Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2017 m. spalio 5 d. - Strasbūras

3.2. Krymo totorių bendruomenės vadovų Achtemo Čyjhozo, Ilmio Umerovo ir žurnalisto Mykolos Semenos atvejai
CRE

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0545/2017, B8-0548/2017, B8-0552/2017, B8-0557/2017, B8-0559/2017 (2017/2869(RSP))

Rebecca Harms, Petras Auštrevičius, Soraya Post, Michael Gahler ir Anna Elżbieta Fotyga pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Dariusz Rosati PPE frakcijos vardu, Tibor Szanyi S&D frakcijos vardu, Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Urmas Paet ALDE frakcijos vardu, Jiří Maštálka GUE/NGL frakcijos vardu, Bronis Ropė Verts/ALE frakcijos vardu, Marie-Christine Arnautu ENF frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Janusz Korwin-Mikke, Lars Adaktusson, Kati Piri, Kosma Złotowski, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Svoboda, Marek Jurek ir Seán Kelly.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Julie Ward, José Inácio Faria, Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică ir Csaba Sógor

Kalbėjo Věra Jourová (Komisijos narė) Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 10 05 protokolo 4.2 punktas

Teisinė informacija - Privatumo politika