Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Protokols
Trešdiena, 2017. gada 4. oktobris - Strasbūra
 1.Sēdes atklāšana
 2.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)
 3.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)
 4.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants)
 5.Apropriāciju pārvietojumi
 6.Dokumentu iesniegšana
 7.Gatavošanās Eiropadomes 2017. gada 19. un 20. oktobra sanāksmei (debates)
 8.Delegāciju sastāvs
 9.Balsošanas laiks
  9.1.Nolīgums, ar ko izveido EU-LAC starptautisko fondu *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  9.2.Šengenas acquis noteikumi saistībā ar Vīzu Informācijas sistēmu Bulgārijā un Rumānijā * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  9.3.Transportlīdzekļu reģistrācijas datu automatizētas apmaiņas sākšana Čehijas Republikā * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  9.4.Daktiloskopijas datu automatizētas apmaiņas sākšana Portugālē * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  9.5.Daktiloskopijas datu automatizētas apmaiņas sākšana Grieķijā * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  9.6.Pasažieru kuģu drošības noteikumi un standarti ***I (balsošana)
  9.7.To personu reģistrācija, kas atrodas uz pasažieru kuģiem, kuri kursē uz dalībvalstu ostām vai no tām ***I (balsošana)
  9.8.Regulārā satiksmē izmantotu Ro-Ro prāmju un ātrgaitas pasažieru kuģu drošas ekspluatācijas inspekciju sistēma ***I (balsošana)
  9.9.Iebildumu izteikšana pret īstenošanas aktu: zinātniskie kritēriji endokrīni disruptīvu īpašību noteikšanai (balsošana)
  9.10.Ģenētiski modificētas sojas pupas FG72 x A5547-127 (balsošana)
  9.11.Ģenētiski modificētas sojas pupas DAS-44406-6 (balsošana)
  9.12.Bērnu laulību izbeigšana (balsošana)
  9.13.ANO 2017. gada Klimata pārmaiņu konference (COP 23) Bonnā (Vācija) (balsošana)
 10.Balsojumu skaidrojumi
 11.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 12.Sēdes atsākšana
 13.Konstitūcija, tiesiskums un pamattiesības Spānijā Katalonijas notikumu kontekstā (debates)
 14.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 15.Fiskālais pakts un tā iekļaušana ES tiesiskajā regulējumā (debates par aktuāliem jautājumiem)
 16.Iepazīstināšana ar Revīzijas palātas 2016. gada pārskatu (debates)
 17.Ciešāka sadarbība: Eiropas Prokuratūra *** (debates)
 18.Interpola apcietināšanas orderi (t.s. sarkanie paziņojumi) (debates)
 19.Komiteju un delegāciju sastāvs
 20.Drošība uz Eiropas ceļiem (debates)
 21.Nākamās sēdes darba kārtība
 22.Sēdes slēgšana
 Apmeklējumu reģistrs
Protokols (189 kb)  Apmeklējumu reģistrs (63 kb)
 
Protokols (81 kb)  Apmeklējumu reģistrs (11 kb)  Balsojumu rezultāti (31 kb)  Balsojumi pēc saraksta (68 kb)
 
Protokols (273 kb)  Apmeklējumu reģistrs (64 kb)  Balsojumu rezultāti (596 kb)  Balsojumi pēc saraksta (1074 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika