Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 5 oktober 2017 - Straatsburg

3.2. De zaken van de leiders van de Krim-Tataren, Akhtem Chiygoz en Ilmi Umerov, en journalist Mykola Semena
CRE

Ontwerpresoluties B8-0545/2017, B8-0548/2017, B8-0552/2017, B8-0557/2017, B8-0559/2017 (2017/2869(RSP))

Rebecca Harms, Petras Auštrevičius, Soraya Post, Michael Gahler en Anna Elżbieta Fotyga lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Dariusz Rosati, namens de PPE-Fractie, Tibor Szanyi, namens de S&D-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Urmas Paet, namens de ALDE-Fractie, Jiří Maštálka, namens de GUE/NGL-Fractie, Bronis Ropė, namens de Verts/ALE-Fractie, Marie-Christine Arnautu, namens de ENF-Fractie, Janusz Korwin-Mikke, niet-fractiegebonden lid, Lars Adaktusson, Kati Piri, Kosma Złotowski, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Svoboda, Marek Jurek en Seán Kelly.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Julie Ward, José Inácio Faria, Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică en Csaba Sógor.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová (lid van de Commissie), namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 4.2 van de notulen van 5.10.2017.

Juridische mededeling - Privacybeleid