiga Wiśniewska, Charles Goerens, Ángela Vallina, Margot Parker, André Elissen, Jaromír Štětina, Pina Picierno, Branislav Škripek, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Anna Maria Corazza Bildt, Eleonora Forenza, Kristina Winberg, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Marek Jurek, Georg Mayer, Carlos Coelho, Edouard Martin, Bernd Kölmel, Marco Zullo, Dominique Bilde, Jiří Pospíšil, Marc Tarabella és Pirkko Ruohonen-Lerner.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Csaba Sógor, Caterina Chinnici, Nicola Caputo, Julie Ward, Wajid Khan, Ruža Tomašić, Hilde Vautmans, Kateřina Konečná és Takis Hadjigeorgiou.

Felszólal: Věra Jourová.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

—   Vilija Blinkevičiūtė, a FEMM bizottság nevében, a gyermekházasságok megszüntetéséről (2017/2663(RSP)) (B8-0535/2017).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.10.4-i jegyzőkönyv, 9.12. pont .


11. Az EU-Egyiptom partnerség prioritásai a 2017 és 2020 közötti időszakban (vita)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Az EU-Egyiptom partnerség prioritásai a 2017 és 2020 közötti időszakban (2017/2874(RSP))

Miguel Arias Cañete (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

Felszólal: Cristian Dan Preda, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Victor Boştinaru, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Bas Belder, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Marietje Schaake, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Marisa Matias, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Barbara Lochbihler, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Fabio Massimo Castaldo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Mario Borghezio, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Georgios Epitideios, független, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elena Valenciano, Anders Primdahl Vistisen, Jean-Luc Schaffhauser, Pier Antonio Panzeri és Neena Gill.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Elly Schlein, Costas Mavrides, Takis Hadjigeorgiou, Eleonora Forenza és Malin Björk.

Felszólal: Miguel Arias Cañete.

A vitát berekesztik.


12. Helyesbítés (az eljárási szabályzat 231. cikke)

A P7_TA(2012)0010(COR01) helyesbítést a tegnapi plenáris ülésen jelentették be (2017.10.2-i jegyzőkönyv, 8. pont).

A helyesbítést elfogadottnak kell tekinteni, ha sem valamelyik képviselőcsoport, sem legalább az alacsony érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő nem nyújt be kérelmet szavazásra bocsátására (az eljárási szabályzat 231. cikkének (4) bekezdése).


13. Az ENSZ 2017. évi bonni (Németország) éghajlatváltozási konferenciája (COP23) (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000068/2017) felteszi: Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres Martínez, Marco Affronte, Mireille D'Ornano és Piernicola Pedicini, az ENVI bizottság nevében, a Tanácshoz: Az ENSZ 2017. évi bonni (Németország) éghajlatváltozási konferenciája (COP23) (2017/2620(RSP)) (B8-0329/2017)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000069/2017) felteszi: Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres Martínez, Marco Affronte és Piernicola Pedicini, az ENVI bizottság nevében, a Bizottsághoz: Az ENSZ 2017. évi bonni (Németország) éghajlatváltozási konferenciája (COP23) (2017/2620(RSP)) (B8-0330/2017)

Adina-Ioana Vălean kifejti a kérdéseket.

ELNÖKÖL:
David-Maria SASSOLI alelnök

Matti Maasikas (a Tanács soros elnöke) és Miguel Arias Cañete (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésekre.

Felszólal: Peter Liese, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Gilles Pargneaux, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Jadwiga Wiśniewska, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Gerben-Jan Gerbrandy, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Estefanía Torres Martínez, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Marco Affronte, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Julia Reid, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Marcus Pretzell, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Zoltán Balczó, független, Andrzej Grzyb, Miriam Dalli, Neoklis Sylikiotis, Bas Eickhout, John Stuart Agnew, Olaf Stuger, Eleftherios Synadinos, Francesc Gambús, Jo Leinen, Stefan Eck, Yannick Jadot, Piernicola Pedicini, Annie Schreijer-Pierik, Edouard Martin, Rebecca Harms, Dubravka Šuica, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tibor Szanyi, Damiano Zoffoli, Max Andersson, Seán Kelly, Nikos Androulakis, Sofia Ribeiro, Christel Schaldemose, Maria Spyraki, Carlos Zorrinho, José Inácio Faria, Simona Bonafè és Nicola Caputo.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Franc Bogovič, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Linnéa Engström és Julie Ward.

Felszólal: Miguel Arias Cañete és Matti Maasikas.

ELNÖKÖL:
Dimitrios PAPADIMOULIS alelnök

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

—   Adina-Ioana Vălean, az ENVI bizottság nevében, Peter Liese, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Gilles Pargneaux, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Julie Girling, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Gerben-Jan Gerbrandy, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Estefanía Torres Martínez, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Marco Affronte, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, és Piernicola Pedicini, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, az ENSZ 2017-es bonni (Németország) éghajlatváltozási konferenciájáról (COP23) (2017/2620(RSP)) (B8-0534/2017).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.10.4-i jegyzőkönyv, 9.13. pont .


14. A Ryanair többezer járattörlése és a légi utasok jogairól szóló 261/2004/EK rendelet alkalmazása (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A Ryanair többezer járattörlése és a légi utasok jogairól szóló 261/2004/EK rendelet alkalmazása (2017/2876(RSP))

Matti Maasikas (a Tanács soros elnöke) és Violeta Bulc (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Deirdre Clune, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Ismail Ertug, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Kosma Złotowski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Pavel Telička, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Matt Carthy, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Karima Delli, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Rosa D'Amato, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Janusz Korwin-Mikke, független, Dieter-Lebrecht Koch, Inés Ayala Sender, Anneleen Van Bossuyt, Matthijs van Miltenburg, Merja Kyllönen, Jakop Dalunde, Daniela Aiuto, Massimiliano Salini, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Notis Marias, Gesine Meissner, João Pimenta Lopes, Michael Cramer, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Isabella De Monte, Izaskun Bilbao Barandica, Tania González Peñas, Wim van de Camp, Bogusław Liberadzki, Stelios Kouloglou, Ivo Belet, Olga Sehnalová, Carlos Coelho, Karoline Graswander-Hainz, Pascal Arimont, Nicola Caputo, Maria Grapini és Hugues Bayet.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Andrey Novakov, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Michael Cramer, Tibor Szanyi, Paloma López Bermejo, Igor Šoltes, Jonathan Arnott, José Inácio Faria, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Arne Gericke, Takis Hadjigeorgiou és Mairead McGuinness.

Felszólal: Violeta Bulc és Matti Maasikas.

A vitát berekesztik.


15. Végrehajtási jogi aktussal szembeni kifogás: az endokrin károsító tulajdonság meghatározását szolgáló tudományos kritériumok (vita)

Állásfoglalási indítvány, benyújtotta az ENVI bizottság, az eljárási szabályzat 106. cikke (2) és (3) bekezdése és (4) bekezdésének c) pontja alapján, az 1107/2009/EK rendelet II. mellékletének az endokrin károsító tulajdonság meghatározását szolgáló tudományos kritériumok megállapítása tekintetében történő módosításáról szóló bizottsági rendelet tervezetéről (D048947/06 - 2017/2801(RPS)) (B8-0542/2017)

Jytte Guteland és Bas Eickhout (szerzők) ismertetik az állásfoglalási indítványt.

ELNÖKÖL:
Ramón Luis VALCÁRCEL SISO alelnök

Felszólal: Vytenis Povilas Andriukaitis (a Bizottság tagja).

Felszólal: Angélique Delahaye, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Miriam Dalli, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Arne Gericke, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Gerben-Jan Gerbrandy, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Anja Hazekamp, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Martin Häusling, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Mairead McGuinness, Christel Schaldemose, Frédérique Ries, Yannick Jadot, Sirpa Pietikäinen, Guillaume Balas, Miroslav Mikolášik, Karin Kadenbach és Cristian-Silviu Buşoi.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Nicola Caputo, Notis Marias és Michèle Rivasi.

Felszólal: Vytenis Povilas Andriukaitis.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.10.4-i jegyzőkönyv, 9.9. pont .


16. A képviselőcsoportok tagjai

Sophie Montel, Mireille D'Ornano és Florian Philippot 2017. október 4-i hatállyal belépnek az EFDD képviselőcsoportba.


17. A személyhajókra vonatkozó biztonsági szabályok és követelmények ***I - A tagállamok kikötőibe érkező vagy onnan induló személyhajókon utazó személyek nyilvántartása ***I - A ro-ro komphajók és gyorsjáratú személyszállító vízi járművek biztonságos üzemeltetésének érdekében végzett ellenőrzések rendszere ***I (vita)

Jelentés a személyhajókra vonatkozó biztonsági szabályokról és követelményekről szóló 2009/45/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2016)0369 - C8-0208/2016 - 2016/0170(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Daniela Aiuto (A8-0167/2017)

Jelentés a Közösség tagállamainak kikötőibe érkező vagy onnan induló személyhajókon utazó személyek nyilvántartásáról szóló 98/41/EK tanácsi irányelv módosításáról és a tagállamok kikötőibe érkező vagy onnan induló hajókra vonatkozó nyilatkozattételi követelményekről szóló 2010/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2016)0370 - C8-0209/2016 - 2016/0171(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017)

Jelentés a menetrend szerint közlekedő ro-ro komphajók és gyorsjáratú személyszállító vízi járművek biztonságos üzemeltetésének érdekében végzett ellenőrzések rendszeréről, a kikötő szerint illetékes állam általi ellenőrzésről szóló 2009/16/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról és az 1999/35/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2016)0371 - C8-0210/2016 - 2016/0172(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Dominique Riquet (A8-0165/2017)

Daniela Aiuto, Izaskun Bilbao Barandica és Dominique Riquet előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Vytenis Povilas Andriukaitis (a Bizottság tagja).

Felszólal: Joëlle Bergeron (a JURI bizottság véleményének előadója), Helga Stevens (a LIBE bizottság véleményének előadója), Wim van de Camp, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Kosma Złotowski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Gesine Meissner, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, James Carver, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Konstantinos Papadakis, független, Werner Kuhn, Isabella De Monte, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Seán Kelly, Janusz Zemke, Notis Marias, Nicola Caputo és Maria Grapini.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: José Inácio Faria és Georgios Epitideios.

Felszólal: Vytenis Povilas Andriukaitis, Daniela Aiuto, Izaskun Bilbao Barandica és Dominique Riquet.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 9.6. pont , 9.7. pont és 2017.10.4-i jegyzőkönyv, 9.8. pont .


18. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 611.537/OJME).


19. Az ülés berekesztése

Az ülést 22.40-kor berekesztik.

Klaus Welle

Antonio Tajani

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Comi, Crowley, Händel, Le Pen, Maydell, Seymour

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat