Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 5. října 2017 - Štrasburk

3.2. Případy vůdců krymských Tatarů Achtema Čijgoze a Ilmiho Umerova a novináře Mykoly Semeny
CRE

Návrhy usnesení B8-0545/2017, B8-0548/2017, B8-0552/2017, B8-0557/2017, B8-0559/2017 (2017/2869(RSP))

Rebecca Harms, Petras Auštrevičius, Soraya Post, Michael Gahler a Anna Elżbieta Fotyga uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Dariusz Rosati za skupinu PPE, Tibor Szanyi za skupinu S&D, Charles Tannock za skupinu ECR, Urmas Paet za skupinu ALDE, Jiří Maštálka za skupinu GUE/NGL, Bronis Ropė za skupinu Verts/ALE, Marie-Christine Arnautu za skupinu ENF, Janusz Korwin-Mikke – nezařazený poslanec, Lars Adaktusson, Kati Piri, Kosma Złotowski, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Svoboda, Marek Jurek a Seán Kelly.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Julie Ward, José Inácio Faria, Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică a Csaba Sógor.

Vystoupila Věra Jourová (členka Komise) jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 4.2 zápisu ze dne 5.10.2017.

Právní upozornění - Ochrana soukromí