Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/0255(APP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0290/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0290/2017

Συζήτηση :

PV 04/10/2017 - 17
CRE 04/10/2017 - 17

Ψηφοφορία :

PV 05/10/2017 - 4.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0384

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2017 - Στρασβούργο

17. Ενισχυμένη συνεργασία: Ευρωπαϊκή Εισαγγελία *** (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας [09941/2017 - C8-0229/2017 - 2013/0255(APP)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Barbara Matera (A8-0290/2017)

Η Barbara Matera παρουσιάζει τη σύσταση.

Παρεμβαίνει η Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Sylvia-Yvonne Kaufmann, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Monica Macovei, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Roberta Metsola, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Louis Michel, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Kazimierz Michał Ujazdowski, Jiří Maštálka, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jan Philipp Albrecht, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Jiří Pospíšil, και Laura Ferrara, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Gilles Lebreton, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, μη εγγεγραμμένος, Ingeborg Gräßle, Juan Fernando López Aguilar, Helga Stevens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, João Pimenta Lopes, Eva Joly, Gerard Batten, Diane James, Viviane Reding, Caterina Chinnici, Kazimierz Michał Ujazdowski, Cecilia Wikström, Molly Scott Cato, Csaba Sógor, Evelyn Regner, Angel Dzhambazki, Emil Radev, Péter Niedermüller, Ruža Tomašić, Maria Grapini και Bogusław Liberadzki.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Nicola Caputo και Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνουν οι Věra Jourová και Barbara Matera.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.10.2017.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου