Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Zápis
Středa, 4. října 2017 - Štrasburk
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 3.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 4.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)
 5.Převody prostředků
 6.Předložení dokumentů
 7.Příprava zasedání Evropské rady ve dnech 19. a 20. října 2017 (rozprava)
 8.Složení delegací
 9.Hlasování
  
9.1.Dohoda o založení mezinárodní nadace EU-LAC *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.2.Ustanovení schengenského acquis týkající se Vízového informačního systému v Bulharsku a Rumunsku * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.3.Automatizovaná výměna údajů o registraci vozidel v České republice * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.4.Automatizovaná výměna daktyloskopických údajů v Portugalsku * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.5.Automatizovaná výměna daktyloskopických údajů v Řecku * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.6.Bezpečnostní pravidla a normy pro osobní lodě ***I (hlasování)
  
9.7.Registrace osob na palubách osobních lodí provozujících dopravu do přístavů členských států nebo z nich ***I (hlasování)
  
9.8.Systém inspekcí pro zajištění bezpečného provozu lodí typu ro-ro a vysokorychlostních osobních plavidel v liniové dopravě ***I (hlasování)
  
9.9.Námitka vůči prováděcímu aktu: vědecká kritéria pro určení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému (hlasování)
  
9.10.Geneticky modifikovaná sója FG72 x A5547-127 (hlasování)
  
9.11.Geneticky modifikovaná sója DAS-44406-6 (hlasování)
  
9.12.Ukončení dětských sňatků (hlasování)
  
9.13.Konference OSN o změně klimatu 2017 (COP23) v Bonnu, Německo (hlasování)
 10.Vysvětlení hlasování
 11.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 12.Pokračování denního zasedání
 13.Ústava, právní stát a základní práva ve Španělsku v souvislosti s událostmi v Katalánsku (rozprava)
 14.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 15.Rozpočtový pakt a jeho začlenění do právního rámce EU (rozprava na aktuální téma)
 16.Představení výroční zprávy Účetního dvora za rok 2016 (rozprava)
 17.Posílená spolupráce: Úřad evropského veřejného žalobce *** (rozprava)
 18.Zatykače Interpolu (červená oznámení) (rozprava)
 19.Členství ve výborech a delegacích
 20.Bezpečnost na evropských silnicích (rozprava)
 21.Pořad jednání příštího denního zasedání
 22.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
Zápis (188 kb) Prezenční listina (63 kb) Výsledky hlasování (92 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (896 kb) 
 
Zápis (82 kb) Prezenční listina (11 kb) Výsledky hlasování (31 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (67 kb) 
 
Zápis (274 kb) Prezenční listina (64 kb) Výsledky hlasování (539 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (1136 kb) 
Právní upozornění - Ochrana soukromí