Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 4. lokakuuta 2017 - Strasbourg

10. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Daniela Aiuto - A8-0167/2017
Rosa D'Amato EFDD-ryhmän puolesta, Maria Grapini, Rupert Matthews, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Tibor Szanyi, Daniel Hannan ja Lucy Anderson

Mietintö Izaskun Bilbao Barandica - A8-0168/2017
Rosa D'Amato, Tibor Szanyi ja Bogdan Andrzej Zdrojewski

Mietintö Dominique Riquet - A8-0165/2017
José Inácio Faria

Delegoidun säädöksen vastustaminen: Tieteelliset kriteerit hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien määrittämiseksi - B8-0542/2017
Urszula Krupa, Younous Omarjee, Igor Šoltes, Sylvie Goddyn ja Notis Marias

Lapsiavioliittojen lopettaminen - (2017/2663(RSP)) - B8-0535/2017
Krisztina Morvai, José Inácio Faria, Momchil Nekov, Marek Jurek, Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska, Notis Marias, Stanislav Polčák, Deirdre Clune ja Jiří Pospíšil

Vuonna 2017 Bonnissa Saksassa järjestettävä YK:n ilmastokokous (COP 23) - (2017/2620(RSP)) - B8-0534/2017
Momchil Nekov, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Deirdre Clune, Notis Marias ja Jadwiga Wiśniewska.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö