Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2017. gada 4. oktobris - Strasbūra

16. Iepazīstināšana ar Revīzijas palātas 2016. gada pārskatu (debates)
CRE

Iepazīstināšana ar Revīzijas palātas 2016. gada pārskatu (2017/2765(RSP)).

Klaus-Heiner Lehne (Revīzijas palātas priekšsēdētājs) iepazīstināja ar pārskatu.

Uzstājās Günther Oettinger (Komisijas loceklis).

Uzstājās Joachim Zeller PPE grupas vārdā, Inés Ayala Sender S&D grupas vārdā, Ryszard Czarnecki ECR grupas vārdā, Martina Dlabajová ALDE grupas vārdā, Dennis de Jong GUE/NGL grupas vārdā, Indrek Tarand Verts/ALE grupas vārdā, Marco Valli EFDD grupas vārdā, Olaf Stuger ENF grupas vārdā, Brian Hayes, Derek Vaughan, Richard Ashworth, Nedzhmi Ali, Bart Staes un Jonathan Arnott.

SĒDI VADA: Ryszard CZARNECKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās France Jamet, Petri Sarvamaa, Arndt Kohn, Anneleen Van Bossuyt, Hannu Takkula, Rosa D'Amato, Ingeborg Gräßle, Georgi Pirinski, Zbigniew Kuźmiuk, Claudia Schmidt, Iris Hoffmann, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Caterina Chinnici, Julia Pitera, Bogusław Liberadzki, Tomáš Zdechovský, Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov un Daniel Buda.

(Sēde uz neilgu laiku tika pārtraukta.)

SĒDI VADA: Bogusław LIBERADZKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Notis Marias un Maria Grapini.

SĒDI VADA: Ryszard CZARNECKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Doru-Claudian Frunzulică, Ivana Maletić un Nicola Caputo.

Uzstājās Günther Oettinger un Klaus-Heiner Lehne.

Debates tika slēgtas.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika