Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 5 oktober 2017 - Straatsburg

3. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)

(Zie punt 2 van de notulen van 4.10.2017 voor de titels en indieners van de ontwerpresoluties.)


3.1. De situatie van mensen met albinisme in Malawi en andere Afrikaanse landen

Ontwerpresoluties B8-0543/2017, B8-0544/2017, B8-0546/2017, B8-0547/2017, B8-0551/2017, B8-0553/2017, B8-0554/2017, B8-0562/2017 (2017/2868(RSP))

Bodil Valero, Hilde Vautmans, Miguel Urbán Crespo, Tunne Kelam, Soraya Post, Charles Tannock, Ignazio Corrao en Mario Borghezio lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Bogdan Brunon Wenta, namens de PPE-Fractie, Cécile Kashetu Kyenge, namens de S&D-Fractie, en Jiří Pospíšil.

VOORZITTER: David-Maria SASSOLI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Krzysztof Hetman.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door José Inácio Faria, Nicola Caputo, Notis Marias, Seán Kelly, Jean-Paul Denanot en Stanislav Polčák.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová (lid van de Commissie), namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 4.1 van de notulen van 5.10.2017.


3.2. De zaken van de leiders van de Krim-Tataren, Akhtem Chiygoz en Ilmi Umerov, en journalist Mykola Semena

Ontwerpresoluties B8-0545/2017, B8-0548/2017, B8-0552/2017, B8-0557/2017, B8-0559/2017 (2017/2869(RSP))

Rebecca Harms, Petras Auštrevičius, Soraya Post, Michael Gahler en Anna Elżbieta Fotyga lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Dariusz Rosati, namens de PPE-Fractie, Tibor Szanyi, namens de S&D-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Urmas Paet, namens de ALDE-Fractie, Jiří Maštálka, namens de GUE/NGL-Fractie, Bronis Ropė, namens de Verts/ALE-Fractie, Marie-Christine Arnautu, namens de ENF-Fractie, Janusz Korwin-Mikke, niet-fractiegebonden lid, Lars Adaktusson, Kati Piri, Kosma Złotowski, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Svoboda, Marek Jurek en Seán Kelly.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Julie Ward, José Inácio Faria, Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică en Csaba Sógor.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová (lid van de Commissie), namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 4.2 van de notulen van 5.10.2017.


3.3. De situatie op de Maldiven

Ontwerpresoluties B8-0549/2017, B8-0550/2017, B8-0555/2017, B8-0556/2017, B8-0558/2017, B8-0560/2017, B8-0561/2017 (2017/2870(RSP))

Javier Nart, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat, Ignazio Corrao, Tomáš Zdechovský, Soraya Post en Jean Lambert lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, Wajid Khan, namens de S&D-Fractie, Frédérique Ries, namens de ALDE-Fractie, Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, en Jonathan Arnott.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jiří Pospíšil, Notis Marias en Stanislav Polčák.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová (lid van de Commissie), namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 4.3 van de notulen van 5.10.2017.

Juridische mededeling - Privacybeleid