Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0170(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0167/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0167/2017

Συζήτηση :

PV 03/10/2017 - 17
CRE 03/10/2017 - 17

Ψηφοφορία :

PV 04/10/2017 - 9.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0373

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2017 - Στρασβούργο

9.6. Κανόνες και πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/45/ΕΚ για τους κανόνες και τα πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία [COM(2016)0369 - C8-0208/2016 - 2016/0170(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγήτρια: Daniela Aiuto (A8-0167/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2017)0373)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου