Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2062(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0251/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0251/2017

Συζήτηση :

PV 05/10/2017 - 2
CRE 05/10/2017 - 2

Ψηφοφορία :

PV 05/10/2017 - 4.5
CRE 05/10/2017 - 4.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0385

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2017 - Στρασβούργο

2. Σωφρονιστικά συστήματα και συνθήκες κράτησης στις φυλακές (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με τα σωφρονιστικά συστήματα και τις συνθήκες κράτησης στις φυλακές [2015/2062(INI)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Joëlle Bergeron (A8-0251/2017)

Η Joëlle Bergeron παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει η Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Barbara Matera (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM), José Inácio Faria, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Caterina Chinnici, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Anders Primdahl Vistisen, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Angelika Mlinar, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Josu Juaristi Abaunz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Eva Joly, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Laura Ferrara, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Gilles Lebreton, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Λάμπρος Φουντούλης, μη εγγεγραμμένος, Bendt Bendtsen, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paul Rübig, Viorica Dăncilă, Rikke Karlsson, Martina Anderson, Christelle Lechevalier, Diane James, Josef Weidenholzer, Marina Albiol Guzmán, Sylvie Guillaume, Eleonora Forenza και Juan Fernando López Aguilar.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Mairead McGuinness, Maria Grapini, António Marinho e Pinto, Csaba Sógor, Jean-Paul Denanot, Ελευθέριος Συναδινός, Nicola Caputo, Krisztina Morvai και Tibor Szanyi.

Παρεμβαίνουν οι Rachida Dati, Věra Jourová και Joëlle Bergeron.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.10.2017.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου