Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Minuti
L-Erbgħa, 4 ta' Ottubru 2017 - Strasburgu
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 3.Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)
 4.Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 106 tar-Regoli ta' Proċedura)
 5.Trasferiment ta' approprjazzjonijiet
 6.Dokumenti mressqa
 7.Tħejjija tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tad-19 u l-20 ta' Ottubru 2017 (dibattitu)
 8.Kompożizzjoni tad-delegazzjonijiet
 9.Ħin tal-votazzjonijiet
  9.1.Ftehim li jistabbilixxi l-Fondazzjoni Internazzjonali UE-ALK *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  9.2.Dispożizzjonijiet tal-acquis ta' Schengen li jirrigwardaw is-Sistema ta' Informazzjoni dwar il-Viża fir-Repubblika tal-Bulgarija u r-Rumanija * (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  9.3.Skambju awtomatizzat ta' data fir-rigward ta' data dwar ir-reġistrazzjoni tal-vetturi fir-Repubblika Ċeka * (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  9.4.Skambju awtomatizzat ta' data fir-rigward ta' data dattiloskopika fil-Portugall * (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  9.5.Skambju awtomatizzat ta' data fir-rigward ta' data dattiloskopika fil-Greċja * (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  9.6.Regoli u standards ta' sigurtà għal vapuri tal-passiġġieri ***I (votazzjoni)
  9.7.Reġistrazzjoni ta' persuni li jbaħħru abbord vapuri tal-passiġġieri li joperaw lejn jew minn portijiet tal-Istati Membri ***I (votazzjoni)
  9.8.Sistema ta' spezzjonijiet għall-operazzjoni bla periklu ta' laneċ ro-ro u bċejjeċ tal-baħar ta' veloċità għolja għall-passiġġieri f'servizz regolari ***I (votazzjoni)
  9.9.Oġġezzjoni għal att ta' implimentazzjoni: Kriterji xjentifiċi għad-determinazzjoni ta' proprjetajiet li jfixklu s-sistema endokrinali (votazzjoni)
  9.10.Fażola tas-sojja ġenetikament modifikata FG72 × A5547-127 (votazzjoni)
  9.11.Fażola tas-sojja ġenetikament modifikata DAS-44406-6 (votazzjoni)
  9.12.Abolizzjoni taż-żwieġ tat-tfal (votazzjoni)
  9.13.Konferenza tan-NU dwar it-Tibdil fil-Klima 2017 f'Bonn, il-Ġermanja (COP23) (votazzjoni)
 10.Spjegazzjonijiet tal-vot
 11.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 12.Tkomplija tas-seduta
 13.Kostituzzjoni, stat tad-dritt u drittijiet fundamentali fi Spanja fid-dawl tal-avvenimenti fil-Katalunja (dibattitu)
 14.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 15.Il-patt fiskali u l-inkorporazzjoni tiegħu fil-qafas ġuridiku tal-UE (dibattitu topiku)
 16.Preżentazzjoni tar-rapport annwali tal-Qorti tal-Awdituri - 2016 (dibattitu)
 17.Kooperazzjoni msaħħa: Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew *** (dibattitu)
 18.Mandati ta' arrest tal-Interpol (Avviżi Ħomor) (dibattitu)
 19.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet
 20.Is-sigurtà fit-toroq Ewropej (dibattitu)
 21.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 22.Għeluq tas-seduta
 Lista tal-Membri preżenti
Minuti (190 kb) Lista tal-Membri preżenti (63 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (92 kb) Votazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijiet (896 kb) 
 
Minuti (82 kb) Lista tal-Membri preżenti (11 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (30 kb) Votazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijiet (68 kb) 
 
Minuti (286 kb) Lista tal-Membri preżenti (64 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (533 kb) Votazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijiet (1068 kb) 
Avviż legali - Politika tal-privatezza