Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 4 oktober 2017 - Straatsburg

10. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement staan op de webpagina's van de leden op de website van het Parlement.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Daniela Aiuto - A8-0167/2017
Rosa D'Amato, namens de EFDD-Fractie, Maria Grapini, Rupert Matthews, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Tibor Szanyi, Daniel Hannan en Lucy Anderson

Verslag Izaskun Bilbao Barandica - A8-0168/2017
Rosa D'Amato, Tibor Szanyi en Bogdan Andrzej Zdrojewski

Verslag Dominique Riquet - A8-0165/2017
José Inácio Faria

Bezwaar tegen een uitvoeringshandeling: wetenschappelijke criteria voor het bepalen van hormoonontregelende eigenschappen - B8-0542/2017
Urszula Krupa, Younous Omarjee, Igor Šoltes, Sylvie Goddyn en Notis Marias

De uitbanning van kindhuwelijken - (2017/2663(RSP)) - B8-0535/2017
Krisztina Morvai, José Inácio Faria, Momchil Nekov, Marek Jurek, Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska, Notis Marias, Stanislav Polčák, Deirdre Clune en Jiří Pospíšil

VN-Klimaatconferentie 2017 in Bonn, Duitsland (COP23) - (2017/2620(RSP)) - B8-0534/2017
Momchil Nekov, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Deirdre Clune, Notis Marias en Jadwiga Wiśniewska.

Juridische mededeling - Privacybeleid