Index 
Proces-verbal
PDF 285kWORD 82k
Miercuri, 4 octombrie 2017 - Strasbourg
1.Deschiderea ședinței
 2.Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (anunțul propunerilor de rezoluție depuse)
 3.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 4.Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)
 5.Transferuri de credite
 6.Depunere de documente
 7.Pregătirea reuniunii Consiliului European din 19-20 octombrie 2017 (dezbatere)
 8.Composition des délégations
 9.Votare
  9.1.Încheierea Acordului de instituire a Fundației internaționale UE-ALC *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  9.2.Dispoziţii ale acquis-ului Schengen referitoare la Sistemul de informații privind vizele în Bulgaria şi în România * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  9.3.Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele privind înmatricularea vehiculelor în Republica Cehă * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  9.4.Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Portugalia * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  9.5.Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Grecia * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  9.6.Normele și standardele de siguranță pentru navele de pasageri ***I (vot)
  9.7.Înregistrarea persoanelor care călătoresc la bordul navelor de pasageri care operează în porturile de destinație sau de plecare din statele membre ***I (vot)
  9.8.Sistem de inspecții pentru operarea în condiții de siguranță a navelor de tip ro-ro ferry și a navelor de pasageri de mare viteză care desfășoară servicii regulate ***I (vot)
  9.9.Obiecțiune la un act de punere în aplicare: criterii științifice pentru determinarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin (vot)
  9.10.Soia modificată genetic FG72 x A5547-127 (vot)
  9.11.Soia modificată genetic DAS-44406-6 (vot)
  9.12.Eradicarea practicii de căsătorie a copiilor (vot)
  9.13.Conferința ONU din 2017 privind schimbările climatice, care va avea loc la Bonn, Germania (COP23) (vot)
 10.Explicații privind votul
 11.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 12.Reluarea ședinței
 13.Constituția, statul de drept și drepturile fundamentale în Spania în lumina evenimentelor din Catalonia (dezbatere)
 14.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 15.Pactul bugetar și integrarea lui în cadrul juridic al UE (dezbatere pe o temă de actualitate)
 16.Prezentarea raportului anual al Curții de Conturi - 2016 (dezbatere)
 17.Cooperare consolidată: Parchetul European *** (dezbatere)
 18.Mandate de arestare emise de Interpol („notificări roșii”) (dezbatere)
 19.Componența comisiilor și delegațiilor
 20.Securitatea pe drumurile europene (dezbatere)
 21.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 22.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Președinte

1. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 9.08.


2. Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (anunțul propunerilor de rezoluție depuse)

Următorii deputați sau următoarele grupuri politice au depus cereri de organizare a unei astfel de dezbateri, în conformitate cu articolul 135 din Regulamentul de procedură, cu privire la următoarele propuneri de rezoluție:

I.   Situația persoanelor cu albinism din Malawi și din alte țări africane (2017/2868(RSP))

—   Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Judith Sargentini, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Michel Reimon și Sven Giegold, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la situația persoanelor cu albinism din Malawi și din alte țări africane (B8-0543/2017);

—   Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Urmas Paet, Pavel Telička, Louis Michel, Frédérique Ries, Nathalie Griesbeck, Jasenko Selimovic, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marian Harkin, Dita Charanzová, Cecilia Wikström, Ivan Jakovčić, Beatriz Becerra Basterrechea, Robert Rochefort, Martina Dlabajová, Nedzhmi Ali, Patricia Lalonde, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Filiz Hyusmenova și Valentinas Mazuronis, în numele Grupului ALDE, referitoare la situația persoanelor cu albinism din Malawi și din alte țări africane (B8-0544/2017);

—   Miguel Urbán Crespo, Malin Björk, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou și Maria Lidia Senra Rodríguez, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la situația persoanelor cu albinism din Malawi și din alte țări africane (B8-0546/2017);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, David McAllister, Mairead McGuinness, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Maurice Ponga, Milan Zver, Csaba Sógor, József Nagy, Brian Hayes, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Patricija Šulin, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Jiří Pospíšil și Ramón Luis Valcárcel Siso, în numele Grupului PPE, referitoare la situația persoanelor cu albinism din Malawi și din alte țări africane (B8-0547/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru și Soraya Post, în numele Grupului S&D, referitoare la situația persoanelor cu albinism din Malawi și din alte țări africane (B8-0551/2017);

—   Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Urszula Krupa, Notis Marias, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Valdemar Tomaševski, Monica Macovei, Jan Zahradil, Ruža Tomašić și Jana Žitňanská, în numele Grupului ECR, referitoare la situația persoanelor cu albinism din Malawi și din alte țări africane (B8-0553/2017);

—   Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas, Fabio Massimo Castaldo și Ignazio Corrao, în numele Grupului EFDD, referitoare la situația persoanelor cu albinism din Malawi și din alte țări africane (B8-0554/2017);

—   Mario Borghezio, în numele Grupului ENF, referitoare la situația persoanelor cu albinism din Malawi și din alte țări africane (B8-0562/2017).

II.   Cazul liderilor tătarilor din Crimeea Ahtem Ciigoz, Ilmi Umerov și Mikola Semena, jurnalist (2017/2869(RSP))

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Michel Reimon, Sven Giegold, Bodil Valero, Jordi Solé și Bart Staes, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la cazul liderilor tătarilor din Crimeea Ahtem Ciigoz și Ilmi Umerov și a jurnalistului Mikola Semena (B8-0545/2017);

—   Johannes Cornelis van Baalen, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Urmas Paet, Pavel Telička, Louis Michel, Frédérique Ries, Nathalie Griesbeck, Jasenko Selimovic, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marian Harkin, Dita Charanzová, Cecilia Wikström, Ivan Jakovčić, Beatriz Becerra Basterrechea, Robert Rochefort, Martina Dlabajová și Valentinas Mazuronis, în numele Grupului ALDE, referitoare la cazul liderilor tătarilor din Crimeea Ahtem Ciigoz și Ilmi Umerov și a jurnalistului Mikola Semena (B8-0548/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post și Tibor Szanyi, în numele Grupului S&D, referitoare la cazul liderilor tătarilor din Crimeea Ahtem Ciigoz și Ilmi Umerov și a jurnalistului Mikola Semena (B8-0552/2017);

—   Cristian Dan Preda, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Laima Liucija Andrikienė, Mairead McGuinness, David McAllister, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Csaba Sógor, József Nagy, Brian Hayes, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Patricija Šulin, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Maria Corazza Bildt, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Dariusz Rosati și Ramón Luis Valcárcel Siso, în numele Grupului PPE, referitoare la cazul liderilor tătarilor din Crimeea Ahtem Ciigoz și Ilmi Umerov și a jurnalistului Mikola Semena (B8-0557/2017);

—   Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Urszula Krupa, Branislav Škripek, Monica Macovei și Ruža Tomašić, în numele Grupului ECR, referitoare la cazul liderilor tătarilor din Crimeea Ahtem Ciigoz și Ilmi Umerov și a jurnalistului Mikola Semena (B8-0559/2017).

III.   Situația din Maldive (2017/2870(RSP))

—   Javier Nart, Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Urmas Paet, Pavel Telička, Louis Michel, Frédérique Ries, Nathalie Griesbeck, Jasenko Selimovic, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marian Harkin, Cecilia Wikström, Ivan Jakovčić, Beatriz Becerra Basterrechea, Robert Rochefort, Martina Dlabajová, Nedzhmi Ali, Patricia Lalonde, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Filiz Hyusmenova și Valentinas Mazuronis, în numele Grupului ALDE, referitoare la situația din Maldive (B8-0549/2017);

—   Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Urszula Krupa, Notis Marias, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Monica Macovei, Ruža Tomašić și Jana Žitňanská, în numele Grupului ECR, referitoare la situația din Maldive (B8-0550/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Malin Björk, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Sabine Lösing, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Kostadinka Kuneva și Stelios Kouloglou, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la situația din Maldive (B8-0555/2017);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao și Isabella Adinolfi, în numele Grupului EFDD, referitoare la situația din Maldive (B8-0556/2017);

—   Dubravka Šuica, Sven Schulze, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Laima Liucija Andrikienė, Mairead McGuinness, David McAllister, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Milan Zver, Csaba Sógor, József Nagy, Brian Hayes, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Patricija Šulin, Cristian Dan Preda, Sandra Kalniete, Anna Záborská, Jiří Pospíšil, Deirdre Clune, Seán Kelly, Andrey Kovatchev și Ramón Luis Valcárcel Siso, în numele Grupului PPE, referitoare la situația din Maldive (B8-0558/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post și Wajid Khan, în numele Grupului S&D, referitoare la situația din Maldive (B8-0560/2017);

—   Barbara Lochbihler, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Heidi Hautala, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Michel Reimon, Judith Sargentini, Sven Giegold și Jean Lambert, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la situația din Maldive (B8-0561/2017).

Timpul afectat luărilor de cuvânt va fi repartizat în conformitate cu articolul 162 din Regulamentul de procedură.


3. Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]

Proiecte de acte delegate transmise Parlamentului:

- Regulamentul delegat al Comisiei cu privire la sistemul definitiv al contribuțiilor la cheltuielile administrative ale comitetului unic de rezoluție (C(2017)06047 - 2017/2851(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii, 14 septembrie 2017

retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 589/2008 al Comisiei în ceea ce privește standardele de comercializare pentru ouăle de găini crescute în aer liber, în cazul în care accesul găinilor la spații exterioare este restricționat (C(2017)06214 - 2017/2853(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 20 septembrie 2017

retrimis fond: AGRI

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Directivei (UE) 2016/97 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele de supraveghere și de guvernanță a produselor, aplicabile societăților de asigurare și distribuitorilor de asigurări (C(2017)06218 - 2017/2854(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii, 21 septembrie 2017

retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Directivei (UE) 2016/97 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele de informare și normele de conduită profesională aplicabile distribuției de produse de investiții bazate pe asigurări (C(2017)06229 - 2017/2855(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii, 21 septembrie 2017

retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de rectificare a versiunii în limba spaniolă a Regulamentului delegat (UE) nr. 812/2013 al Comisiei de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește etichetarea energetică a instalațiilor pentru încălzirea apei, a rezervoarelor pentru apă caldă și a pachetelor de instalație pentru încălzirea apei și dispozitiv solar (C(2017)06261 - 2017/2862(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 25 septembrie 2017

retrimis fond: ITRE

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru acordurile de compensare indirectă (C(2017)06268 - 2017/2860(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 1 lună de la data primirii 22 septembrie 2017

retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 149/2013 al Comisiei în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la dispozițiile în materie de compensare indirectă (C(2017)06270 - 2017/2859(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 1 lună de la data primirii 22 septembrie 2017

retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1233/2011 al Parlamentului European și al Consiliului privind aplicarea anumitor orientări în domeniul creditelor la export care beneficiază de susținere oficială (C(2017)06315 - 2017/2863(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 25 septembrie 2017

retrimis fond: INTA

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 428/2009 al Consiliului de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare (C(2017)06321 - 2017/2865(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 26 septembrie 2017

retrimis fond: INTA

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2017/571 al Comisiei de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la autorizarea, cerințele organizatorice și publicarea tranzacțiilor pentru furnizorii de servicii de raportare a datelor (C(2017)06337 - 2017/2864(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 1 lună de la data primirii 26 septembrie 2017

retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a anexelor II, III și IV la Regulamentul (UE) nr. 978/2012 al Parlamentului European și al Consiliului de aplicare a unui sistem generalizat de preferințe tarifare (C(2017)06339 - 2017/2871(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 27 septembrie 2017

retrimis fond: INTA

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Directivei 2014/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la terminologia standardizată a Uniunii aplicabilă celor mai reprezentative servicii legate de un cont de plăți (C(2017)06451 - 2017/2882(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 1 lună de la data primirii 28 septembrie 2017

retrimis fond: ECON, IMCO (art54) (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului privind precizarea modului în care trebuie evaluate cuantumul nominal al instrumentelor financiare, altele decât instrumentele financiare derivate, cuantumul noțional al instrumentelor financiare derivate și valoarea netă a activelor fondurilor de investiții (C(2017)06464 - 2017/2884(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii, 29 septembrie 2017

retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului pentru a preciza modul în care trebuie aplicate criteriile prevăzute la articolul20 alineatul(1) litera(c) punctul (iii) pentru a evalua dacă anumite evenimente ar afecta în mod semnificativ și cu urmări negative integritatea piețelor, stabilitatea financiară, consumatorii, economia reală sau finanțarea gospodăriilor și a întreprinderilor în unul sau mai multe state membre (C(2017)06469 - 2017/2885(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii, 29 septembrie 2017

retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului privind precizarea unor elemente tehnice ale definițiilor prevăzute articolul3 alineatul (1) din regulament (C(2017)06474 - 2017/2883(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii, 29 septembrie 2017

retrimis fond: ECON

Proiect de act delegat pentru care termenul a fost modificat de la 1 la 3 luni la cererea comisiei competente:

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru publicarea activelor grevate și negrevate cu sarcini (C(2017)05959 – 2017/2823(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii , 4 septembrie 2017.

retrimis fond: ECON


4. Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)

Următoarele proiecte de măsuri de executare, care intră sub incidența procedurii de reglementare cu control, au fost transmise Parlamentului:

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea și protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase (D049324/04 - 2017/2886(RPS) - termen: 29 decembrie 2017)
retrimis fond: ENVI
aviz: AGRI (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul Comisiei de înlocuire a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului (D052119/01 - 2017/2880(RPS) - termen: 29 decembrie 2017)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește Standardul Internațional de Contabilitate 28 și Standardele Internaționale de Raportare Financiară 1 și 12 (D052439/02 - 2017/2850(RPS) - termen: 15 decembrie 2017)
retrimis fond: ECON
aviz: JURI

- Regulamentul Comisiei de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1338/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește statisticile bazate pe Ancheta europeană de sănătate realizată prin interviu (EHIS) (D052679/02 - 2017/2887(RPS) - termen: 30 decembrie 2017)
retrimis fond: ENVI
aviz: EMPL (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul Comisiei de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1177/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare referitoare la venit și la condițiile de viață (EU-SILC) în ceea ce privește lista cu variabilele țintă secundare referitoare la transmiterea între generații a dezavantajelor, componența gospodăriei și evoluția veniturilor pentru 2019 (D052682/02 - 2017/2881(RPS) - termen: 29 decembrie 2017)
retrimis fond: EMPL


5. Transferuri de credite

În conformitate cu articolul 27 alineatul (4) din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a hotărât să aprobe transferurile de credite ale Comisiei Europene DEC 18/2017 - Secțiunea III - Comisia.

În conformitate cu articolul 27 alineatul (4) din Regulamentul financiar, Consiliul Uniunii Europene a informat autoritatea bugetară despre aprobarea transferului de credite DEC 18/2017 - Secțiunea III - Comisia.

În conformitate cu articolul 25 alineatul (1) din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a hotărât să nu emită obiecțiuni la transferul de credite al Curții de Conturi Europene V/AB-10/C/17.

În conformitate cu articolul 25 din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a hotărât să nu emită obiecțiuni la transferurile de credite ale Curții de Justiție INF 3/2017 și INF 4/2017.

În conformitate cu articolul 25 din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a decis să nu emită obiecțiuni la transferul de credite al Serviciului European de Acțiune Externă INF 2/2017.


6. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

- Propunere de transfer de credite INF 2/2017- SEAE (N8-0051/2017 - C8-0314/2017 - 2017/2196(GBD))

retrimis

comisia compenentă :

BUDG

- Propunere de transfer de credite INF 3/2017 - Curtea de Justiție (N8-0052/2017 - C8-0315/2017 - 2017/2197(GBD))

retrimis

comisia compenentă :

BUDG

- Propunere de transfer de credite INF 4/2017 - Curtea de Justiție (N8-0053/2017 - C8-0316/2017 - 2017/2198(GBD))

retrimis

comisia compenentă :

BUDG

- Propunere de transfer de credite DEC 19/2017 - Secțiunea III - Comisia (N8-0054/2017 - C8-0323/2017 - 2017/2202(GBD))

retrimis

comisia compenentă :

BUDG

- Propunere de transfer de credite DEC 20/2017 - Secțiunea III - Comisia (N8-0055/2017 - C8-0336/2017 - 2017/2212(GBD))

retrimis

comisia compenentă :

BUDG

- Propunere de transfer de credite DEC 1/2017 - Comitetul Regiunilor (N8-0056/2017 - C8-0339/2017 - 2017/2213(GBD))

retrimis

comisia compenentă :

BUDG

- Propunere de transfer de credite INF 4/2017 - Comitetul Regiunilor (N8-0057/2017 - C8-0340/2017 - 2017/2214(GBD))

retrimis

comisia compenentă :

BUDG

- Propunere de transfer de credite INF 5/2017 - Comitetul Regiunilor (N8-0058/2017 - C8-0341/2017 - 2017/2215(GBD))

retrimis

comisia compenentă :

BUDG


7. Pregătirea reuniunii Consiliului European din 19-20 octombrie 2017 (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Pregătirea reuniunii Consiliului European din 19-20 octombrie 2017 (2017/2744(RSP))

Matti Maasikas (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Frans Timmermans (prim-vicepreședinte al Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Manfred Weber, în numele Grupului PPE, Gianni Pittella, în numele Grupului S&D, Ryszard Antoni Legutko, în numele Grupului ECR, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, Dennis de Jong, în numele Grupului GUE/NGL, Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, Beatrix von Storch, în numele Grupului EFDD, Nicolas Bay, în numele Grupului ENF, și Bruno Gollnisch, neafiliat.

A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte

Au intervenit: Angelika Niebler, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Richard Sulík, Maria João Rodrigues, Roberts Zīle, Sophia in 't Veld, Miguel Urbán Crespo, Jordi Solé, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Carlos Iturgaiz, Rolandas Paksas, Harald Vilimsky, Sotirios Zarianopoulos, Janusz Lewandowski, Victor Boştinaru, Ulrike Trebesius, Javier Nart, Marina Albiol Guzmán, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Beatriz Becerra Basterrechea, Ernest Urtasun, Alexander Graf Lambsdorff, privind programul dezbaterii (Președintele a furnizat clarificări), Peter Lundgren, Mario Borghezio, Krisztina Morvai, Franck Proust, Josef Weidenholzer, Anneleen Van Bossuyt, Alexander Graf Lambsdorff, Josu Juaristi Abaunz, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ulrike Lunacek, Fabio Massimo Castaldo, Gerolf Annemans, Esteban González Pons, Francisco Assis, Richard Sulík, de asemenea, cu privire la programul dezbaterii (Președintele a furnizat clarificări), Izaskun Bilbao Barandica, Maria Lidia Senra Rodríguez, Julia Reda, Elisabetta Gardini, Hilde Vautmans, Birgit Sippel, Cecilia Wikström, Matt Carthy, Ádám Kósa, Pervenche Berès, Andrey Kovatchev, Javi López, Michaela Šojdrová, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini, Cécile Kashetu Kyenge, Gunnar Hökmark, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Neena Gill, Lefteris Christoforou, Péter Niedermüller, Tunne Kelam, Evelyn Regner, Kati Piri, Sergei Stanishev, Patrizia Toia și Iratxe García Pérez.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Ana Gomes, Ruža Tomašić, Beatriz Becerra Basterrechea, Neoklis Sylikiotis și Eleftherios Synadinos.

A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Președinte

Au intervenit: Frans Timmermans și Matti Maasikas.

Dezbaterea s-a încheiat.

(Ședința, suspendată la 11.50 în așteptarea votării, a fost reluată la 12.05)


A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS
Vicepreședintă

Au intervenit Pervenche Berès, privind desfășurarea dezbaterii precedente(Președinta a luat notă), și Indrek Tarand, privind aplicarea articolului 20 din Regulamentul de procedură (Președinta a reamintit că acest aspect este de competența Conferinței președinților).

°
° ° °

8. Composition des délégations

Președintele a primit următoarea cerere de numire din partea Grupului S&D:

Delegația la Comisia parlamentară CARIFORUM-CE: David Martin

Această numire se consideră ratificată dacă nu se prezintă nicio obiecție până la aprobarea prezentului proces-verbal.

°
° ° °

A intervenit Xabier Benito Ziluaga, privind organizarea primei dezbateri de după-masă (Președinta a oferit clarificări privind acest aspect (punctul 13 al PV din 2.10.2017).


9. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


9.1. Încheierea Acordului de instituire a Fundației internaționale UE-ALC *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de instituire a Fundației internaționale UE-ALC [11342/2016 - C8-0458/2016 - 2016/0217(NLE)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Javier Couso Permuy (A8-0279/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA-PROV(2017)0368)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


9.2. Dispoziţii ale acquis-ului Schengen referitoare la Sistemul de informații privind vizele în Bulgaria şi în România * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind punerea în aplicare a anumitor dispoziții ale acquis-ului Schengen referitoare la Sistemul de informații privind vizele în Republica Bulgaria și în România [10161/2017 - C8-0224/2017 - 2017/0808(CNS)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0286/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA-PROV(2017)0369)

Intervenții

Nuno Melo pentru a semnala că nu îi funcționează postul de vot.


9.3. Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele privind înmatricularea vehiculelor în Republica Cehă * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele privind înmatricularea vehiculelor în Republica Cehă [09893/2017 - C8-0197/2017 - 2017/0806(CNS)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Maria Grapini (A8-0288/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROIECT DE DECIZIE DE PUNERE ÎN APLICARE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA-PROV(2017)0370)


9.4. Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Portugalia * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Portugalia [09898/2017 - C8-0213/2017 - 2017/0807(CNS)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Jaromír Štětina (A8-0289/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROIECT DE DECIZIE DE PUNERE ÎN APLICARE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA-PROV(2017)0371)


9.5. Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Grecia * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Grecia [10476/2017 - C8-0230/2017 - 2017/0809(CNS)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Claude Moraes (A8-0287/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROIECT DE DECIZIE DE PUNERE ÎN APLICARE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA-PROV(2017)0372)


9.6. Normele și standardele de siguranță pentru navele de pasageri ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2009/45/CE privind normele și standardele de siguranță pentru navele de pasageri [COM(2016)0369 - C8-0208/2016 - 2016/0170(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportoare: Daniela Aiuto (A8-0167/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA-PROV(2017)0373)


9.7. Înregistrarea persoanelor care călătoresc la bordul navelor de pasageri care operează în porturile de destinație sau de plecare din statele membre ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 98/41/CE a Consiliului privind înregistrarea persoanelor care călătoresc la bordul navelor de pasageri care operează în porturile de destinație sau de plecare din statele membre ale Comunității și a Directivei 2010/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind formalitățile de raportare aplicabile navelor la sosirea în și/sau la plecarea din porturile statelor membre [COM(2016)0370 - C8-0209/2016 - 2016/0171(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportoare: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA-PROV(2017)0374)


9.8. Sistem de inspecții pentru operarea în condiții de siguranță a navelor de tip ro-ro ferry și a navelor de pasageri de mare viteză care desfășoară servicii regulate ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind un sistem de inspecții pentru operarea în condiții de siguranță a navelor de tip ro-ro ferry și a navelor de pasageri de mare viteză care desfășoară servicii regulate, de modificare a Directivei 2009/16/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind controlul statului portului și de abrogare a Directivei 1999/35/CE a Consiliului [COM(2016)0371 - C8-0210/2016 - 2016/0172(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportor: Dominique Riquet (A8-0165/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA-PROV(2017)0375)


9.9. Obiecțiune la un act de punere în aplicare: criterii științifice pentru determinarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin (vot)

Propunere de rezoluție, depusă în conformitate cu articolul 106 alineatele (2) și (3) și alineatul (4) litera (c) din Regulamentul de procedură, referitoare la proiectul de regulament al Comisiei de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 prin stabilirea unor criterii științifice pentru determinarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin (D048947/06 - 2017/2801(RPS)) (B8-0542/2017) - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară - Deputați responsabili: Jytte Guteland și Bas Eickhout

(Majoritatea membrilor care compun Parlamentul)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2017)0376)


9.10. Soia modificată genetic FG72 x A5547-127 (vot)

Propunere de rezoluție, depusă în conformitate cu articolul 106 alineatele (2) și (3) din Regulamentul de procedură, referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt constituite sau fabricate din soia modificată genetic FG72 x A5547-127 în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (D051972 ; 2017/2879(RSP)) (B8-0540/2017) - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară - Deputați responsabili: Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Valentinas Mazuronis și Sirpa Pietikäinen

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2017)0377)


9.11. Soia modificată genetic DAS-44406-6 (vot)

Propunere de rezoluție, depusă în conformitate cu articolul 106 alineatele (2) și (3) din Regulamentul de procedură, referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt constituite sau fabricate din soia modificată genetic DAS-44406-6 în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (D051971 ; 2017/2878(RSP)) (B8-0541/2017) - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară - Deputați responsabili: Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Valentinas Mazuronis și Sirpa Pietikäinen

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2017)0378)


9.12. Eradicarea practicii de căsătorie a copiilor (vot)

Propunere de rezoluție B8-0535/2017 (2017/2663(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2017)0379)


9.13. Conferința ONU din 2017 privind schimbările climatice, care va avea loc la Bonn, Germania (COP23) (vot)

Propunere de rezoluție B8-0534/2017 (2017/2620(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2017)0380)


10. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează pe paginile web ale deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Explicații orale privind votul:

Raport Daniela Aiuto - A8-0167/2017
Rosa D'Amato, în numele Grupului EFDD, Maria Grapini, Rupert Matthews, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Tibor Szanyi, Daniel Hannan și Lucy Anderson

Raport Izaskun Bilbao Barandica - A8-0168/2017
Rosa D'Amato, Tibor Szanyi și Bogdan Andrzej Zdrojewski

Raport Dominique Riquet - A8-0165/2017
José Inácio Faria

Obiecțiune la un act de punere în aplicare: criterii științifice pentru determinarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin - B8-0542/2017
Urszula Krupa, Younous Omarjee, Igor Šoltes, Sylvie Goddyn și Notis Marias

Eradicarea practicii de căsătorie a copiilor - (2017/2663(RSP)) - B8-0535/2017
Krisztina Morvai, José Inácio Faria, Momchil Nekov, Marek Jurek, Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska, Notis Marias, Stanislav Polčák, Deirdre Clune și Jiří Pospíšil

Conferința ONU din 2017 privind schimbările climatice, care va avea loc la Bonn, Germania (COP23) - (2017/2620(RSP)) - B8-0534/2017
Momchil Nekov, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Deirdre Clune, Notis Marias și Jadwiga Wiśniewska.


11. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul Europarl, secțiunea „Ședința plenară”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal), precum și în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.

(Ședința a fost suspendată la 13.08.)


A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Președinte

12. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 15.00.

Au intervenit: Carlos Iturgaiz, Jonathan Arnott, Enrique Calvet Chambon și James Carver.


13. Constituția, statul de drept și drepturile fundamentale în Spania în lumina evenimentelor din Catalonia (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Constituția, statul de drept și drepturile fundamentale în Spania în lumina evenimentelor din Catalonia (2017/2888(RSP))

Frans Timmermans (prim-vicepreședinte al Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: Manfred Weber, în numele Grupului PPE, Gianni Pittella, în numele Grupului S&D, Ryszard Antoni Legutko, în numele Grupului ECR, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, Patrick Le Hyaric, în numele Grupului GUE/NGL, Ska Keller, în numele Grupului Verts/ALE, Raymond Finch, în numele Grupului EFDD, Marcel de Graaff, în numele Grupului ENF, și Steven Woolfe, neafiliat.

A intervenit Frans Timmermans.

Președintele a făcut o scurtă declarație în încheierea dezbaterii.

Dezbaterea s-a încheiat.


14. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


15. Pactul bugetar și integrarea lui în cadrul juridic al UE (dezbatere pe o temă de actualitate)

Pactul bugetar și integrarea lui în cadrul juridic al UE (2017/2866(RSP))

A intervenit Marco Valli pentru a lansa dezbaterea propusă de Grupul EFDD.

Au intervenit: Matti Maasikas (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Valdis Dombrovskis (vicepreședinte al Comisiei).

Au intervenit: Dariusz Rosati, în numele Grupului PPE, Pervenche Berès, în numele Grupului S&D, Joachim Starbatty, în numele Grupului ECR, Petr Ježek, în numele Grupului ALDE, Miguel Viegas, în numele Grupului GUE/NGL, Ernest Urtasun, în numele Grupului Verts/ALE, Bernard Monot, în numele Grupului ENF, Janusz Korwin-Mikke, neafiliat, Luděk Niedermayer, Roberto Gualtieri, Notis Marias, Marisa Matias, Marco Zanni, Danuta Maria Hübner, Maria João Rodrigues, Ryszard Czarnecki, Miguel Urbán Crespo, Mara Bizzotto, Gunnar Hökmark, Ramón Jáuregui Atondo, Matt Carthy, Othmar Karas, Mercedes Bresso, Laura Agea, în urma cuvintelor rostite de Mercedes Bresso (Președintele a reamintit dispozițiile articolului 164 din Regulamentul de procedură) și Nikolaos Chountis.

A PREZIDAT: Bogusław LIBERADZKI
Vicepreședinte

Au intervenit: Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Siegfried Mureşan, Hugues Bayet, Costas Mavrides, Evelyn Regner și Bernd Lucke.

A intervenit Valdis Dombrovskis.

A intervenit Marco Valli pentru o chestiune de ordin personal în conformitate cu articolul 164 din Regulamentul de procedură, ca urmare a cuvintelor rostite de Mercedes Bresso (Președintele a răspuns că chestiunea va fi examinată).

Dezbaterea s-a încheiat.


16. Prezentarea raportului anual al Curții de Conturi - 2016 (dezbatere)

Prezentarea raportului anual al Curții de Conturi - 2016 (2017/2765(RSP))

Klaus-Heiner Lehne (Președintele Curții de Conturi) a făcut prezentarea.

A intervenit: Günther Oettinger (membru al Comisiei).

Au intervenit: Joachim Zeller, în numele Grupului PPE, Inés Ayala Sender, în numele Grupului S&D, Ryszard Czarnecki, în numele Grupului ECR, Martina Dlabajová, în numele Grupului ALDE, Dennis de Jong, în numele Grupului GUE/NGL, Indrek Tarand, în numele Grupului Verts/ALE, Marco Valli, în numele Grupului EFDD, Olaf Stuger, în numele Grupului ENF, Brian Hayes, Derek Vaughan, Richard Ashworth, Nedzhmi Ali, Bart Staes și Jonathan Arnott.

A PREZIDAT: Ryszard CZARNECKI
Vicepreședinte

Au intervenit: France Jamet, Petri Sarvamaa, Arndt Kohn, Anneleen Van Bossuyt, Hannu Takkula, Rosa D'Amato, Ingeborg Gräßle, Georgi Pirinski, Zbigniew Kuźmiuk, Claudia Schmidt, Iris Hoffmann, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Caterina Chinnici, Julia Pitera, Bogusław Liberadzki, Tomáš Zdechovský, Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov și Daniel Buda.

(Ședința a fost suspendată pentru câteva momente)

A PREZIDAT: Bogusław LIBERADZKI
Vicepreședinte

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Notis Marias și Maria Grapini.

A PREZIDAT: Ryszard CZARNECKI
Vicepreședinte

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Doru-Claudian Frunzulică, Ivana Maletić și Nicola Caputo.

Au intervenit: Günther Oettinger și Klaus-Heiner Lehne.

Dezbaterea s-a încheiat.


17. Cooperare consolidată: Parchetul European *** (dezbatere)

Recomandare referitoare la propunerea de regulament al Consiliului de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European („EPPO”) [09941/2017 - C8-0229/2017 - 2013/0255(APP)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Barbara Matera (A8-0290/2017)

Barbara Matera și-a prezentat recomandarea.

A intervenit Věra Jourová (membră a Comisiei).

Au intervenit: Sylvia-Yvonne Kaufmann, în numele Grupului S&D, Monica Macovei, în numele Grupului ECR, Roberta Metsola, în numele Grupului PPE, Louis Michel, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Kazimierz Michał Ujazdowski, Jiří Maštálka, în numele Grupului GUE/NGL, Jan Philipp Albrecht, în numele Grupului Verts/ALE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Jiří Pospíšil, și Laura Ferrara, în numele Grupului EFDD.

A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS
Vicepreședintă

Au intervenit: Gilles Lebreton, în numele Grupului ENF, Konstantinos Papadakis, neafiliat, Ingeborg Gräßle, Juan Fernando López Aguilar, Helga Stevens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, João Pimenta Lopes, Eva Joly, Gerard Batten, Diane James, Viviane Reding, Caterina Chinnici, Kazimierz Michał Ujazdowski, Cecilia Wikström, Molly Scott Cato, Csaba Sógor, Evelyn Regner, Angel Dzhambazki, Emil Radev, Péter Niedermüller, Ruža Tomašić, Maria Grapini și Bogusław Liberadzki.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Nicola Caputo și Notis Marias.

Au intervenit: Věra Jourová și Barbara Matera.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 4.4 al PV din 5.10.2017.


18. Mandate de arestare emise de Interpol („notificări roșii”) (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Mandate de arestare emise de Interpol („notificări roșii”) (2017/2873(RSP))

Matti Maasikas (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Věra Jourová (membră a Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Emil Radev, în numele Grupului PPE, Claude Moraes, în numele Grupului S&D, Cornelia Ernst, în numele Grupului GUE/NGL, Bodil Valero, în numele Grupului Verts/ALE, Tim Aker, în numele Grupului EFDD, Jaromír Štětina, Bogusław Liberadzki, Marina Albiol Guzmán, Jiří Pospíšil și Juan Fernando López Aguilar.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: José Inácio Faria, Nicola Caputo, Notis Marias și Julie Ward.

Au intervenit: Věra Jourová și Matti Maasikas.

Dezbaterea s-a încheiat.

A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte


19. Componența comisiilor și delegațiilor

Președintele a primit din partea Grupului PPE următoarele cereri de numire:

LIBE: Asim Ahmedov Ademov

Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE: Asim Ahmedov Ademov

Aceste numiri se consideră ratificate dacă nu se prezintă nicio obiecție până la aprobarea prezentului proces-verbal.


20. Securitatea pe drumurile europene (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000060/2017) adresată de Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola și Michał Boni, în numele Grupului PPE, Comisiei: Securitatea pe drumurile europene (2017/2875(RSP)) (B8-0601/2017)

Tomáš Zdechovský a dezvoltat întrebarea.

Věra Jourová (membră a Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Emil Radev, în numele Grupului PPE, Inés Ayala Sender, în numele Grupului S&D, Kosma Złotowski, în numele Grupului ECR, Pavel Telička, în numele Grupului ALDE, Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, Jean Lambert, în numele Grupului Verts/ALE, Anna Záborská, Isabella De Monte, Angel Dzhambazki, Izaskun Bilbao Barandica, Kostadinka Kuneva, Andor Deli, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, Paloma López Bermejo, José Inácio Faria, Maria Grapini, Nicola Caputo și Agnes Jongerius.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Jiří Pospíšil.

A intervenit Věra Jourová.

Dezbaterea s-a încheiat.


21. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 611.537/OJJE).


22. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 21.48.

Klaus Welle

Evelyne Gebhardt

Secretar General

Vicepreședintă


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Ponga, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Comi, Crowley, Händel, Le Pen, Maydell, Seymour

Aviz juridic - Politica de confidențialitate