Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/0809(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0287/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0287/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 04/10/2017 - 9.5

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0372

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2017 - Στρασβούργο

9.5. Aυτοματοποιημένη ανταλλαγή δακτυλοσκοπικών δεδομένων στην Ελλάδα * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δακτυλοσκοπικών δεδομένων στην Ελλάδα [10476/2017 - C8-0230/2017 - 2017/0809(CNS)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Claude Moraes (A8-0287/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA-PROV(2017)0372)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου