Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Proces-verbal
Miercuri, 4 octombrie 2017 - Strasbourg
 1.Deschiderea ședinței
 2.Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (anunțul propunerilor de rezoluție depuse)
 3.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 4.Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)
 5.Transferuri de credite
 6.Depunere de documente
 7.Pregătirea reuniunii Consiliului European din 19-20 octombrie 2017 (dezbatere)
 8.Composition des délégations
 9.Votare
  9.1.Încheierea Acordului de instituire a Fundației internaționale UE-ALC *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  9.2.Dispoziţii ale acquis-ului Schengen referitoare la Sistemul de informații privind vizele în Bulgaria şi în România * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  9.3.Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele privind înmatricularea vehiculelor în Republica Cehă * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  9.4.Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Portugalia * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  9.5.Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Grecia * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  9.6.Normele și standardele de siguranță pentru navele de pasageri ***I (vot)
  9.7.Înregistrarea persoanelor care călătoresc la bordul navelor de pasageri care operează în porturile de destinație sau de plecare din statele membre ***I (vot)
  9.8.Sistem de inspecții pentru operarea în condiții de siguranță a navelor de tip ro-ro ferry și a navelor de pasageri de mare viteză care desfășoară servicii regulate ***I (vot)
  9.9.Obiecțiune la un act de punere în aplicare: criterii științifice pentru determinarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin (vot)
  9.10.Soia modificată genetic FG72 x A5547-127 (vot)
  9.11.Soia modificată genetic DAS-44406-6 (vot)
  9.12.Eradicarea practicii de căsătorie a copiilor (vot)
  9.13.Conferința ONU din 2017 privind schimbările climatice, care va avea loc la Bonn, Germania (COP23) (vot)
 10.Explicații privind votul
 11.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 12.Reluarea ședinței
 13.Constituția, statul de drept și drepturile fundamentale în Spania în lumina evenimentelor din Catalonia (dezbatere)
 14.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 15.Pactul bugetar și integrarea lui în cadrul juridic al UE (dezbatere pe o temă de actualitate)
 16.Prezentarea raportului anual al Curții de Conturi - 2016 (dezbatere)
 17.Cooperare consolidată: Parchetul European *** (dezbatere)
 18.Mandate de arestare emise de Interpol („notificări roșii”) (dezbatere)
 19.Componența comisiilor și delegațiilor
 20.Securitatea pe drumurile europene (dezbatere)
 21.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 22.Ridicarea ședinței
 Lista de prezenţă
Proces-verbal (193 kb)  Lista de prezenţă (63 kb)
 
Proces-verbal (82 kb)  Lista de prezenţă (11 kb)  Rezultatele voturilor (30 kb)  Voturi prin apel nominal (70 kb)
 
Proces-verbal (285 kb)  Lista de prezenţă (64 kb)  Rezultatele voturilor (519 kb)  Voturi prin apel nominal (1066 kb)
Notă juridică - Politica de confidențialitate