Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0255(APP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0290/2017

Ingivna texter :

A8-0290/2017

Debatter :

PV 04/10/2017 - 17
CRE 04/10/2017 - 17

Omröstningar :

PV 05/10/2017 - 4.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0384

Protokoll
Onsdagen den 4 oktober 2017 - Strasbourg

17. Fördjupat samarbete: Europeiska åklagarmyndigheten *** (debatt)
CRE

Rekommendation om förslaget till rådets förordning om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten [09941/2017 - C8-0229/2017 - 2013/0255(APP)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Barbara Matera (A8-0290/2017)

Barbara Matera redogjorde för rekommendationen.

Talare: Věra Jourová (ledamot av kommissionen).

Talare: Sylvia-Yvonne Kaufmann för S&D-gruppen, Monica Macovei för ECR-gruppen, Roberta Metsola för PPE-gruppen, Louis Michel för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Kazimierz Michał Ujazdowski, Jiří Maštálka för GUE/NGL-gruppen, Jan Philipp Albrecht för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jiří Pospíšil, och Laura Ferrara för EFDD-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Talare: Gilles Lebreton för ENF-gruppen, Konstantinos Papadakis, grupplös, Ingeborg Gräßle, Juan Fernando López Aguilar, Helga Stevens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, João Pimenta Lopes, Eva Joly, Gerard Batten, Diane James, Viviane Reding, Caterina Chinnici, Kazimierz Michał Ujazdowski, Cecilia Wikström, Molly Scott Cato, Csaba Sógor, Evelyn Regner, Angel Dzhambazki, Emil Radev, Péter Niedermüller, Ruža Tomašić, Maria Grapini och Bogusław Liberadzki.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo och Notis Marias.

Talare: Věra Jourová och Barbara Matera.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4.4 i protokollet av den 5.10.2017.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy