Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Protokolas
Trečiadienis, 2017 m. spalio 4 d. - Strasbūras
 1.Posėdžio pradžia
 2.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 3.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)
 4.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)
 5.Asignavimų perkėlimas
 6.Gauti dokumentai
 7.Pasirengimas 2017 m. spalio 19–20 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimui (diskusijos)
 8.Delegacijų sudėtis
 9.Balsuoti skirtas laikas
  9.1.Susitarimas, kuriuo įsteigiamas Tarptautinis ES ir LAK fondas *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  9.2.Šengeno acquis nuostatos, susijusios su Vizų informacine sistema Bulgarijos Respublikoje ir Rumunijoje * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  9.3.Automatinis keitimasis transporto priemonių registracijos duomenimis Čekijoje * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  9.4.Automatinis keitimasis daktiloskopiniais duomenimis Portugalijoje * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  9.5.Automatinis keitimasis daktiloskopiniais duomenimis Graikijoje * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  9.6.Keleivinių laivų saugos taisyklės ir standartai ***I (balsavimas)
  9.7.Įplaukiančiuose į ir išplaukiančiuose iš valstybių narių uostų keleiviniuose laivuose esančių asmenų registracija ***I (balsavimas)
  9.8.Inspektavimo, kuriuo užtikrinamas saugus reguliariąsias paslaugas teikiančių ro-ro keltų ir greitaeigių keleivinių laivų eksploatavimas, sistema ***I (balsavimas)
  9.9.Prieštaravimas įgyvendinimo aktui: moksliniai endokrininės sistemos ardomųjų savybių nustatymo kriterijai (balsavimas)
  9.10.Genetiškai modifikuotos sojos FG72 x A5547-12 (balsavimas)
  9.11.Genetiškai modifikuotos sojos DAS-44406-6 (balsavimas)
  9.12.Vaikų santuokos reiškinio panaikinimas (balsavimas)
  9.13.2017 m. JT klimato kaitos konferenciją Bonoje (Vokietija) (COP 23) (balsavimas)
 10.Paaiškinimai dėl balsavimo
 11.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 12.Posėdžio atnaujinimas
 13.Konstitucija, teisinė valstybė ir pagrindinės teisės Ispanijoje atsižvelgiant į įvykius Katalonijoje (diskusijos)
 14.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 15.Fiskalinis susitarimas ir jo įtraukimas į ES teisinę sistemą (diskusija aktualia tema)
 16.Audito Rūmų 2016 m. metinės ataskaitos pristatymas (diskusijos)
 17.Tvirtesnis bendradarbiavimas: Europos prokuratūra *** (diskusijos)
 18.Interpolo arešto orderiai („raudonieji perspėjimai“) (diskusijos)
 19.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 20.Saugumas Europos keliuose (diskusijos)
 21.Kito posėdžio darbotvarkė
 22.Posėdžio pabaiga
 Dalyvaujančiųjų sąrašas
Protokolas (185 kb) Dalyvaujančiųjų sąrašas (63 kb) Balsavimo rezultatai (93 kb) Vardinis balsavimas (896 kb) 
 
Protokolas (82 kb) Dalyvaujančiųjų sąrašas (11 kb) Balsavimo rezultatai (30 kb) Vardinis balsavimas (67 kb) 
 
Protokolas (276 kb) Dalyvaujančiųjų sąrašas (63 kb) Balsavimo rezultatai (521 kb) Vardinis balsavimas (1062 kb) 
Teisinė informacija - Privatumo politika