Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Woensdag 4 oktober 2017 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 3.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 4.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)
 5.Kredietoverschrijvingen
 6.Ingekomen stukken
 7.Voorbereiding van de vergadering van de Europese Raad van 19 en 20 oktober 2017 (debat)
 8.Samenstelling van delegaties
 9.Stemmingen
  9.1.Overeenkomst tot oprichting van de internationale EU-LAC-Stichting *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  9.2.Bepalingen van het Schengenacquis inzake het Visuminformatiesysteem in Bulgarije en Roemenië * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  9.3.Geautomatiseerde uitwisseling van voertuigregistratiegegevens in de Tsjechische Republiek * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  9.4.Geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in Portugal * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  9.5.Geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in Griekenland * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  9.6.Veiligheidsvoorschriften en -normen voor passagiersschepen ***I (stemming)
  9.7.Registratie van de opvarenden van passagiersschepen die vanuit of naar havens in de lidstaten varen ***I (stemming)
  9.8.Inspectiesysteem voor de veilige exploitatie van ro-ro-veerboten en hogesnelheidspassagiersvaartuigen op geregelde diensten ***I (stemming)
  9.9.Bezwaar tegen een uitvoeringshandeling: wetenschappelijke criteria voor het bepalen van hormoonontregelende eigenschappen (stemming)
  9.10.Genetisch gemodificeerde soja FG72 x A5547-127 (stemming)
  9.11.Genetisch gemodificeerde soja DAS-44406-6 (stemming)
  9.12.De uitbanning van kindhuwelijken (stemming)
  9.13.VN-Klimaatconferentie 2017 in Bonn, Duitsland (COP23) (stemming)
 10.Stemverklaringen
 11.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 12.Hervatting van de vergadering
 13.De grondwet, de rechtsstaat en de grondrechten in Spanje in het licht van de gebeurtenissen in Catalonië (debat)
 14.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 15.Begrotingspact en de integratie ervan in het wettelijk kader van de EU (actualiteitendebat)
 16.Presentatie van het jaarverslag van de Rekenkamer - 2016 (debat)
 17.Nauwere samenwerking: Europees Openbaar Ministerie *** (debat)
 18.Aanhoudingsbevelen van Interpol (rode kennisgevingen) (debat)
 19.Samenstelling commissies en delegaties
 20.Veiligheid op de Europese wegen (debat)
 21.Agenda van de volgende vergadering
 22.Sluiting van de vergadering
 Presentielijst
Notulen (189 kb)  Presentielijst (63 kb)
 
Notulen (81 kb)  Presentielijst (11 kb)  Uitslag van de stemming (32 kb)  Hoofdelijke stemming (68 kb)
 
Notulen (279 kb)  Presentielijst (63 kb)  Uitslag van de stemming (525 kb)  Hoofdelijke stemming (1065 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid