Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Środa, 4 października 2017 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 3.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 4.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)
 5.Przesunięcie środków
 6.Składanie dokumentów
 7.Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej (19–20 października) (debata)
 8.Skład delegacji
 9.Głosowanie
  
9.1.Zawarcie Umowy ustanawiającej Międzynarodową Fundację UE-LAC *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
9.2.Wprowadzenie w życie w Republice Bułgarii i w Rumunii niektórych przepisów dorobku Schengen dotyczących Wizowego Systemu Informacyjnego * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
9.3.Zautomatyzowana wymiana danych w odniesieniu do danych rejestracyjnych pojazdów w Republice Czeskiej * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
9.4.Zautomatyzowana wymiana danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych w Portugalii * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
9.5.Zautomatyzowana wymiana danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych w Grecji * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
9.6.Reguły i normy bezpieczeństwa statków pasażerskich ***I (głosowanie)
  
9.7.Rejestracja osób podróżujących na pokładzie statków pasażerskich płynących do portów państw członkowskich lub z portów państw członkowskich ***I (głosowanie)
  
9.8.System inspekcji na potrzeby bezpiecznego użytkowania promów typu ro-ro i szybkich jednostek pasażerskich wykonujących regularne usługi ***I (głosowanie)
  
9.9.Sprzeciw wobec aktu wykonawczego: ustanowienie naukowych kryteriów określania właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego (głosowanie)
  
9.10.Genetycznie zmodyfikowana soja FG72 x A5547-127 (głosowanie)
  
9.11.Genetycznie zmodyfikowana soja DAS-44406-6 (głosowanie)
  
9.12.Położenie kresu małżeństwom dzieci (głosowanie)
  
9.13.Konferencja klimatyczna ONZ w Bonn (Niemcy) w 2017 r. (COP23) (głosowanie)
 10.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 11.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 12.Wznowienie posiedzenia
 13.Konstytucja, praworządność i prawa podstawowe w Hiszpanii w świetle wydarzeń w Katalonii (debata)
 14.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 15.Pakt fiskalny i jego włączenie do ram prawnych UE (debata na aktualny temat)
 16.Prezentacja sprawozdania rocznego Trybunału Obrachunkowego – 2016 r. (debata)
 17.Wzmocniona współpraca: Prokuratura Europejska *** (debata)
 18.Nakazy aresztowania wydawane przez Interpol (tzw. czerwone noty) (debata)
 19.Skład komisji i delegacji
 20.Bezpieczeństwo na drogach europejskich (debata)
 21.Porządek obrad następnego posiedzenia
 22.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (187 kb) Lista obecności (63 kb) Wyniki głosowania (92 kb) Wyniki głosowań imiennych (896 kb) 
 
Protokół (82 kb) Lista obecności (11 kb) Wyniki głosowania (31 kb) Wyniki głosowań imiennych (67 kb) 
 
Protokół (280 kb) Lista obecności (63 kb) Wyniki głosowania (525 kb) Wyniki głosowań imiennych (1065 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności