Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 4. oktoober 2017 - Strasbourg

10. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta avaldatakse parlamendiliikmete veebilehtedel Euroopa Parlamendi veebisaidil.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Daniela Aiuto - A8-0167/2017
Rosa D'Amato fraktsiooni EFDD nimel, Maria Grapini, Rupert Matthews, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Tibor Szanyi, Daniel Hannan ja Lucy Anderson

Raport: Izaskun Bilbao Barandica - A8-0168/2017
Rosa D'Amato, Tibor Szanyi ja Bogdan Andrzej Zdrojewski

Raport: Dominique Riquet - A8-0165/2017
José Inácio Faria

Vastuväide rakendusaktile: teaduslikud kriteeriumid endokriinsüsteemi häireid põhjustavate omaduste määramiseks - B8-0542/2017
Urszula Krupa, Younous Omarjee, Igor Šoltes, Sylvie Goddyn ja Notis Marias

Lapsega sõlmitud abielude kaotamine - (2017/2663(RSP)) - B8-0535/2017
Krisztina Morvai, José Inácio Faria, Momchil Nekov, Marek Jurek, Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska, Notis Marias, Stanislav Polčák, Deirdre Clune ja Jiří Pospíšil

ÜRO 2017. aasta kliimamuutuste konverents – COP 23 Saksamaal Bonnis - (2017/2620(RSP)) - B8-0534/2017
Momchil Nekov, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Deirdre Clune, Notis Marias ja Jadwiga Wiśniewska.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika