Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 4 oktober 2017 - Strasbourg

18. Interpols arresteringsorder (s.k. red notices) (debatt)
CRE

Uttalanden av rådet och kommissionen: Interpols arresteringsorder (s.k. red notices) (2017/2873(RSP))

Matti Maasikas (rådets tjänstgörande ordförande) och Věra Jourová (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Emil Radev för PPE-gruppen, Claude Moraes för S&D-gruppen, Cornelia Ernst för GUE/NGL-gruppen, Bodil Valero för Verts/ALE-gruppen, Tim Aker för EFDD-gruppen, Jaromír Štětina, Bogusław Liberadzki, Marina Albiol Guzmán, Jiří Pospíšil och Juan Fernando López Aguilar.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: José Inácio Faria, Nicola Caputo, Notis Marias och Julie Ward.

Talare: Věra Jourová och Matti Maasikas.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy