Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2879(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0540/2017

Ingivna texter :

B8-0540/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 04/10/2017 - 9.10

Antagna texter :

P8_TA(2017)0377

Protokoll
Onsdagen den 4 oktober 2017 - Strasbourg

9.10. Genetiskt modifierad sojaböna FG72 x A5547-127 (omröstning)

Resolutionsförslag framlagt i enlighet med artikel 106.2–3 i arbetsordningen, om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan FG72 x A5547-127, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (D051972 ; 2017/2879(RSP)) (B8-0540/2017)utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet – Ansvariga ledamöter: Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Valentinas Mazuronis och Sirpa Pietikäinen

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA-PROV(2017)0377)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy