Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 5 octombrie 2017 - Strasbourg

3. Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (dezbatere)

(Pentru titlurile și autorii propunerilor de rezoluție, a se vedea punctul 2 al PV din 4.10.2017.)


3.1. Situația persoanelor cu albinism din Malawi și din alte țări africane

Propuneri de rezoluții B8-0543/2017, B8-0544/2017, B8-0546/2017, B8-0547/2017, B8-0551/2017, B8-0553/2017, B8-0554/2017, B8-0562/2017 (2017/2868(RSP))

Bodil Valero, Hilde Vautmans, Miguel Urbán Crespo, Tunne Kelam, Soraya Post, Charles Tannock, Ignazio Corrao și Mario Borghezio au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Bogdan Brunon Wenta, în numele Grupului PPE, Cécile Kashetu Kyenge, în numele Grupului S&D, și Jiří Pospíšil.

A PREZIDAT: David-Maria SASSOLI
Vicepreședinte

A intervenit Krzysztof Hetman.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: José Inácio Faria, Nicola Caputo, Notis Marias, Seán Kelly, Jean-Paul Denanot și Stanislav Polčák.

A intervenit Věra Jourová (membră a Comisiei), în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 4.1 al PV din 5.10.2017.


3.2. Cazul liderilor tătarilor din Crimeea Ahtem Ciigoz, Ilmi Umerov și Mikola Semena, jurnalist

Propuneri de rezoluții B8-0545/2017, B8-0548/2017, B8-0552/2017, B8-0557/2017, B8-0559/2017 (2017/2869(RSP))

Rebecca Harms, Petras Auštrevičius, Soraya Post, Michael Gahler și Anna Elżbieta Fotyga au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Dariusz Rosati, în numele Grupului PPE, Tibor Szanyi, în numele Grupului S&D, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, Urmas Paet, în numele Grupului ALDE, Jiří Maštálka, în numele Grupului GUE/NGL, Bronis Ropė, în numele Grupului Verts/ALE, Marie-Christine Arnautu, în numele Grupului ENF, Janusz Korwin-Mikke, neafiliat, Lars Adaktusson, Kati Piri, Kosma Złotowski, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Svoboda, Marek Jurek și Seán Kelly.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Julie Ward, José Inácio Faria, Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică și Csaba Sógor.

A intervenit Věra Jourová (membră a Comisiei), în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 4.2 al PV din 5.10.2017.


3.3. Situația din Maldive

Propuneri de rezoluții B8-0549/2017, B8-0550/2017, B8-0555/2017, B8-0556/2017, B8-0558/2017, B8-0560/2017,
B8-0561/2017 (2017/2870(RSP))

Javier Nart, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat, Ignazio Corrao, Tomáš Zdechovský, Soraya Post și Jean Lambert au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Cristian Dan Preda, în numele Grupului PPE, Wajid Khan, în numele Grupului S&D, Frédérique Ries, în numele Grupului ALDE, Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, și Jonathan Arnott.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jiří Pospíšil, Notis Marias și Stanislav Polčák.

A intervenit Věra Jourová (membră a Comisiei), în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 4.3 al PV din 5.10.2017.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate