Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 4 октомври 2017 г. - Страсбург

10. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 183 от Правилника за дейността, писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на сайта на Парламента.

Устни обяснения на вот:

Доклад Daniela Aiuto - A8-0167/2017
Rosa D'Amato, от името на групата EFDD, Maria Grapini, Rupert Matthews, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Tibor Szanyi, Daniel Hannan и Lucy Anderson

Доклад Izaskun Bilbao Barandica - A8-0168/2017
Rosa D'Amato, Tibor Szanyi и Bogdan Andrzej Zdrojewski

Доклад Dominique Riquet - A8-0165/2017
José Inácio Faria

Противопоставяне на акт за изпълнение: Научни критерии за определянето на свойствата, нарушаващи функциите на ендокринната система - B8-0542/2017
Urszula Krupa, Younous Omarjee, Igor Šoltes, Sylvie Goddyn и Notis Marias

Прекратяване на сключването на брак в детска възраст - (2017/2663(RSP)) - B8-0535/2017
Krisztina Morvai, José Inácio Faria, Момчил Неков, Marek Jurek, Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska, Notis Marias, Stanislav Polčák, Deirdre Clune и Jiří Pospíšil

Конференция на ООН по изменението на климата през 2017 г. в Бон, Германия (COP23) - (2017/2620(RSP)) - B8-0534/2017
Момчил Неков, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Deirdre Clune, Notis Marias и Jadwiga Wiśniewska.

Правна информация - Политика за поверителност