Index 
Jegyzőkönyv
PDF 283kWORD 81k
2017. október 4., Szerda - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)
 3.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)
 4.Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke)
 5.Előirányzatok átcsoportosítása
 6.Dokumentumok benyújtása
 7.Az Európai Tanács 2017. október 19–20-i ülésének előkészítése (vita)
 8.Küldöttségek összetétele
 9.Szavazások órája
  9.1.Az EU–LAC Nemzetközi Alapítvány létrehozásáról szóló megállapodás *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  9.2.A schengeni vívmányok Vízuminformációs Rendszerre vonatkozó rendelkezései Bulgáriában és Romániában * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  9.3.A gépjármű-nyilvántartási adatokra vonatkozó, a Cseh Köztársasággal való automatizált adatcsere * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  9.4.A daktiloszkópiai adatokra vonatkozó, Portugáliával való automatizált adatcsere * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  9.5.A daktiloszkópiai adatokra vonatkozó, Görögországgal való automatizált adatcsere * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  9.6.A személyhajókra vonatkozó biztonsági szabályok és követelmények ***I (szavazás)
  9.7.A tagállamok kikötőibe érkező vagy onnan induló személyhajókon utazó személyek nyilvántartása ***I (szavazás)
  9.8.A ro-ro komphajók és gyorsjáratú személyszállító vízi járművek biztonságos üzemeltetésének érdekében végzett ellenőrzések rendszere ***I (szavazás)
  9.9.Kifogás egy végrehajtási jogi aktussal szemben: az endokrin károsító tulajdonságok meghatározására szolgáló tudományos kritériumok (szavazás)
  9.10.A géntechnológiával módosított FG72 x A5547-127 szójabab (szavazás)
  9.11.A géntechnológiával módosított DAS-44406-6 szójabab (szavazás)
  9.12.A gyermekházasságok megszüntetése (szavazás)
  9.13.Az ENSZ 2017. évi bonni (Németország) éghajlatváltozási konferenciája (COP23) (szavazás)
 10.A szavazáshoz fűzött indokolások
 11.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 12.Az ülés folytatása
 13.Alkotmány, jogállállam és alapvető jogok Spanyolországban a katalóniai események fényében (vita)
 14.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 15.Költségvetési paktum és annak az uniós jogi keretbe való beépítése (vita időszerű kérdésekről)
 16.A Számvevőszék 2016. évi éves jelentésének ismertetése (vita)
 17.Megerősített együttműködés: Európai Ügyészség *** (vita)
 18.Az Interpol letartóztatási parancsa (vörös riasztás) (vita)
 19.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 20.A biztonság Európa útjain (vita)
 21.A következő ülésnap napirendje
 22.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI elnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 9.08-kor nyitják meg.


2. Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)

A következő képviselők vagy képviselőcsoportok nyújtottak be az eljárási szabályzat 135. cikkének értelmében vitaindítványt, az alábbi állásfoglalásra irányuló indítványokkal kapcsolatban:

I.   Az albínók helyzete Malawiban és más afrikai országokban (2017/2868(RSP))

—   Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Judith Sargentini, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Michel Reimon és Sven Giegold, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, az albínók helyzetéről Malawiban és más afrikai országokban (B8-0543/2017);

—   Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Urmas Paet, Pavel Telička, Louis Michel, Frédérique Ries, Nathalie Griesbeck, Jasenko Selimovic, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marian Harkin, Dita Charanzová, Cecilia Wikström, Ivan Jakovčić, Beatriz Becerra Basterrechea, Robert Rochefort, Martina Dlabajová, Nedzhmi Ali, Patricia Lalonde, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Filiz Hyusmenova és Valentinas Mazuronis, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, az albínók helyzetéről Malawiban és más afrikai országokban (B8-0544/2017);

—   Miguel Urbán Crespo, Malin Björk, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou és Maria Lidia Senra Rodríguez, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, az albínók helyzetéről Malawiban és más afrikai országokban (B8-0546/2017);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, David McAllister, Mairead McGuinness, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Maurice Ponga, Milan Zver, Csaba Sógor, József Nagy, Brian Hayes, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Patricija Šulin, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Jiří Pospíšil és Ramón Luis Valcárcel Siso, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, az albínók helyzetéről Malawiban és más afrikai országokban (B8-0547/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru és Soraya Post, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, az albínók helyzetéről Malawiban és más afrikai országokban (B8-0551/2017);

—   Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Urszula Krupa, Notis Marias, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Valdemar Tomaševski, Monica Macovei, Jan Zahradil, Ruža Tomašić és Jana Žitňanská, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, az albínók helyzetéről Malawiban és más afrikai országokban (B8-0553/2017);

—   Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas, Fabio Massimo Castaldo és Ignazio Corrao, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, az albínók helyzetéről Malawiban és más afrikai országokban (B8-0554/2017);

—   Mario Borghezio, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, az albínók helyzetéről Malawiban és más afrikai országokban (B8-0562/2017).

II.   Ahtem Çiygöz és İlmi Ümerov krími tatár vezetők és Mikola Szemena újságíró ügye (2017/2869(RSP))

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Michel Reimon, Sven Giegold, Bodil Valero, Jordi Solé és Bart Staes, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Ahtem Çiygöz és İlmi Ümerov krími tatár vezetők és Mikola Szemena újságíró ügyéről (B8-0545/2017);

—   Johannes Cornelis van Baalen, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Urmas Paet, Pavel Telička, Louis Michel, Frédérique Ries, Nathalie Griesbeck, Jasenko Selimovic, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marian Harkin, Dita Charanzová, Cecilia Wikström, Ivan Jakovčić, Beatriz Becerra Basterrechea, Robert Rochefort, Martina Dlabajová és Valentinas Mazuronis, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Ahtem Çiygöz és İlmi Ümerov krími tatár vezetők és Mikola Szemena újságíró ügyéről (B8-0548/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post és Tibor Szanyi, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ahtem Çiygöz és İlmi Ümerov krími tatár vezetők és Mikola Szemena újságíró ügyéről (B8-0552/2017);

—   Cristian Dan Preda, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Laima Liucija Andrikienė, Mairead McGuinness, David McAllister, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Csaba Sógor, József Nagy, Brian Hayes, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Patricija Šulin, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Maria Corazza Bildt, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Dariusz Rosati és Ramón Luis Valcárcel Siso, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Ahtem Çiygöz és İlmi Ümerov krími tatár vezetők és Mikola Szemena újságíró ügyéről (B8-0557/2017);

—   Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Urszula Krupa, Branislav Škripek, Monica Macovei és Ruža Tomašić, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Ahtem Çiygöz és İlmi Ümerov krími tatár vezetők és Mikola Szemena újságíró ügyéről (B8-0559/2017).

III.   A Maldív-szigeteki helyzet (2017/2870(RSP))

—   Javier Nart, Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Urmas Paet, Pavel Telička, Louis Michel, Frédérique Ries, Nathalie Griesbeck, Jasenko Selimovic, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marian Harkin, Cecilia Wikström, Ivan Jakovčić, Beatriz Becerra Basterrechea, Robert Rochefort, Martina Dlabajová, Nedzhmi Ali, Patricia Lalonde, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Filiz Hyusmenova és Valentinas Mazuronis, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a Maldív-szigeteki helyzetről (B8-0549/2017);

—   Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Urszula Krupa, Notis Marias, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Monica Macovei, Ruža Tomašić és Jana Žitňanská, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, a Maldív-szigeteki helyzetről (B8-0550/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Malin Björk, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Sabine Lösing, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Kostadinka Kuneva és Stelios Kouloglou, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a Maldív-szigeteki helyzetről (B8-0555/2017);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao és Isabella Adinolfi, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, a Maldív-szigeteki helyzetről (B8-0556/2017);

—   Dubravka Šuica, Sven Schulze, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Laima Liucija Andrikienė, Mairead McGuinness, David McAllister, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Milan Zver, Csaba Sógor, József Nagy, Brian Hayes, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Patricija Šulin, Cristian Dan Preda, Sandra Kalniete, Anna Záborská, Jiří Pospíšil, Deirdre Clune, Seán Kelly, Andrey Kovatchev és Ramón Luis Valcárcel Siso, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a Maldív-szigeteki helyzetről (B8-0558/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post és Wajid Khan, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, a Maldív-szigeteki helyzetről (B8-0560/2017);

—   Barbara Lochbihler, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Heidi Hautala, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Michel Reimon, Judith Sargentini, Sven Giegold és Jean Lambert, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a Maldív-szigeteki helyzetről (B8-0561/2017).

A felszólalási időkeretet az eljárási szabályzat 162. cikkének megfelelően osztják fel.


3. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)

Az alábbi felhatalmazáson alapuló jogi aktusra irányuló tervezeteket terjesztették a Parlament elé:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az Egységes Szanálási Testület igazgatási kiadásaihoz nyújtott hozzájárulások végleges rendszeréről (C(2017)06047 - 2017/2851(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. szeptember 14.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 589/2008/EK rendeletnek a tyúkok szabadtéri kifutókhoz való korlátozott hozzáférése esetén a szabad tartásból származó tojásokra vonatkozó forgalmazási előírások tekintetében történő módosításáról (C(2017)06214 - 2017/2853(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. szeptember 20.

utalva az illetékes bizottsághoz: AGRI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2016/97 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a biztosítókra és a biztosításértékesítőkre vonatkozó termékfelügyeleti és -irányítási követelmények tekintetében történő kiegészítéséről (C(2017)06218 - 2017/2854(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. szeptember 21.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2016/97 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a biztosítási alapú befektetési termékek értékesítésére vonatkozó tájékoztatási követelmények és üzletviteli szabályok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2017)06229 - 2017/2855(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. szeptember 21.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a vízmelegítők, a melegvíz-tároló tartályok, valamint a vízmelegítőből és napenergia-készülékből álló csomagok energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről szóló 812/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet spanyol nyelvű változatának helyesbítéséről (C(2017)06261 - 2017/2862(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. szeptember 25.

utalva az illetékes bizottsághoz: ITRE

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a közvetett elszámolási megállapodásokra vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2017)06268 - 2017/2860(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 1 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. szeptember 22.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 149/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletnek a közvetett elszámolási megállapodásokra vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő módosításáról (C(2017)06270 - 2017/2859(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 1 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. szeptember 22.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a hivatalosan támogatott exporthitelek terén bizonyos iránymutatások alkalmazásáról szóló 1233/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról (C(2017)06315 - 2017/2863(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. szeptember 25.

utalva az illetékes bizottsághoz: INTA

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló 428/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról (C(2017)06321 - 2017/2865(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. szeptember 26.

utalva az illetékes bizottsághoz: INTA

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az adatszolgáltatók engedélyezésére, szervezeti követelményeire és az ügyletek általuk történő közzétételére vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről szóló (EU) 2017/571 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet módosításáról (C(2017)06337 - 2017/2864(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 1 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. szeptember 26.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az általános tarifális preferenciák rendszerének alkalmazásáról szóló 978/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III. és IV. mellékletének módosításáról (C(2017)06339 - 2017/2871(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. szeptember 27.

utalva az illetékes bizottsághoz: INTA

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 2014/92/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a fizetési számlákhoz kapcsolódó legjellemzőbb szolgáltatások uniós szinten egységesített terminológiájára vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2017)06451 - 2017/2882(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 1 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. szeptember 28.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON, IMCO (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a származtatott termékektől eltérő pénzügyi eszközök névértékének, a származtatott termékek névleges összegének és a befektetési alapok nettó eszközértékének értékelési módja tekintetében történő kiegészítéséről (C(2017)06464 - 2017/2884(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. szeptember 29.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a 20.cikk (1) bekezdése c) pontjának iii. alpontjában említett kritériumoknak egyes események által a piaci integritásra, a pénzügyi stabilitásra, a fogyasztókra, a reálgazdaságra vagy a háztartások és vállalkozások finanszírozására egy vagy több tagállamban esetlegesen gyakorolt jelentős és kedvezőtlen hatások bekövetkezésének értékelése céljából történő alkalmazása módjának meghatározása tekintetében történő kiegészítéséről (C(2017)06469 - 2017/2885(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. szeptember 29.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a rendelet 3. cikkének (1) bekezdésében meghatározott fogalmak technikai elemeinek pontosítása tekintetében történő kiegészítéséről (C(2017)06474 - 2017/2883(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. szeptember 29.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

Felhatalmazáson alapuló jogi aktus tervezete, melynek határidejét az illetékes bizottság kérésére 1 hónapról 3 hónapra módosították:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a megterhelt és a meg nem terhelt eszközökkel kapcsolatos nyilvánosságra hozatalra vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2017)05959 – 2017/2823(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. szeptember 4.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON


4. Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke)

Az ellenőrzéssel történő szabályozási eljárás keretében az alábbi végrehajtási intézkedések tervezetét továbbították a Parlamentnek:

- A Bizottság rendelete a szeszes italok meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, címkézéséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról szóló 110/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról (D049324/04 - 2017/2886(RPS) - határidő: 2017. december 29.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI
vélemény: AGRI (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A Bizottság rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének felváltásáról (D052119/01 - 2017/2880(RPS) - határidő: 2017. december 29.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1126/2008/EK rendeletnek az IAS 28 nemzetközi számviteli standard, továbbá az IFRS 1 és az IFRS 12 nemzetközi pénzügyi beszámolási standard tekintetében történő módosításáról (D052439/02 - 2017/2850(RPS) - határidő: 2017. december 15.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ECON
vélemény: JURI

- A Bizottság rendelete az 1338/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az európai egészségfelmérés (EHIS) tekintetében történő végrehajtásáról (D052679/02 - 2017/2887(RPS) - határidő: 2017. december 30.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI
vélemény: EMPL (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A Bizottság rendelete a jövedelmekre és életkörülményekre vonatkozó közösségi statisztikáról (EU-SILC) szóló 1177/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a hátrányos helyzet nemzedékek közötti átöröklődésével, a háztartások összetételével és a jövedelmek alakulásával kapcsolatos másodlagos célváltozók 2019-es jegyzéke tekintetében történő végrehajtásáról (D052682/02 - 2017/2881(RPS) - határidő: 2017. december 29.)
utalva az illetékes bizottsághoz: EMPL


5. Előirányzatok átcsoportosítása

A költségvetési rendelet 27. cikke (4) bekezdésének megfelelően a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy jóváhagyja az Európai Bizottság alábbi előirányzat-átcsoportosításait: DEC 18/2017 – III. szakasz - Bizottság.

A költségvetési rendelet 27. cikke (4) bekezdésének megfelelően az Európai Unió Tanácsa tájékoztatta a költségvetési hatóságot az alábbi előirányzat-átcsoportosítás jóváhagyásáról: DEC 18/2017 – III. szakasz - Bizottság.

A költségvetési rendelet 25 cikke (1) bekezdésének megfelelően a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy nem tesz ellenvetést az Európai Számvevőszék V/AB-10/C/17. számú előirányzat-átcsoportosítása ellen.

A költségvetési rendelet 25. cikkének megfelelően a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy nem tesz ellenvetést a Bíróság INF 3/2017 és INF 4/2017. számú előirányzat-átcsoportosításai ellen.

A költségvetési rendelet 25. cikkének megfelelően a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy nem tesz ellenvetést az Európai Külügyi Szolgálat INF 2/2017. számú előirányzat-átcsoportosítása ellen.


6. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

- Javaslat az INF 2/2017. számú előirányzat-átcsoportosításra - EKSZ (N8-0051/2017 - C8-0314/2017 - 2017/2196(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat az INF 3/2017. számú előirányzat-átcsoportosításra - Bíróság (N8-0052/2017 - C8-0315/2017 - 2017/2197(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat az INF 4/2017. számú előirányzat-átcsoportosításra - Bíróság (N8-0053/2017 - C8-0316/2017 - 2017/2198(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat a DEC 19/2017. számú előirányzat-átcsoportosításra - III. szakasz - Bizottság (N8-0054/2017 - C8-0323/2017 - 2017/2202(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat a DEC 20/2017. számú előirányzat-átcsoportosításra - III. szakasz - Bizottság (N8-0055/2017 - C8-0336/2017 - 2017/2212(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat a DEC 1/2017. számú előirányzat-átcsoportosításra - Régiók Bizottsága (N8-0056/2017 - C8-0339/2017 - 2017/2213(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat az INF 4/2017. számú előirányzat-átcsoportosításra - Régiók Bizottsága (N8-0057/2017 - C8-0340/2017 - 2017/2214(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat az INF 5/2017. számú előirányzat-átcsoportosításra - Régiók Bizottsága (N8-0058/2017 - C8-0341/2017 - 2017/2215(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG


7. Az Európai Tanács 2017. október 19–20-i ülésének előkészítése (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Az Európai Tanács 2017. október 19–20-i ülésének előkészítése (2017/2744(RSP))

Matti Maasikas (a Tanács soros elnöke) és Frans Timmermans (a Bizottság első alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Gianni Pittella, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ryszard Antoni Legutko, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Dennis de Jong, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Philippe Lamberts, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Beatrix von Storch, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Nicolas Bay, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, és Bruno Gollnisch, független.

ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

Felszólal: Angelika Niebler, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Richard Sulík, Maria João Rodrigues, Roberts Zīle, Sophia in 't Veld, Miguel Urbán Crespo, Jordi Solé, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Carlos Iturgaiz, Rolandas Paksas, Harald Vilimsky, Sotirios Zarianopoulos, Janusz Lewandowski, Victor Boştinaru, Ulrike Trebesius, Javier Nart, Marina Albiol Guzmán, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Beatriz Becerra Basterrechea, Ernest Urtasun, Alexander Graf Lambsdorff a vita lebonyolításáról (Az elnök tájékoztatást ad), Peter Lundgren, Mario Borghezio, Krisztina Morvai, Franck Proust, Josef Weidenholzer, Anneleen Van Bossuyt, Alexander Graf Lambsdorff, Josu Juaristi Abaunz, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ulrike Lunacek, Fabio Massimo Castaldo, Gerolf Annemans, Esteban González Pons, Francisco Assis, Richard Sulík szintén a vita lebonyolításáról (Az elnök tájékoztatást ad), Izaskun Bilbao Barandica, Maria Lidia Senra Rodríguez, Julia Reda, Elisabetta Gardini, Hilde Vautmans, Birgit Sippel, Cecilia Wikström, Matt Carthy, Ádám Kósa, Pervenche Berès, Andrey Kovatchev, Javi López, Michaela Šojdrová, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Maria Grapini, Cécile Kashetu Kyenge, Gunnar Hökmark, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tibor Szanyi, Neena Gill, Lefteris Christoforou, Péter Niedermüller, Tunne Kelam, Evelyn Regner, Kati Piri, Sergei Stanishev, Patrizia Toia és Iratxe García Pérez.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Ana Gomes, Ruža Tomašić, Beatriz Becerra Basterrechea, Neoklis Sylikiotis és Eleftherios Synadinos.

ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI elnök

Felszólal: Frans Timmermans és Matti Maasikas.

A vitát berekesztik.

(Az ülést 11.50-kor a szavazások órájáig felfüggesztik, és 12.05-kor folytatják.)


ELNÖKÖL:
Mairead McGUINNESS alelnök

Felszólal Pervenche Berès az előző vita lebonyolításáról (Az elnök tudomásul veszi), és Indrek Tarand az eljárási szabályzat 20. cikkének alkalmazásáról (Az elnök emlékeztet, hogy a kérdés az Elnökök Értekezlete hatáskörébe tartozik).

°
° ° °

8. Küldöttségek összetétele

Az S&D képviselőcsoport az alábbi kinevezési kérelmet juttatta el az elnöknek:

A CARIFORUM-EK Parlamenti Bizottságba delegált küldöttség: David Martin

E kinevezés akkor minősül ratifikáltnak, ha nem tesznek ellene ellenvetést a jelen jegyzőkönyv elfogadásáig.

°
° ° °

Felszólal: Xabier Benito Ziluaga a délutáni első vita lebonyolításáról (Az elnök tájékoztatást ad (2017.10.2-i jegyzőkönyv, 13. pont ).


9. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


9.1. Az EU–LAC Nemzetközi Alapítvány létrehozásáról szóló megállapodás *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás az EU–LAC Nemzetközi Alapítvány létrehozásáról szóló megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [11342/2016 - C8-0458/2016 - 2016/0217(NLE)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Javier Couso Permuy (A8-0279/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA-PROV(2017)0368)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


9.2. A schengeni vívmányok Vízuminformációs Rendszerre vonatkozó rendelkezései Bulgáriában és Romániában * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a schengeni vívmányok Vízuminformációs Rendszerre vonatkozó egyes rendelkezéseinek a Bolgár Köztársaságban és Romániában való hatálybaléptetéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [10161/2017 - C8-0224/2017 - 2017/0808(CNS)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0286/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA-PROV(2017)0369)

Felszólalások

Nuno Melo jelzi, hogy nem működik szavazógépe.


9.3. A gépjármű-nyilvántartási adatokra vonatkozó, a Cseh Köztársasággal való automatizált adatcsere * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a gépjármű-nyilvántartási adatokra vonatkozó, a Cseh Köztársasággal való automatizált adatcsere megindításáról szóló tanácsi végrehajtási határozatra irányuló tervezetről [09893/2017 - C8-0197/2017 - 2017/0806(CNS)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Maria Grapini (A8-0288/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

TANÁCSI VÉGREHAJTÁSI HATÁROZAT TERVEZETE

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA-PROV(2017)0370)


9.4. A daktiloszkópiai adatokra vonatkozó, Portugáliával való automatizált adatcsere * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a daktiloszkópiai adatokra vonatkozó, Portugáliával való automatizált adatcsere megindításáról szóló tanácsi végrehajtási határozatra irányuló tervezetről [09898/2017 - C8-0213/2017 - 2017/0807(CNS)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Jaromír Štětina (A8-0289/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

TANÁCSI VÉGREHAJTÁSI HATÁROZAT TERVEZETE

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA-PROV(2017)0371)


9.5. A daktiloszkópiai adatokra vonatkozó, Görögországgal való automatizált adatcsere * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a daktiloszkópiai adatokra vonatkozó, Görögországgal való automatizált adatcsere megindításáról szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezetéről [10476/2017 - C8-0230/2017 - 2017/0809(CNS)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Claude Moraes (A8-0287/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

TANÁCSI VÉGREHAJTÁSI HATÁROZAT TERVEZETE

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA-PROV(2017)0372)


9.6. A személyhajókra vonatkozó biztonsági szabályok és követelmények ***I (szavazás)

Jelentés a személyhajókra vonatkozó biztonsági szabályokról és követelményekről szóló 2009/45/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2016)0369 - C8-0208/2016 - 2016/0170(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Daniela Aiuto (A8-0167/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA-PROV(2017)0373)


9.7. A tagállamok kikötőibe érkező vagy onnan induló személyhajókon utazó személyek nyilvántartása ***I (szavazás)

Jelentés a Közösség tagállamainak kikötőibe érkező vagy onnan induló személyhajókon utazó személyek nyilvántartásáról szóló 98/41/EK tanácsi irányelv módosításáról és a tagállamok kikötőibe érkező vagy onnan induló hajókra vonatkozó nyilatkozattételi követelményekről szóló 2010/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2016)0370 - C8-0209/2016 - 2016/0171(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA-PROV(2017)0374)


9.8. A ro-ro komphajók és gyorsjáratú személyszállító vízi járművek biztonságos üzemeltetésének érdekében végzett ellenőrzések rendszere ***I (szavazás)

Jelentés a menetrend szerint közlekedő ro-ro komphajók és gyorsjáratú személyszállító vízi járművek biztonságos üzemeltetésének érdekében végzett ellenőrzések rendszeréről, a kikötő szerint illetékes állam általi ellenőrzésről szóló 2009/16/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról és az 1999/35/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2016)0371 - C8-0210/2016 - 2016/0172(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Dominique Riquet (A8-0165/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA-PROV(2017)0375)


9.9. Kifogás egy végrehajtási jogi aktussal szemben: az endokrin károsító tulajdonságok meghatározására szolgáló tudományos kritériumok (szavazás)

Állásfoglalási indítvány, az eljárási szabályzat 106. cikke (2) és (3) bekezdésének, valamint (4) bekezdése c) pontjának megfelelően benyújtva, az 1107/2009/EK rendelet II. mellékletének az endokrin károsító tulajdonság meghatározását szolgáló tudományos kritériumok megállapítása tekintetében történő módosításáról szóló bizottsági rendelet tervezetéről (D048947/06 - 2017/2801(RPS)) (B8-0542/2017) - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság - Illetékes képviselők: Jytte Guteland és Bas Eickhout

(az összes parlamenti képviselő többsége)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA-PROV(2017)0376)


9.10. A géntechnológiával módosított FG72 x A5547-127 szójabab (szavazás)

Állásfoglalási indítvány az eljárási szabályzat 106. cikke (2) és (3) bekezdésének megfelelően benyújtva, a géntechnológiával módosított FG72 x A5547-127 szójababot tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról szóló 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről szóló bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről (D051972 ; 2017/2879(RSP)) (B8-0540/2017) - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság - Illetékes képviselők: Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Valentinas Mazuronis és Sirpa Pietikäinen

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA-PROV(2017)0377)


9.11. A géntechnológiával módosított DAS-44406-6 szójabab (szavazás)

Állásfoglalási indítvány az eljárási szabályzat 106. cikke (2) és (3) bekezdésének megfelelően benyújtva, a géntechnológiával módosított DAS-44406-6 szójababot tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról szóló 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről szóló bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről (D051971 ; 2017/2878(RSP)) (B8-0541/2017) - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság - Illetékes képviselők: Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Valentinas Mazuronis és Sirpa Pietikäinen

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA-PROV(2017)0378)


9.12. A gyermekházasságok megszüntetése (szavazás)

Állásfoglalási indítvány B8-0535/2017 (2017/2663(RSP))

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA-PROV(2017)0379)


9.13. Az ENSZ 2017. évi bonni (Németország) éghajlatváltozási konferenciája (COP23) (szavazás)

Állásfoglalási indítvány B8-0534/2017 (2017/2620(RSP))

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA-PROV(2017)0380)


10. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások az eljárási szabályzat 183. cikke értelmében a Parlament honlapján, a képviselők számára fenntartott oldalakon találhatók.

Szóbeli szavazatindokolások:

Daniela Aiuto -jelentés - A8-0167/2017
Rosa D'Amato, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Maria Grapini, Rupert Matthews, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Tibor Szanyi, Daniel Hannan és Lucy Anderson

Izaskun Bilbao Barandica -jelentés - A8-0168/2017
Rosa D'Amato, Tibor Szanyi és Bogdan Andrzej Zdrojewski

Dominique Riquet -jelentés - A8-0165/2017
José Inácio Faria

Kifogás egy végrehajtási jogi aktussal szemben: az endokrin károsító tulajdonságok meghatározására szolgáló tudományos kritériumok - B8-0542/2017
Urszula Krupa, Younous Omarjee, Igor Šoltes, Sylvie Goddyn és Notis Marias

A gyermekházasságok megszüntetése - (2017/2663(RSP)) - B8-0535/2017
Krisztina Morvai, José Inácio Faria, Momchil Nekov, Marek Jurek, Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska, Notis Marias, Stanislav Polčák, Deirdre Clune és Jiří Pospíšil

Az ENSZ 2017. évi bonni (Németország) éghajlatváltozási konferenciája (COP23) - (2017/2620(RSP)) - B8-0534/2017
Momchil Nekov, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Deirdre Clune, Notis Marias és Jadwiga Wiśniewska.


11. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az Europarl weboldalon találhatók: „Plenáris ülés”, „Szavazások”, „A szavazások eredménye” (A név szerinti szavazások eredménye), valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.

(Az ülést 13.08-kor felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI elnök

12. Az ülés folytatása

Az ülés 15.00-kor folytatódik.

Felszólal: Carlos Iturgaiz, Jonathan Arnott, Enrique Calvet Chambon és James Carver.


13. Alkotmány, jogállállam és alapvető jogok Spanyolországban a katalóniai események fényében (vita)

A Bizottság nyilatkozata: Alkotmány, jogállállam és alapvető jogok Spanyolországban a katalóniai események fényében (2017/2888(RSP))

Frans Timmermans (a Bizottság első alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Gianni Pittella, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ryszard Antoni Legutko, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Patrick Le Hyaric, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Ska Keller, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Raymond Finch, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Marcel de Graaff, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, és Steven Woolfe, független.

Felszólal: Frans Timmermans.

Az elnök rövid nyilatkozatot tesz a vita lezárásaként.

A vitát berekesztik.


14. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


15. Költségvetési paktum és annak az uniós jogi keretbe való beépítése (vita időszerű kérdésekről)

Költségvetési paktum és annak az uniós jogi keretbe való beépítése (2017/2866(RSP))

Felszólal: Marco Valli bevezeti az EFDD képviselőcsoport által javasolt vitát.

Felszólal: Matti Maasikas (a Tanács soros elnöke) és Valdis Dombrovskis (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Dariusz Rosati, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Pervenche Berès, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Joachim Starbatty, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Petr Ježek, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Miguel Viegas, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Ernest Urtasun, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Bernard Monot, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Janusz Korwin-Mikke, független, Luděk Niedermayer, Roberto Gualtieri, Notis Marias, Marisa Matias, Marco Zanni, Danuta Maria Hübner, Maria João Rodrigues, Ryszard Czarnecki, Miguel Urbán Crespo, Mara Bizzotto, Gunnar Hökmark, Ramón Jáuregui Atondo, Matt Carthy, Othmar Karas, Mercedes Bresso, Laura Agea, az alábbi képviselő felszólalása kapcsán: Mercedes Bresso (Az elnök emlékeztet az eljárási szabályzat 164. cikkének rendelkezésreire) és Nikolaos Chountis.

ELNÖKÖL:
Bogusław LIBERADZKI alelnök

Felszólal: Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Siegfried Mureşan, Hugues Bayet, Costas Mavrides, Evelyn Regner és Bernd Lucke.

Felszólal: Valdis Dombrovskis.

Felszólal: Marco Valli személyes okból az eljárási szabályzat 164. cikkének megfelelően Mercedes Bresso felszólalása kapcsán (Az elnök azt válaszolja, hogy a kérdést ki fogják vizsgálni).

A vitát berekesztik.


16. A Számvevőszék 2016. évi éves jelentésének ismertetése (vita)

A Számvevőszék 2016. évi éves jelentésének ismertetése (2017/2765(RSP))

Klaus-Heiner Lehne (a Számvevőszék elnöke) rövid ismertetést tart.

Felszólal: Günther Oettinger (a Bizottság tagja).

Felszólal: Joachim Zeller, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Inés Ayala Sender, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ryszard Czarnecki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Martina Dlabajová, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Dennis de Jong, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Indrek Tarand, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Marco Valli, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Olaf Stuger, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Brian Hayes, Derek Vaughan, Richard Ashworth, Nedzhmi Ali, Bart Staes és Jonathan Arnott.

ELNÖKÖL:
Ryszard CZARNECKI alelnök

Felszólal: France Jamet, Petri Sarvamaa, Arndt Kohn, Anneleen Van Bossuyt, Hannu Takkula, Rosa D'Amato, Ingeborg Gräßle, Georgi Pirinski, Zbigniew Kuźmiuk, Claudia Schmidt, Iris Hoffmann, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Caterina Chinnici, Julia Pitera, Bogusław Liberadzki, Tomáš Zdechovský, Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov és Daniel Buda.

(Az ülést néhány pillanatra felfüggesztik.)

ELNÖKÖL:
Bogusław LIBERADZKI alelnök

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Notis Marias és Maria Grapini.

ELNÖKÖL:
Ryszard CZARNECKI alelnök

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Doru-Claudian Frunzulică, Ivana Maletić és Nicola Caputo.

Felszólal: Günther Oettinger és Klaus-Heiner Lehne.

A vitát berekesztik.


17. Megerősített együttműködés: Európai Ügyészség *** (vita)

Ajánlás az Európai Ügyészség létrehozására vonatkozó megerősített együttműködés bevezetéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló tervezetről [09941/2017 - C8-0229/2017 - 2013/0255(APP)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Barbara Matera (A8-0290/2017)

Barbara Matera előterjeszti az ajánlást.

Felszólal: Věra Jourová (a Bizottság tagja).

Felszólal: Sylvia-Yvonne Kaufmann, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Monica Macovei, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Roberta Metsola, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Louis Michel, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Kazimierz Michał Ujazdowski, Jiří Maštálka, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jan Philipp Albrecht, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Jiří Pospíšil, és Laura Ferrara, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Mairead McGUINNESS alelnök

Felszólal: Gilles Lebreton, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Konstantinos Papadakis, független, Ingeborg Gräßle, Juan Fernando López Aguilar, Helga Stevens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, João Pimenta Lopes, Eva Joly, Gerard Batten, Diane James, Viviane Reding, Caterina Chinnici, Kazimierz Michał Ujazdowski, Cecilia Wikström, Molly Scott Cato, Csaba Sógor, Evelyn Regner, Angel Dzhambazki, Emil Radev, Péter Niedermüller, Ruža Tomašić, Maria Grapini és Bogusław Liberadzki.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Nicola Caputo és Notis Marias.

Felszólal: Věra Jourová és Barbara Matera.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.10.5-i jegyzőkönyv, 4.4. pont .


18. Az Interpol letartóztatási parancsa (vörös riasztás) (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Az Interpol letartóztatási parancsa (vörös riasztás) (2017/2873(RSP))

Matti Maasikas (a Tanács soros elnöke) és Věra Jourová (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Emil Radev, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Claude Moraes, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Cornelia Ernst, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Bodil Valero, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Tim Aker, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Jaromír Štětina, Bogusław Liberadzki, Marina Albiol Guzmán, Jiří Pospíšil és Juan Fernando López Aguilar.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: José Inácio Faria, Nicola Caputo, Notis Marias és Julie Ward.

Felszólal: Věra Jourová és Matti Maasikas.

A vitát berekesztik.

ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök


19. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

Az elnökhöz a következő kinevezési kérelmeket juttatta el a PPE képviselőcsoport:

LIBE bizottság: Asim Ahmedov Ademov

Az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség: Asim Ahmedov Ademov

E kinevezések akkor minősülnek ratifikáltnak, ha nem tesznek ellenük ellenvetést a jelen jegyzőkönyv elfogadásáig.


20. A biztonság Európa útjain (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000060/2017) felteszi: Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola és Michał Boni, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: A biztonság Európa útjain (2017/2875(RSP)) (B8-0601/2017)

Tomáš Zdechovský kifejti a kérdést.

Věra Jourová (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre.

Felszólal: Emil Radev, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Inés Ayala Sender, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Kosma Złotowski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Pavel Telička, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Marie-Christine Vergiat, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jean Lambert, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Anna Záborská, Isabella De Monte, Angel Dzhambazki, Izaskun Bilbao Barandica, Kostadinka Kuneva, Andor Deli, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, Paloma López Bermejo, José Inácio Faria, Maria Grapini, Nicola Caputo és Agnes Jongerius.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Jiří Pospíšil.

Felszólal: Věra Jourová.

A vitát berekesztik.


21. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 611.537/OJJE).


22. Az ülés berekesztése

Az ülést 21.48-kor berekesztik.

Klaus Welle

Evelyne Gebhardt

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Ponga, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Comi, Crowley, Händel, Le Pen, Maydell, Seymour

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat