Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 4. října 2017 - Štrasburk

10. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 183 jednacího řádu se umístí na stránkách poslanců na internetových stránkách Parlamentu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Daniela Aiuto - A8-0167/2017
Rosa D'Amato za skupinu EFDD, Maria Grapini, Rupert Matthews, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Tibor Szanyi, Daniel Hannan a Lucy Anderson

zpráva Izaskun Bilbao Barandica - A8-0168/2017
Rosa D'Amato, Tibor Szanyi a Bogdan Andrzej Zdrojewski

zpráva Dominique Riquet - A8-0165/2017
José Inácio Faria

Námitka vůči prováděcímu aktu: vědecká kritéria pro určení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému - B8-0542/2017
Urszula Krupa, Younous Omarjee, Igor Šoltes, Sylvie Goddyn a Notis Marias

Ukončení dětských sňatků - (2017/2663(RSP)) - B8-0535/2017
Krisztina Morvai, José Inácio Faria, Momchil Nekov, Marek Jurek, Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska, Notis Marias, Stanislav Polčák, Deirdre Clune a Jiří Pospíšil

Konference OSN o změně klimatu 2017 (COP23) v Bonnu, Německo - (2017/2620(RSP)) - B8-0534/2017
Momchil Nekov, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Deirdre Clune, Notis Marias a Jadwiga Wiśniewska.

Právní upozornění - Ochrana soukromí