Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Keskiviikko 4. lokakuuta 2017 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 3.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 4.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)
 5.Määrärahojen siirrot
 6.Vastaanotetut asiakirjat
 7.Eurooppa-neuvoston 19. ja 20. lokakuuta pidettävän kokouksen valmistelu (keskustelu)
 8.Valtuuskuntien kokoonpano
 9.Äänestykset
  9.1.EU:n ja Latinalaisen Amerikan sekä Karibian alueen kansainvälisen säätiön perustamista koskeva sopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  9.2.Viisumitietojärjestelmää koskevien Schengenin säännöstön määräysten voimaansaattaminen Bulgariassa ja Romaniassa * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  9.3.Ajoneuvorekisteritietoja koskeva automaattinen tietojenvaihto Tšekin tasavallan kanssa * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  9.4.Sormenjälkitietoja koskeva automaattinen tietojenvaihto Portugalin kanssa * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  9.5.Sormenjälkitietoja koskeva automaattinen tietojenvaihto Kreikan kanssa * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  9.6.Matkustaja-alusten turvallisuussäännöt ja -määräykset ***I (äänestys)
  9.7.Jäsenvaltioiden satamiin tai satamista liikennöivillä matkustaja-aluksilla olevien henkilöiden rekisteröinti ***I (äänestys)
  9.8.Tarkastusjärjestelmä säännöllisen ro-ro-alusliikenteen ja suurnopeusmatkustaja-alusliikenteen turvallisen harjoittamisen varmistamiseksi ***I (äänestys)
  9.9.Delegoidun säädöksen vastustaminen: Tieteelliset kriteerit hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien määrittämiseksi (äänestys)
  9.10.Muuntogeeninen soija FG72 x A5547-127 (äänestys)
  9.11.Muuntogeeninen soija DAS-44406-6 (äänestys)
  9.12.Lapsiavioliittojen lopettaminen (äänestys)
  9.13.Vuonna 2017 Bonnissa Saksassa järjestettävä YK:n ilmastokokous (COP 23) (äänestys)
 10.Äänestysselitykset
 11.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 12.Istunnon jatkaminen
 13.Perustuslaki, oikeusvaltioperiaate ja perusoikeudet Espanjassa Katalonian tapahtumien valossa (keskustelu)
 14.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 15.Finanssipoliittinen sopimus ja sen sisällyttäminen EU:n lainsäädäntökehykseen (ajankohtainen keskustelu)
 16.Tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2016 vuosikertomuksen esittely (keskustelu)
 17.Tiiviimpi yhteistyö: Euroopan syyttäjänvirasto *** (keskustelu)
 18.Interpolin julkaisemat kansainväliset etsintäkuulutukset (keskustelu)
 19.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 20.Euroopan tieturvallisuus (keskustelu)
 21.Seuraavan istunnon esityslista
 22.Istunnon päättäminen
 Läsnäololista
Pöytäkirja (189 kb)  Läsnäololista (63 kb)
 
Pöytäkirja (81 kb)  Läsnäololista (11 kb)  Äänestysten tulokset (32 kb)  Nimenhuutoäänestykset (69 kb)
 
Pöytäkirja (273 kb)  Läsnäololista (63 kb)  Äänestysten tulokset (520 kb)  Nimenhuutoäänestykset (1065 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö