Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 4 października 2017 r. - Strasburg

10. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, figurują na stronach internetowych przeznaczonych dla posłów na portalu Parlamentu.

Ustne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głsowaniu:

Sprawozdanie Danieli Aiuto - A8-0167/2017
Rosa D'Amato w imieniu grupy EFDD, Maria Grapini, Rupert Matthews, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Tibor Szanyi, Daniel Hannan i Lucy Anderson

Sprawozdanie Izaskun Bilbao Barandicy - A8-0168/2017
Rosa D'Amato, Tibor Szanyi i Bogdan Andrzej Zdrojewski

Sprawozdanie Dominique Riquet - A8-0165/2017
José Inácio Faria

Sprzeciw wobec aktu wykonawczego: ustanowienie naukowych kryteriów określania właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego - B8-0542/2017
Urszula Krupa, Younous Omarjee, Igor Šoltes, Sylvie Goddyn i Notis Marias

Położenie kresu małżeństwom dzieci - (2017/2663(RSP)) - B8-0535/2017
Krisztina Morvai, José Inácio Faria, Momchil Nekov, Marek Jurek, Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska, Notis Marias, Stanislav Polčák, Deirdre Clune i Jiří Pospíšil

Konferencja klimatyczna ONZ w Bonn (Niemcy) w 2017 r. (COP23) - (2017/2620(RSP)) - B8-0534/2017
Momchil Nekov, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Deirdre Clune, Notis Marias i Jadwiga Wiśniewska.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności