Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Streda, 4. októbra 2017 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 3.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 4.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)
 5.Presun rozpočtových prostriedkov
 6.Predloženie dokumentov
 7.Príprava zasadnutia Európskej rady 19. a 20. októbra 2017 (rozprava)
 8.Zloženie delegácií
 9.Hlasovanie
  9.1.Dohoda o zriadení Medzinárodnej nadácie EÚ – LAK *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  9.2.Ustanovenia schengenského acquis týkajúce sa vízového informačného systému v Bulharskej republike a Rumunsku * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  9.3.Automatizovaná výmena údajov o evidencii vozidiel v Českej republike * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  9.4.Automatizovaná výmena daktyloskopických údajov v Portugalsku * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  9.5.Automatizovaná výmena daktyloskopických údajov v Grécku * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  9.6.Bezpečnostné pravidlá a normy pre osobné lode ***I (hlasovanie)
  9.7.Registrácia osôb na palubách osobných lodí plávajúcich do prístavov alebo z prístavov členských štátov ***I (hlasovanie)
  9.8.Systém inšpekcií v záujme bezpečnej prevádzky prievozných lodí ro-ro a osobných vysokorýchlostných plavidiel v pravidelnej preprave ***I (hlasovanie)
  9.9.Námietka k vykonávaciemu aktu: vedecké kritériá určovania vlastností narúšajúcich endokrinný systém (hlasovanie)
  9.10.Geneticky modifikovaná sója FG72 x A5547-127 (hlasovanie)
  9.11.Geneticky modifikovaná sója DAS-44406-6 (hlasovanie)
  9.12.Ukončenie manželstiev maloletých (hlasovanie)
  9.13.Konferencia OSN o zmene klímy 2017 v Bonne, Nemecko (COP 23) (hlasovanie)
 10.Vysvetlenia hlasovania
 11.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 12.Pokračovanie rokovania
 13.Ústava, právny štát a základné práva v Španielsku vzhľadom na udalosti v Katalánsku (rozprava)
 14.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 15.Rozpočtová dohoda a jej začlenenie do právneho rámca EÚ (tematická rozprava)
 16.Predloženie výročnej správy Dvora audítorov – 2016 (rozprava)
 17.Posilnená spolupráca: Európska prokuratúra *** (rozprava)
 18.Zatýkacie rozkazy Interpolu (tzv. „červené obežníky“) (rozprava)
 19.Zloženie výborov a delegácií
 20.Bezpečnosť na európskych cestách (rozprava)
 21.Program rokovania na nasledujúci deň
 22.Skončenie rokovania
 Prezenčná listina
Zápisnica (187 kb) Prezenčná listina (63 kb) Výsledky hlasovaní (92 kb) Hlasovania podľa mien (896 kb) 
 
Zápisnica (82 kb) Prezenčná listina (11 kb) Výsledky hlasovaní (31 kb) Hlasovania podľa mien (71 kb) 
 
Zápisnica (278 kb) Prezenčná listina (64 kb) Výsledky hlasovaní (530 kb) Hlasovania podľa mien (1069 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia