Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 5. října 2017 - Štrasburk

3.1. Situace osob s albinismem v Malawi a dalších afrických zemích
CRE

Návrhy usnesení B8-0543/2017, B8-0544/2017, B8-0546/2017, B8-0547/2017, B8-0551/2017, B8-0553/2017, B8-0554/2017, B8-0562/2017 (2017/2868(RSP))

Bodil Valero, Hilde Vautmans, Miguel Urbán Crespo, Tunne Kelam, Soraya Post, Soraya Post, Charles Tannock, Ignazio Corrao a Mario Borghezio uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Bogdan Brunon Wenta za skupinu PPE, Cécile Kashetu Kyenge za skupinu S&D, a Jiří Pospíšil.

PŘEDSEDNICTVÍ: David-Maria SASSOLI
místopředseda

Vystoupil Krzysztof Hetman.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: José Inácio Faria, Nicola Caputo, Notis Marias, Seán Kelly, Jean-Paul Denanot a Stanislav Polčák.

Vystoupila Věra Jourová (členka Komise) jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 4.1 zápisu ze dne 5.10.2017.

Právní upozornění - Ochrana soukromí