Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 4. oktober 2017 - Strasbourg

4. Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)

Følgende udkast til gennemførelsesforanstaltninger var blevet fremsendt til Parlamentet som led i forskriftsproceduren med kontrol:

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 om definition, betegnelse, præsentation og mærkning af samt beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus (D049324/04 - 2017/2886(RPS) - frist: 29. december 2017)
henvist til kor. udv. ENVI
rådg.udv.: AGRI (forretningsordenens artikel 54)

- Kommissionens forordning om erstatning af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 (D052119/01 - 2017/2880(RPS) - frist: 29. december 2017)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår IAS 28 og IFRS 1 og 12 (D052439/02 - 2017/2850(RPS) - frist: 15. december 2017)
henvist til kor. udv. ECON
rådg.udv.: JURI

- Kommissionens forordning om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1338/2008 for så vidt angår statistikker baseret på interviewundersøgelsen vedrørende sundhed i EU (EHIS) (D052679/02 - 2017/2887(RPS) - frist: 30. december 2017)
henvist til kor. udv. ENVI
rådg.udv.: EMPL (forretningsordenens artikel 54)

- Kommissionens forordning om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1177/2003 om EF-statistikker over indkomstforhold og levevilkår (EU-SILC) for så vidt angår listen for 2019 over sekundære målvariabler om intergenerationel overførsel af ugunstige vilkår, husstandssammensætning og indkomstudvikling (D052682/02 - 2017/2881(RPS) - frist: 29. december 2017)
henvist til kor. udv. EMPL

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik