Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 4 октомври 2017 г. - Страсбург

13. Конституцията, принципите на правовата държава и основните права в Испания в контекста на събитията в Каталуния (разискване)
CRE

Изявление на Комисията: Конституцията, принципите на правовата държава и основните права в Испания в контекста на събитията в Каталуния (2017/2888(RSP))

Frans Timmermans (първи заместник-председател на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Manfred Weber, от името на групата PPE, Gianni Pittella, от името на групата S&D, Ryszard Antoni Legutko, от името на групата ECR, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, Patrick Le Hyaric, от името на групата GUE/NGL, Ska Keller, от името на групата Verts/ALE, Raymond Finch, от името на групата EFDD, Marcel de Graaff, от името на групата ENF, и Steven Woolfe, независим член на ЕП.

Изказа се Frans Timmermans.

Председателят прави кратко изявление в заключение на разискването.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност