Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2017. gada 4. oktobris - Strasbūra

15. Fiskālais pakts un tā iekļaušana ES tiesiskajā regulējumā (debates par aktuāliem jautājumiem)
CRE

Fiskālais pakts un tā iekļaušana ES tiesiskajā regulējumā (2017/2866(RSP)).

Uzstājās Marco Valli, lai sāktu debates, kuras bija ierosinājusi EFDD grupa.

Uzstājās Matti Maasikas (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Valdis Dombrovskis (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās Dariusz Rosati PPE grupas vārdā, Pervenche Berès S&D grupas vārdā, Joachim Starbatty ECR grupas vārdā, Petr Ježek ALDE grupas vārdā, Miguel Viegas GUE/NGL grupas vārdā, Ernest Urtasun Verts/ALE grupas vārdā, Bernard Monot ENF grupas vārdā, Janusz Korwin-Mikke, pie grupām nepiederošs deputāts, Luděk Niedermayer, Roberto Gualtieri, Notis Marias, Marisa Matias, Marco Zanni, Danuta Maria Hübner, Maria João Rodrigues, Ryszard Czarnecki, Miguel Urbán Crespo, Mara Bizzotto, Gunnar Hökmark, Ramón Jáuregui Atondo, Matt Carthy, Othmar Karas, Mercedes Bresso, Laura Agea saistībā ar Mercedes Bresso izteikumiem (sēdes vadītājs atgādināja par Reglamenta 164. panta noteikumiem) un Nikolaos Chountis.

SĒDI VADA: Bogusław LIBERADZKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Siegfried Mureşan, Hugues Bayet, Costas Mavrides, Evelyn Regner un Bernd Lucke.

Uzstājās Valdis Dombrovskis.

Uzstājās Marco Valli, saskaņā ar Reglamenta 164. pantu nākot klajā ar personisku paziņojumu saistībā ar Mercedes Bresso izteikumiem (sēdes vadītājs atbildēja, ka šis jautājums tiks izskatīts).

Debates tika slēgtas.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika