Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 4. októbra 2017 - Štrasburg

10. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania v zmysle článku 183 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Daniela Aiuto - A8-0167/2017
Rosa D'Amato v mene skupiny EFDD, Maria Grapini, Rupert Matthews, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Tibor Szanyi, Daniel Hannan a Lucy Anderson

Správa: Izaskun Bilbao Barandica - A8-0168/2017
Rosa D'Amato, Tibor Szanyi a Bogdan Andrzej Zdrojewski

Správa: Dominique Riquet - A8-0165/2017
José Inácio Faria

Námietka k vykonávaciemu aktu: vedecké kritériá určovania vlastností narúšajúcich endokrinný systém - B8-0542/2017
Urszula Krupa, Younous Omarjee, Igor Šoltes, Sylvie Goddyn a Notis Marias

Ukončenie manželstiev maloletých - (2017/2663(RSP)) - B8-0535/2017
Krisztina Morvai, José Inácio Faria, Momchil Nekov, Marek Jurek, Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska, Notis Marias, Stanislav Polčák, Deirdre Clune a Jiří Pospíšil

Konferencia OSN o zmene klímy 2017 v Bonne, Nemecko (COP 23) - (2017/2620(RSP)) - B8-0534/2017
Momchil Nekov, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Deirdre Clune, Notis Marias a Jadwiga Wiśniewska.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia