Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Onsdag den 4. oktober 2017 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 3.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 4.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)
 5.Bevillingsoverførsler
 6.Modtagne dokumenter
 7.Forberedelse af Det Europæiske Råds møde den 19.-20. oktober 2017 (forhandling)
 8.Delegationernes sammensætning
 9.Afstemningstid
  9.1.Aftale om oprettelse af den internationale EU-LAC-fond *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  9.2.Visse bestemmelser i Schengenreglerne om visuminformationssystemet i Bulgarien og Rumænien * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  9.3.Den Tjekkiske Republiks elektroniske udveksling af oplysninger fra køretøjsregistre * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  9.4.Portugals elektroniske udveksling af fingeraftryksdata * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  9.5.Grækenlands elektroniske udveksling af fingeraftryksdata * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  9.6.Sikkerhedsregler og -standarder for passagerskibe ***I (afstemning)
  9.7.Registrering af de ombordværende på passagerskibe, som sejler til og fra havne i medlemsstaterne ***I (afstemning)
  9.8.Inspektionsordning med henblik på sikker drift af ro-ro-færger og højhastighedspassagerfartøjer i fast rutefart ***I (afstemning)
  9.9.Indsigelse mod en gennemførelsesretsakt: videnskabelige kriterier til bestemmelse af hormonforstyrrende egenskaber (afstemning)
  9.10.Genetisk modificeret sojabønne FG72 x A5547-127 (afstemning)
  9.11.Genetisk modificeret sojabønne DAS-44406-6 (afstemning)
  9.12.Afskaffelse af børneægteskaber (afstemning)
  9.13.FN’s konference om klimaændringer 2017 (COP 23) i Bonn, Tyskland (afstemning)
 10.Stemmeforklaringer
 11.Stemmerettelser og -intentioner
 12.Genoptagelse af mødet
 13.Forfatningen, retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder i Spanien i lyset af begivenhederne i Catalonien (forhandling)
 14.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 15.Finanspagten og indarbejdelse af den i EU's retlige ramme (debat om et aktuelt spørgsmål)
 16.Præsentation af Revisionsrettens årsberetning - 2016 (forhandling)
 17.Forstærket samarbejde: en europæisk anklagemyndighed *** (forhandling)
 18.Interpol-arrestordrer (efterlysninger) (forhandling)
 19.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 20.Sikkerhed på Europas veje (forhandling)
 21.Dagsorden for næste møde
 22.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (185 kb) Tilstedeværelsesliste (63 kb) Afstemningsresultater (90 kb) Afstemning ved navneopråb (896 kb) 
 
Protokol (81 kb) Tilstedeværelsesliste (11 kb) Afstemningsresultater (31 kb) Afstemning ved navneopråb (70 kb) 
 
Protokol (274 kb) Tilstedeværelsesliste (63 kb) Afstemningsresultater (522 kb) Afstemning ved navneopråb (1065 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik