Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Сряда, 4 октомври 2017 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 3.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 4.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)
 5.Трансфери на бюджетни кредити
 6.Внесени документи
 7.Подготовка на заседанието на Европейския съвет на 19 и 20 октомври 2017 г. (разискване)
 8.Състав на делегациите
 9.Време за гласуване
  9.1.Споразумение за създаване на международната Фондация ЕС—ЛАК *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  9.2.Разпоредби от достиженията на правото от Шенген, свързани с Визовата информационна система, в България и Румъния * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  9.3.Автоматизиран обмен на данни по отношение на данни за регистрацията на превозните средства в Чешката република * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  9.4.Автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Португалия * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  9.5.Автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Гърция * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  9.6.Правила за безопасност и стандарти за пътническите кораби ***I (гласуване)
  9.7.Регистрация на лица, които плават на борда на пътнически кораби, които оперират по направление към или от пристанища на държавите членки ***I (гласуване)
  9.8.Система от проверки с оглед на безопасната експлоатация на ро-ро фериботите и високоскоростните пътнически кораби по редовни линии ***I (гласуване)
  9.9.Противопоставяне на акт за изпълнение: Научни критерии за определянето на свойствата, нарушаващи функциите на ендокринната система (гласуване)
  9.10.Генетично модифицирана соя FG72 x A5547-127 (гласуване)
  9.11.Генетично модифицирана соя DAS-44406-6 (гласуване)
  9.12.Прекратяване на сключването на брак в детска възраст (гласуване)
  9.13.Конференция на ООН по изменението на климата през 2017 г. в Бон, Германия (COP23) (гласуване)
 10.Обяснениe на вот
 11.Поправки на вот и намерения за гласуване
 12.Възобновяване на заседанието
 13.Конституцията, принципите на правовата държава и основните права в Испания в контекста на събитията в Каталуния (разискване)
 14.Одобряване на протокола от предишното заседание
 15.Фискален пакт и включването му в правната уредба на ЕС (разискване по актуални въпроси)
 16.Представяне на годишния доклад на Европейската сметна палата за 2016 г. (разискване)
 17.Засилено сътрудничество: Европейска прокуратура *** (разискване)
 18.Заповеди за арест на Интерпол („червени известия“) (разискване)
 19.Състав на комисиите и делегациите
 20.Сигурността по пътищата на Европа (разискване)
 21.Дневен ред на следващото заседание
 22.Закриване на заседанието
 Списък на присъствалите
Протокол (215 kb) Списък на присъствалите (63 kb) Резултати от различните гласувания (102 kb) Поименни гласувания (896 kb) 
 
Протокол (86 kb) Списък на присъствалите (12 kb) Резултати от различните гласувания (34 kb) Поименни гласувания (71 kb) 
 
Протокол (303 kb) Списък на присъствалите (71 kb) Резултати от различните гласувания (556 kb) Поименни гласувания (1083 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност