Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 4. oktober 2017 - Strasbourg

18. Interpol-arrestordrer (efterlysninger) (forhandling)
CRE

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Interpol-arrestordrer (efterlysninger) (2017/2873(RSP))

Matti Maasikas (formand for Rådet) og Věra Jourová (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Emil Radev for PPE-Gruppen, Claude Moraes for S&D-Gruppen, Cornelia Ernst for GUE/NGL-Gruppen, Bodil Valero for Verts/ALE-Gruppen, Tim Aker for EFDD-Gruppen, Jaromír Štětina, Bogusław Liberadzki, Marina Albiol Guzmán, Jiří Pospíšil og Juan Fernando López Aguilar.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: José Inácio Faria, Nicola Caputo, Notis Marias og Julie Ward.

Talere: Věra Jourová og Matti Maasikas.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik