Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/2879(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B8-0540/2017

Ingediende teksten :

B8-0540/2017

Debatten :

Stemmingen :

PV 04/10/2017 - 9.10

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0377

Notulen
Woensdag 4 oktober 2017 - Straatsburg

9.10. Genetisch gemodificeerde soja FG72 x A5547-127 (stemming)

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 106, leden 2 en 3, van het Reglement, over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met genetisch gemodificeerde soja FG72 x A5547-127, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders (D051972 ; 2017/2879(RSP)) (B8-0540/2017) - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid - Verantwoordelijke leden: Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Valentinas Mazuronis en Sirpa Pietikäinen

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2017)0377)

Juridische mededeling - Privacybeleid