Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2017. gada 4. oktobris - Strasbūra

10. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē attiecīgo deputātu lapās.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Daniela Aiuto ziņojums - A8-0167/2017
Rosa D'Amato EFDD grupas vārdā, Maria Grapini, Rupert Matthews, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Tibor Szanyi, Daniel Hannan un Lucy Anderson

Izaskun Bilbao Barandica ziņojums - A8-0168/2017
Rosa D'Amato, Tibor Szanyi un Bogdan Andrzej Zdrojewski

Dominique Riquet ziņojums - A8-0165/2017
José Inácio Faria

Iebildumu izteikšana pret īstenošanas aktu: zinātniskie kritēriji endokrīni disruptīvu īpašību noteikšanai - B8-0542/2017
Urszula Krupa, Younous Omarjee, Igor Šoltes, Sylvie Goddyn un Notis Marias

Bērnu laulību izbeigšana - (2017/2663(RSP)) - B8-0535/2017
Krisztina Morvai, José Inácio Faria, Momchil Nekov, Marek Jurek, Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska, Notis Marias, Stanislav Polčák, Deirdre Clune un Jiří Pospíšil

ANO 2017. gada Klimata pārmaiņu konference (COP 23) Bonnā (Vācija) - (2017/2620(RSP)) - B8-0534/2017
Momchil Nekov, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Deirdre Clune, Notis Marias un Jadwiga Wiśniewska.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika